تحقیق در مورد تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 12 صفحه قسمتی از متن .doc : ‏1 ‏تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا ‏با توجه به نياز غذايي كشور به روغن هاي خوراكي و اهميتتحقیق در مورد تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا 10 ص |1652175|arshad100|تحقیق در مورد تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا 10 ص ,تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا 10 ص,دانلود تح
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق در مورد تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا 10 ص هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏1

‏تاثير تنش خشكي برمراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا

‏با توجه به نياز غذايي كشور به روغن هاي خوراكي و اهميت گياه روغني كلزا (Brassica napus L‏.) در تامين كمي و كيفي اين نياز، بررسي عوامل موثر بر جوانه زني بذر اين گياه كه نقش مهمي در استقرار، رشد و عملكرد نهايي دارد، لازم به نظر مي رسد . محدوديت هاي خاك، تحت عنوان تنش هاي محيطي به گياه صدمه مي زنند و تنش خشكي يكي از تنش هاي محيطي رايج در كشور است كه بر مراحل مختلف رشد و متابوليزم گياه اثر مي گذارد . اثر تنش خشكي بر جوانه زني بذر؛ به رقم گياهي، پتانسيل اسمزي آب، مدت زمان تنش و مرحله زماني اثر تنش بستگي دارد

نظر به ضرورت مطالعه شرايط تنش خشكي در اكثر مناطق زراعي كشور و علم بر اينكه مراحل مختلف جوانه زني، حساسيت هاي متفاوتي به خشكي دارند، اين مطالعه با هدف يافتن زمان دقيق تر تاثير تنش خشكي در مراحل مختلف جوانه زني بذر ارقام رايج كلزا كه در مناطق مختلف استان فارس ( سردسيري، گرمسيري و معتدله ) كشت مي شوند، انجام گرديده است .

‏3

‏ ‏معرفی سه ‏رقم انگور متحمل به تنش خشكي در استان قزوين

‏مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي قزوين

‏چكيده:

‏خسارت ناشي از گرما و كمبود آب، بر محصولات زراعي و باغي بر كسي پوشيده نيست. بنابراين در گياهان زراعي و باغي،مخصوصاً درختان انگور( Vitis vinifera‏)‏ كه دچار شرايط نامطلوب تنشهاي آبي ميشوند، مقاومت به خشكي از نظر جلوگيري از كاهش عملكرد بسيار مهم خواهد بود. لذا شناسايي، انتخاب و استفاده از ارقام انگور متحمل در برابر تنش‏‌‏هاي خشكي از موارد بسيار مهم و ضروري در برنامه‏‌‏هاي به‏‌‏نژادي انگور ميباشد. اين طرح در بهار 1381 با بررسي ارقام بومي انگور استان قزوين شروع شد، كه انتخاب بصورت غير مستقيم و غربال ارقام متحمل به تنش خشكي بر اساس صفات مورفولوژيك بود. يعني اينكه كليه ارقام موجود از نظر صفات سازگار با تنش خشكي مورديررسي قرار گرفته و ارقام داراي صفات سازگار به تنش خشكي گزينش شدند. بدين منظور طرحي در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با 4 تكرار طراحي و به مرحله اجرا در آمد، كه ارقامي چون بيدانه سفيد، بيدانه قرمز، ميش‏‌‏پستان، شاهاني سياه، چفته، گوهري، يزندايي، شاهاني پيكاني، ياقوتي، احمدي، سياه انگور، ملايي سفيد، ملايي قرمز، فخري، شاهرودي، صاحبي، مثقالي، شصت عروس، طلايي، عسگري و شل

‏3

‏‌‏انگور شناسايي و ياداشت‏‌‏برداري و مطالعات اوليه انجام گرفت كه صفاتي چون ظرفيت نسبي آب برگ، قطر برگ، نسبت طول برگ به عرض آن،كركدار بودن برگ و زمان رسيدن آنها اندازه‏‌‏گيري شده و مشاهدات بدست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه ارقام چفته، سياه انگور و ملايي از نظر مورفولوژيكي متحمل به تنش خشكي شناخته شدند‏.که اين ارقام می تواند جهت کشت وکار در مناطق کم آب مورد استفاده قرار گيرد.

‏واژه‏‌‏هاي كليدي: ‏استرس خشكي، متحمل به خشكي، انگور، Vitis vinifera

‏مقدمه:

‏خسارت ناشي از گرما و كمبود آب، بر محصولات زراعي و باغي بر كسي پوشيده نيست. بنابراين در گياهان زراعي و باغي،مخصوصاً درختان انگور( Vitis vinifera‏)‏ كه دچار شرايط نامطلوب تنشهاي آبي ميشوند، مقاومت به خشكي از نظر جلوگيري از كاهش عملكرد بسيار مهم خواهد بود. لذا شناسايي، انتخاب و استفاده از ارقام انگور متحمل در برابر تنش‏‌‏هاي خشكي از موارد بسيار مهم و ضروري در برنامه‏‌‏هاي به‏‌‏نژادي انگور ميباشد. اهداف اين بر‏ر‏سي عبارتند از:

‏بررسي مقدماتي وضعيت مقاومت ارقام بومي انگور استان قزوين به تنش خشكي.

‏انتخاب غير مستقيم و مورفولوژيك ارقام انگور مقاوم به تنش خشكي

‏تعيين مقاومترين ارقام انگور به تنش خشكي تحت شرايط تنش

‏زيل‏‌‏جي‏‌‏وان و همكاران . Zyl-Ji-Van et al

‏(1981) اولين تحقيق را در مورد تيمارهاي آبي انگور انجام دادند. آنها دريافتند كه در رقم چنين .Chenin

‏، حداكثر ريشه دهي در منطقه 300 الي 400 ميليمتري عمق خاك بوده و 90% تراكم ريشه از عمقي كمتر از 900 ميليمتري خاك وجود داشت و حداكثر نياز آبي در مرحله گلدهي و سبزي حبه‏‌‏ها بود.