مقاله درباره ی اسپیکر

فرمت:doc بخشهایی از مقاله: مسلم است كه در سال هاي اول توليد به دليل مسائل گوناگون در رابطه با تكنولو ژي و بهره برداري از آن و همين طور ارتباطات تجاري، معمولاً نمي توان بظرفيت اسمي كارخانه دست يافت .(حتي اگر همة مسائل توليدي هم حل شوند. با رسيدن به حجمقاله درباره ی اسپیکر|2117116|arshad100|اسپیکر
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقاله درباره ی اسپیکر هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت:doc

بخشهایی از مقاله:

مسلم است كه در سال هاي اول توليد به دليل مسائل گوناگون در رابطه با تكنولو ژي و بهره برداري از آن و همين طور ارتباطات تجاري، معمولاً نمي توان بظرفيت اسمي كارخانه دست يافت .(حتي اگر همة مسائل توليدي هم حل شوند. با رسيدن به حجم فروشي و گرفتن سهم بازار مورد نظر به تدريج مقدور مي گردد)به طور كلي با توجه به ماهيت و اوضاع و احوال اقتصادي ، فرض رسيدن به حدود نصف ظرفيت اسمي در سال اول رقم نا معقولي نيست و معمولاً دستيابي بظرفيت كامل حدود 3 تا4 سال طول مي كشد.بهره برداري كامل از ظرفيت اسمي كارخانه از يك طرف تحت تأثير رشد تدريجي شناخت مصرف كنندگان به محصول و از طرف ديگر تحت تأثير افزايش تدريجي مهارت نيروي كار است . بر اين اساس برنامه توليد پيشنهادي براي پنج سال اول به اين صورت مي باشد وكه طرح در سال اول بهره برداري با 75% ظرفيت و در سال دوم 90% ظرفيت و در سال هاي چهارم و پنجم به ظرفيت اسمي توليد خواهد رسيد.

جدول (1-1)در صد توليد نسبت به ظرفيت اسمي در پنج سال اول راه اندازي

نام محصول واحد سال 1(75%) سال 2(90%)سال 3(100%)سال 4(100%)سال 5

(100%)اسپيكر كامپيوترهزار عدد 150 180200200200

شرايط عملكرد واحد

مشخصه عملكرد واحد شامل تعداد 1 شيفت كاري با 5/7ساعت زمان فعال كاري و 270روز تعداد روزهاي فعال كاري در سال بوده و در حقيقت نشان دهنده برنامه هاي زماني عمليات توليدي در واحد مي باشند.

برآورد ميزان مصرف مواد اوليه

مواد اولية مورد نياز طرح :

براي توليد اسپيكر كامپيوتر نياز به دو دسته مواد اوليه اصلي ، بسته بندي مي باشد، كه در زير مورد بررسي واقع شده است

فرمت فایل ورد

تعداد صفحه 42