بررسي بسکتبال و قوانين و ليگ‌ها و مسابقات آن

بسکتبال بَسکِتبال يک ورزش گروهي و با کمک يک توپ است. در اين بازي هر تيم ۵ بازيکن در زمين دارد و هدف بازي انداختن توپ در سبد حريف است. امتياز هر گل (پرتاب موفق در حلقه حريف) به نسبت موقعيت بازيکني که اقدام به شوت کردهاست متفاوت است. اگر بازيکن خارج خطبررسي بسکتبال و قوانين و ليگ‌ها و مسابقات آن|30011845|arshad100|بررسي بسکتبال و قوانين و ليگ‌ها و مسابقات آن
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي بسکتبال و قوانين و ليگ‌ها و مسابقات آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بسکتبالبَسکِتبال يک ورزش گروهي و با کمک يک توپ است. در اين بازي هر تيم ۵ بازيکن در زمين دارد و هدف بازي انداختن توپ در سبد حريف است. امتياز هر گل (پرتاب موفق در حلقه حريف) به نسبت موقعيت بازيکني که اقدام به شوت کرده‌است متفاوت است. اگر بازيکن خارج خط سه امتيازي باشد، گل سه امتياز و اگر داخل آن باشد دو امتياز دارد. هر پرتاب آزاد (پنالتي) يک امتياز دارد. توپ اين ورزش بزرگ‌ترين و سنگين ترين توپ بازي‌هاي دسته‌جمعي است.فهرست مندرجات۱ ابداع۲ قوانين ابتدايي۳ پيشرفت بسکتبال بعد از جنگ جهاني اول۴ بسکتبال امروزي۵ قوانين بسکتبال ۵.۱ قوانين بازي۵.۲ قانون دبل (Double)۵.۳ قانون رانينگ (تراولينگ)۵.۴ قانون سه ثانيه۵.۵ قانون هشت ثانيه۵.۶ قانون نيمه (برگشت توپ به زمين دفاعي)۵.۷ تيم و لباس۶ ليگ‌ها و مسابقات۷ مسابقات ليگ حرفه‌اي ان‌بي‌اِي۸ بسکتبال نمايشي آمريکا AND ۱۹ بسکتبال خياباني۱۰ بسکتبال در ايران۱۱ پيوندهاي وابسته۱۲ منابعابداع

ورزش بسکتبال در سال ۱۸۹۱ توسط آموزگاري به نام دکتر جميز ناسميت ابداع و در ورزشگاه اسپرينگ فيلد ماساچوست به نمايش درآمد. در آن زمان به جاي حلقه‌هاي گل از سبدهاي مخصوص که به شکل زنبيل بودند استفاده مي‌شد که توپ پس از گل شدن در درون آنها قرار مي‌گرفت که پس از هر بار گل شدن توپ را به وسيله نردبان از درون سبد بيرون مي‌آوردند و به وسيله بين طرفين در جريان بازي قرار مي‌دادند. هدف اصلي از ابداع چنين ورزشي ايجاد فعاليت در محيط سربسته‌اي در فصل زمستان بود تا ورزشکاران بتوانند در اين فصل نيز فعاليت داشته و با ورزش فرم بدني و وضعيت جسماني خود را در حد مطلوب حفظ نمايند.قوانين ابتدايي

به همين جهت تعداد بازيکنان نامحدود بود و هر دفعه مي‌توانستند از هر تعداد دلخواه براي بازي استفاده نمايند که کم‌کم قوانيني براي انجام بازي و ساير قسمت‌ها وضع نمودند به طوري که تعداد بازيکنان هر طرف ۹ نفر تعيين گرديد وسپس به ۷ نفر تقليل يافت و بالاخره اين تعداد به ۵ نفر تثبيت يافته‌است. هر بازيکن مي‌توانست در موقع وقوع خط به جاي کليه بازيکنان تيم خود پرتاب آزاد را انجام دهد. هر تيم مي‌توانست از شروع تا پايان بازي توپ را در زمين خود به طور دلخواه نگهداري نمايد. هر دفعه که توپ گل مي‌شد بازي يا بين طرفين يا (جامپ بال) از وسط زمين ادامه مي‌يافت. بازيکنان بلند قد مي‌توانستند در نزديک سبد قرار گيرند و توپ را به آرامي در سبد جاي دهند (قانون سه ثانيه وجود نداشت). در آن ايام سعي شد توجه رؤساي مدارس و گردانندگان سازمان‌هاي ورزشي را به آموزش بسکتبال جلب نمايند. با اين وجود و اين همه تلاش مداوم و پيگير تعليم بسکتبال براي مربيان حالت جنبي داشت و اساساً فعاليت آن‌ها در ورزش‌هاي رقابت‌آميز ديگري مانند فوتبال آمريکايي متمرکز بود.