بررسي شوراي اسلامي واهداف و اهميت و امور و قوانين آن

فهرست مقدمه بيان مسئله اهميت وضرورت اهداف تحقيق تعاريف عملياتي شورا مظهر جامعه چند صدايي ديالوگ بررسي ويژگيها در دوره اول شورا فراوان شغل اعضاء شوراي اسلامي قوانين مربوط به شوراي اسلامي شهر وروستا امور داخلي وتشكيلات شوراي اسلامي امور مالي چكيده شورابررسي شوراي اسلامي واهداف و اهميت و امور و قوانين آن|30011820|arshad100|بررسي شوراي اسلامي واهداف و اهميت و امور و قوانين آن
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي شوراي اسلامي واهداف و اهميت و امور و قوانين آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرستمقدمهبيان مسئلهاهميت وضرورتاهداف تحقيقتعاريف عملياتيشورا مظهر جامعه چند صدايي ديالوگبررسي ويژگيها در دوره اول شورافراوان شغل اعضاء شوراي اسلاميقوانين مربوط به شوراي اسلامي شهر وروستاامور داخلي وتشكيلات شوراي اسلاميامور ماليچكيدهشورا بايد همه جا باشد . امام خميني ( ره )شورا يكي از اركان تقويت مديريت است ولازمه تحقق اهداف است . وقرآن كريم به طور صريح مديران را مكلف مي كند كه در اموري كه نياز مبرم به تحقيق دارد از افكار وانديشه هاي تابناك انسانها بهره مند شوند تا ضريب اطمينان جهت دستيابي به اهداف تسسهيل گردد .وشورا اسلامي موجب تحكيم وتعميق ارزشها مي شود . وزمينه ساز براي آموزش وارتقاي سطح فرهنگي است . وتوسعه وتقويت فعاليت گروهها وسازمانها در گرو شورا ومشاركت است .وشورا موجب بسط مسئوليت پذيري وتقويت تصميم سازي وتصميم گيري جهت دست يابي به اهداف عاليه مديريت به شمار مي رود .ودر نهايت رسالت شورائيان با همياري مديران ايجاد محيط فرهنگي وانسانهاي يا فرهنگ است . بهبود كيفيت ، بهره وري روحيه وانگيزش در مديريت مشاركتي است .مقدمهمشورت ادراك وهوشياري دهد عقلها را عقلها ياري دهدامر شاورهم براي آن بود كز تشاور سهووكثر كمتر شودعقل را باعقل ديگر يار كن امر شوري بينهم را كار كنعقل با عقل دگر عقلا شود نور افزون گشت ره پيدا شودانقلاب اسلامي در ايران با استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي وبر خورداري از دو پشتوانه عظيم اسلاميّت وجمهوريّت وبا تكيه بر آيات نوراني قرآن كريم وسيره ي پيامبر عظيم الشان اسلام ( ص ) وائمه معصومين عليه السلام وانديشه هاي جاويدان امام خميني ( ره ) ومقام معظم رهبري ، شورا ومشاركت مردم را لازمه ي توفيق واستمرار هدف هاي والاي خود مي داند ودر راستاي اصول چهار گانه تحويلات مديريتي برنامه هاي دولت يعني تمركز زدايي ، جلب مشاركت ، واگذاري اختيارات ، انعطاف پذيري در برنامه ها واجرا ، موجب پيشرفت امور ودست يابي به اهداف عاليه خواهد بود .انگيزه ي نيرومندي كه مردم را با سمت شوراي جلب مي نمايد اين است كه ذاتاً مي خواهند بدانند ، از اين رو بعد كنجكاوگر روحش او را به پرسش وا مي دارد . توجه به مشورت در كارها آن چنان اثرات اجتماعي داشته است كه در دو انقلاب يكصد ساله اخير كشور ما يعني انقلاب مشروطيت وانقلاب اسلامي ايران مضومن اين دو آيه به عنوان مظهري از خواست واراده ملت در برابر استبداد وخود كامگي وحكومت مطلقه تجلي يافته است . در تالار مجلس شوراي ملي سابق آيه « وشاورهم في الامر » در برابر ديدگان نمايندگان قرار داشت واصل هفتم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با استناد به اين دو آيه ، شوراها اعم از مجلس شوراي اسلامي تا شوراي شهر وروستا ونظاير آنها را از اركان تصميم گيري واداره امور كشور مي شناسد .اصل هفتم : طبق دستور قرآن كريم « وامرهم شوراي بينهم » وشاور هم في الا مر شوراها ، مجلس شوراي استان شهرستان ، شهر ، محل يا بخش روستا ونظاير اينها از اركان تصميم سازي وتصميم گيري جهت اداره امور كشور هستند .در تاريخ اسلام به ثبت رسيده است كه پيغمبر اكرم ( ص ) هرگز به روش مستبدان رفتار نمي كرد در اموري كه از طرف پروردگار دستور نازل نگرديده بود ، با اصحاب به مشورت مي نشست ونظر وراي آنان را محترم مي شمرد واز اين طريق بدانها شخصيت مي داد . در غزوه بدر مسأله اقدام به جنگ وتعيين محل اردگاه ونحوه رفتار با اسراي جنگي را به شور گذاشت ودر جنگ احد نيز درباره استقرار اردو در شهر مدينه ويا خارج از آن به مشورت پرداخت ارزش دادن به اصحاب وياران ، طرف شور قرار دادن آنها شخصيت دادن به آنها از علل عمده نفوذ عظيم وبي نظير او در جمع صحابه بود . شوراها سر فصل جديدي از نظام مردم سالاري ديني که تحقق چنين امري را تسريع مي نمايد لذا وجود چنين نهادي ضرورتي اجتناب نا پذير و حقيقتي تمام عيار است اما در واقعيت اين پديده چه قلمرو ي را در بين ساير نهادي مدني مي تواند دست و پا کند تا انتظارات محتمل را برآورده و نقش حقيقتي خود را ايفا نمايد بستگي به طرز تلقي و آگاهي نيروي انساني اين نهاد نو پا دارد بنابراين چنين نگرشي ما را بر آن داشت تا زير بناي واقعي و انتظار که همان اجراي وظايف و قوانين مربوطه به عنوان نرم افزار قضيه به عهده اعضاي شوراي اسلامي روستا نهاده شده است را در اين مقوله بطور خلاصه جمع آوري تا در اختيار اين گروه جهت مطالعه واقع شود لذا با عنايت به اين که موضوع شورا و دهيار به مثابه دو بال يک پرنده هستند در اين راستا بطور خلاصه به وظايف دهيار نيز پرداخته شده است .