اصول مدیریت و سرپرستی منابع انساني و بررسی آن از نگاه اسلام و اشتباهات مديران منابع انساني

فهرست مطالب مديريت و زمانبندی و تقسيم کار وظايف مديران از نگاه امام علی(ع) اشتباهات مديران منابع انساني منابع ... مديران برای هدايت نيروی انسانی به سمت اهداف از پيش تعيين شده،بايد به يك سلسله اصول در مديريت پایبند باشند. رعايت اين اصول، افزايشكيفيت كاصول مدیریت و سرپرستی منابع انساني و بررسی آن از نگاه اسلام و اشتباهات مديران منابع انساني|30009763|arshad100|اصول مدیریت و سرپرستی منابع انساني و بررسی آن از نگاه اسلام و اشتباهات مديران منابع انساني
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان اصول مدیریت و سرپرستی منابع انساني و بررسی آن از نگاه اسلام و اشتباهات مديران منابع انساني هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالبمديريت و زمانبندی و تقسيم کار

وظايف‌ مديران‌ از نگاه‌ امام‌ علی‌(ع)

اشتباهات مديران منابع انساني

منابع... مديران‌ برای هدايت‌ نيروی‌ انسانی‌ به‌ سمت‌ اهداف‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌،بايد به‌ يك‌ سلسله‌ اصول‌ در مديريت‌ پایبند باشند. رعايت‌ اين‌ اصول‌، افزايش‌كيفيت‌ كاری‌ آنان‌ را در پی‌ داشته‌، همچنان‌كه‌ بی‌توجّهی‌ به‌ آن‌ها نيز سبب‌شكست‌ مديران‌ در رسيدن‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر خواهد شد.امام‌ علی‌ (ع) يكی‌ از عوامل‌ سقوط‌ و تباهی‌ هر تشكيلاتی را ضايع‌ كردن‌اصول‌ اساسی‌ آن‌ می‌داند. در هر رشته‌ از علوم‌ بشری‌ به‌ ويژه‌ علوم‌ انسانی‌اصولی‌ را شاهديم‌ كه‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ حوزه آن‌ علم‌ بر محور آن‌ها می‌چرخد و با آن‌ها معنا می‌يابد، اين‌ اصول‌ خود شاخه‌هايی‌ دارند كه‌ در گذر زمان‌ ومكان‌ دچار تغيير و تحوّل‌ می‌شوند، بدون‌ آن‌ كه‌ اصول‌ تغيير يابند.

وظايف‌ مديران‌ از نگاه‌ امام‌ علی‌(ع)آن‌ حضرت‌ در كنار تبيين‌ اصول‌ اساسی‌ مديريت‌، وظايفی‌ را نيز برای‌مديران‌ معلوم‌ كرده‌اند كه‌ توجّه‌ و عمل‌ به‌ آن‌ها موجب‌ كارآمدی‌ و موفقيت‌نظام‌ مديريتی‌ خواهد بود. مديران‌ و حاكمان‌ در هر زمان‌ و هر سازمانی‌ بدون‌توجّه‌ به‌ هدف‌ و گستردگی‌ كار و نوع‌ جامعه‌، وظايف‌ تقريباً مشابه‌ و يكسانی‌دارند كه‌ در اين‌ بخش‌ به‌ مواردی‌ از آن‌ها كه‌ برگرفته‌ از سخنان‌ و يا روش‌ وسيره عملی‌ امام‌ علی‌ (ع) است‌ پرداخته‌ می شود. اميد است‌ جامعه اسلامی‌ ما روزبه‌ روز در اجرای‌ آن‌ وظايف‌، گام‌های‌ مؤثرتری‌ در امر مديريت‌ اسلامی‌ بردارد.1. برنامه‌ ريزی‌امام‌ علی‌ (ع) می‌فرمايد:هيچ‌ عقل‌ و درايتی‌ چون‌ عاقبت‌انديشی‌ نيست‌.برنامه‌ريزی‌ به‌ معنای‌ پيش‌بينی‌ عمليات‌ با توجّه‌ به‌ منافع‌ انسانی‌ وغيرانسانی‌، برای‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ است‌؛ به‌ همين‌ سبب‌حضرت‌ می‌فرمايد:دقت‌ و ظرافت‌ در برنامه‌ريزی‌، از وسيله‌ و امكانات‌ مهم‌تر است‌.برنامه‌ريزی‌ نياز به‌ افق‌ ديد دور، روشن‌ و باز دارد كه‌ مستلزم‌ نگاهی‌جست‌وجوگر به‌ گذشته‌، نگاهی‌ عميق‌ به‌ اوضاع‌ حال‌، تعمقی‌ ژرف‌ در اطراف‌،و نگاهی‌ بس‌ دورانديش‌ به‌ آينده‌ است‌. وظيفه اصلی‌ هر مدير در تمام‌ سطوح‌،طراحی محيطی‌ است‌ كه‌ اعضا بتوانند در آن‌ به‌ صورت‌ گروهی فعاليت‌ كنند تابه‌ هدف‌ مشخص‌ برسند.برنامه‌ريزی‌، آينده‌ را به‌ زمان‌ حال‌ می‌آورد؛ از اين‌ رو، می‌توانيد كاری‌درباره آن‌ انجام‌ دهيد. برای‌ دست‌ يافتن‌ به‌ هر هدفی‌، بايد پيش‌ از كوشش‌فيزيكی‌، تلاشی‌ ذهنی‌ (برنامه‌ريزی‌) انجام‌ شود؛ چرا كه‌ برنامه‌ريزی‌، شالوده مديريت‌ است‌. امام‌ علی‌ (ع) در اهميت‌ برنامه‌ريزی‌ پيش‌ از انجام‌ كارمی‌فرمايد:كسی‌ كه‌ بدون‌ آگاهی‌ به‌ عمل‌ می‌پردازد، همچون‌ كسی‌ است‌ كه‌ ازبيراهه‌ می‌رود و چنين‌ شخصی‌ هر چه‌ جلوتر می‌رود، از سر منزل‌مقصود خويش‌ بيش‌تر فاصله‌ می‌گيرد و كسی‌ كه‌ از روی‌ آگاهی‌ وبرنامه‌ حركت‌ كند، مانند رونده در راه‌ِ آشكار است‌.گفتنی‌ است‌ كه‌ پس‌ از گذشت‌ چهارده‌ قرن‌ از سخن‌ ماندگاراميرمؤمنان‌(ع)، در غرب‌ نيز همين‌ مطلب‌ مطرح‌ می‌شود و می‌گويند:اگر مطمئن‌ نيستيد به‌ كجا می‌رويد، خطر رسيدن‌ به‌ جای‌ ديگر را باخود همراه‌ داريد.بنابراين‌، آگاهی‌ و تدوين‌ اهداف‌ و برنامه‌ريزی‌، اولويت‌ خاصی دارند.پس‌ برای‌ انجام‌ هر عملياتی‌ در سازمان‌ لازم‌ است‌ پيش‌ از آن‌، برنامه‌ريزی‌به‌درستی‌ انجام‌ گيرد تا منابع‌ آن‌ تلف‌ نشوند و سازمان‌ بتواند با اثربخشی‌ وكارآيی‌ لازم‌، به‌ اهداف‌ خود دست‌ يابد. يكی‌ از متفكران‌ علم‌ مديريت‌ درترسيم‌ اهميت‌ و نقش‌ برنامه‌ريزی‌ می‌نويسد:هر كاری‌ كه‌ مشكل‌تر است‌، برنامه‌ريزی‌ آن‌ واجب‌تر می‌نمايد.هر چيز كه‌ به‌ فكر آيد، قابل‌ برنامه‌ريزی‌ است‌.اگر مسؤوليت‌ برنامه‌ريزی را به‌ بيش‌ از يك‌ نفر بسپاريم‌، احتمال‌شكست‌ آن‌ بيش‌تر است‌.