پاور پوینت پرسشنامه مقایس جهت گیری اسناد عمومی

25 اسلاید هر یک از عبارات این پرسشنامه یک رویداد را توصیف می کند و در ادامه سه نحوة واکنش به این رویدادها مطرح شده است. لطفا هر یک از عبارات را به دقت خوانده و دربارة نحوة پاسخدهی تان به آن رویداد بی اندیشید، سپس مشخص کنید، چقدر احتمال دارد که به هر پاور پوینت پرسشنامه مقایس جهت گیری اسناد عمومی|2088285|arshad100|پرسشنامه,آزمون,روانسنجی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاور پوینت پرسشنامه مقایس جهت گیری اسناد عمومی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

25 اسلاید

هر یک از عبارات این پرسشنامه یک رویداد را توصیف می کند و در ادامه سه نحوة واکنش به این رویدادها مطرح شده است. لطفا هر یک از عبارات را به دقت خوانده و دربارة نحوة پاسخدهی تان به آن رویداد بی اندیشید، سپس مشخص کنید، چقدر احتمال دارد که به هر یک از این سه شیوه پاسخ دهید. اگر احتمال خیلی کمی وجود دارد که به شیوة مطرح شده به موقعیت پاسخ دهید، عدد 1 یا 2 را انتخاب کنید. اگر در این باره نظري ندارید، اعداد میانی را انتخاب کنید و اگر احتمال اینکه شما به شیوة توصیف شده پاسخ دهید بسیار زیاد است، اعداد 6 یا 7 را انتخاب کنید. لطفا براي هر یک از سه گزینۀ مطرح شده در هر عبارت، یک عدد را در پاسخنامه درج نمایید...