پروژه آماده: مهندسی سیستم مبتنی بر مدل (MBSE ) و بررسی ایمنی و امنیت نرم افزار زبان های برنامه س

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1 مهندسی سیستم مبتنی بر مدل (MBSE) 4 1 1 مقدمه 4 1 2 پیشینه 5 1 3 روش 6 1 4 مدل مبتنی بر عامل 7 1 5 ساختار عامل SOS 9 1 6 ساختار سیستم عامل 11 1 7 جمعبندی 13 فصل 2 سیاست های ایمنی نرم افزار زبان های برنامه سازی در کدهای جاوپروژه آماده: مهندسی سیستم مبتنی بر مدل (MBSE ) و بررسی ایمنی و امنیت نرم افزار زبان های برنامه س|30011583|arshad100|پروژه آماده: مهندسی سیستم مبتنی بر مدل (MBSE ) و بررسی ایمنی و امنیت نرم افزار زبان های برنامه سازی در کدهای جاوا
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروژه آماده: مهندسی سیستم مبتنی بر مدل (MBSE ) و بررسی ایمنی و امنیت نرم افزار زبان های برنامه س هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل 1 مهندسی سیستم مبتنی بر مدل (MBSE) 41 1 مقدمه 41 2 پیشینه 51 3 روش 61 4 مدل مبتنی بر عامل 71 5 ساختار عامل SOS 91 6 ساختار سیستم عامل 111 7 جمعبندی 13فصل 2 سیاست های ایمنی نرم افزار زبان های برنامه سازی در کدهای جاوا 152 1 مقدمه 152 2 سیاست های ایمنی نرم افزار 162 3 زبان مدلسازی جاوا JML 182 4 سیاست های ایمنی مبتنی بر سابقه 202 5 نرمال سازی کد ها 212 6 پیاده سازی سیاست های ایمنی 222 7 جمع بندی 242 8 مراجع 25

از لحاظ ABM یک عامل یک وجود انتزاعی با ویژگی ها یا مشخصات و رفتار بی نظیر می باشد. یک عامل در شئ محسوس مشابه به روشی معرفی می شود که یک دسته مجزا در C++ به دسته معینی معرفی می شود همانطوری که یک دسته C++ مجزا را می توان چندین بار با مجموعه های اولیه مختلف معرفی کرد یک عامل را می توان با یا بدون مجموعه های آغازی مختلف جایگزین کرد . این استقلال عوامل و در نتیجه پردازش مستقل منجر به ایجاد مدلی می شود که موقعیت دنیای واقعی را درست تر از شبیه سازی حادثه مجزا یا شبیه سازی داینامیک سیستم نشان می دهد. ABMدارای یک عامل SOSکه مشخصات و رفتار SOS تایید شده را نشان می دهد و یک عامل سیستم است که شامل بود جه بندی ، اولویت ها ، قابلیت ها و رفتار سیستم های مجزا می باشد. این ABM در حال حاضر دارای ده عامل سیستم مجزا است ، اما تحقیقات دیگر دارای تعداد عوامل مختلفی هستند. قابلیت ها درSOS از قابلیت فراهم شده توسط سیستم های مجزا ناشی می شوند. معماری SOS یک مورد داده اجرا شده به عنوان کروموزوم می باشد [7] . اولویت ها ، عملکرد ، بودجه بندی و قابلیت های SOS به عنوان متغییر ها در عامل SOSاجرا می شود. اولویت ها ، عملکرد ، بودجه بندی و قابلیت های سیستم مجزا در عامل سیستم اجرا می شوند.تصویر 4 نمودار توالی را برای ABM نشان می دهد. SOS یک در خواست سیستم ها برای قابلیت های معین ارسال می کند. سیستم های مجزا یک پاسخ ارائه می دهند که سطح همکاری و زمان ارائه قابلیت ها را نشان می دهد. SOS معماری SOS به روزرسانی شده را ایجاد می کند و این معماری را برای ویژگیهای معماری انعطاف پذیری ، نیرومندی و عملکرد ارزیابی می کند. SOS بر مبنای پاسخ ها از سیستم های منحصر به فرد و کیفیت معماری ، SOS تصمیم می گیرد با آنچه که سیستم ها فراهم کنند اقدام کند یا با سیستم ها برای قابلیت های مختلف مذاکره می کند .این توالی تا اینکه کیفیت معماری خاص بدست آید تکرار می شود و ادامه می یابد تا کاربراطلاعاتی را درباره ی حساسیت معماری به پارامتر های سیستم و SOSاز جمله بودجه بندی ، قابلیت ها یا عملکرد جمع آوری کند.