بررسي نقش و مسئوليتهاي سرپرست در روابط كار و بررسي ويژگيهاي اصلي قوانين روابط مديريت ـ كارگر و ف

فهرست موضوعات چرا كارگران به اتحاديههاي كارگري ملحق ميشوند؟ 2 اقدام شما نسبت به يك اتحاديه موجود چيست؟ 3 2ـ قانون مديريت ـ كارگر 5 كارگاه اتحاديه، كارگاه بسته ـ اين در چه مورد است؟ 9 قانون حق كارگر چيست؟ 9 آيا قوانين ديگري از كار وجود دارد كه يك سرپربررسي نقش و مسئوليتهاي سرپرست در روابط كار و بررسي ويژگيهاي اصلي قوانين روابط مديريت ـ كارگر و ف|30012298|arshad100|بررسي نقش و مسئوليتهاي سرپرست در روابط كار و بررسي ويژگيهاي اصلي قوانين روابط مديريت ـ كارگر و فرايند چانه زني
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي نقش و مسئوليتهاي سرپرست در روابط كار و بررسي ويژگيهاي اصلي قوانين روابط مديريت ـ كارگر و ف هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .فهرست موضوعاتچرا كارگران به اتحاديه‌هاي كارگري ملحق مي‌شوند؟ 2اقدام شما نسبت به يك اتحاديه موجود چيست؟ 32ـ قانون مديريت ـ كارگر 5كارگاه اتحاديه، كارگاه بسته ـ اين در چه مورد است؟ 9قانون حق كارگر چيست؟ 9آيا قوانين ديگري از كار وجود دارد كه يك سرپرست بايد آگاهي داشته باشد؟ 10هدف از قانون1959چيست؟ 123ـ وام‌دهي جمعي 14چانه زدن ( داد و ستد) دسته‌جمعي شامل چه چيزي است؟ 16آيا چانه زني دسته‌جمعي با امضاء كردن مذاكرات قرارداد خاتمه مي‌يابد؟ 17چگونه كار نظارت هر روزه سرپرست بر روي مذاكرات قرارداد تأثير مي‌گذارد؟ 18چرا اقتدار سرپرست در روابط كار مطابق با سازمان استخدامي، تغيير مي‌كند؟ 19ميزان اقتدار نظارتي يك كارگاه اتحاديه چقدر است؟ 22رابطه دوستانه سرپرست با يك مباشر كارگاه چگونه بايد باشد؟ 22آيا يك روش تنظيم شكايت استاندارد توسط قانون وجود دارد؟ 25چرا گاهي اوقات سرپرستان قانون را نقض مي‌كنند؟ 26چرا شكايت‌ها در مرحله اول به درستي مورد حكميت قرار نمي‌گيرد؟ 26

عناوين تحقيق1ـ مسئوليت‌هاي عملي و قانوني سرپرست را در روابط مديريت ـ كارگري بحث كنيد.2ـ ويژگيهاي اصلي قوانين روابط مديريت ـ كارگر را مطابق شرح در متن تعيين كنيد.3ـ فرايند چانه‌زني (داد و ستد، معامله( شركت كنندگان آن و اهداف آن را شرح دهيد.4ـ نقش‌هاي سرپرست را در اجراي يك قرارداد كاري و روابط آنها با نماينده اتحاديه را بحث كنيد.5ـ يك رويه شكايت نمونه را شرح دهيد و نحوه كمك سرپرست به سودمندي آن را بحث نماييد.

1ـ نظارت و اتحاديه‌هاي كارگريمفهوم: سرپرستاننمايندگان قانوني مديريت در موضوعاتي هستند كه بر روي تاييد اتحاديه كارگري و اجراي قراردادهاي كارگري تأثير مي‌گذارد.نقش اصلي سرپرست درباره موضوعات كارگري چيست؟از ديدگاه قانوني، سرپرست‌ها، نمايندگان مسئول شركت‌هايشان هستند. كارفرمايان شما مسئول هر نوع اقدام‌اي هستند كه شما در اداره كردن كارمندان يا در ارتباط با اتحاديه‌هاي كارگري، انجام مي‌دهيد. به همين دليل، اين امري ضروري است كه يك سرپرست با قانون كار از دو نقطه نظر مهم، آشنا باشد(1):شيوه‌اي كه در آن اقدامات شما بر روي اتحاديه‌هاي كارگري در تلاش براي بدست آوردن حقوق وام گرفتن براي كارمند، تأثير مي‌گذارد و (2):قرارداد كارگري كه شركت شما ممكن است با يك اتحاديه امضاء نمايد و تاثيري كه اين كار بر روي خط مشي‌ها، عمليات، و وديه‌هايي دارد كه روابط كارگري را مسالمت آميز مي‌نمايد.چرا كارگران به اتحاديه‌هاي كارگري ملحق مي‌شوند؟به سه دليل كارمندان به اتحاديه‌هاي كارگري ملحق مي‌شوند:(1)اتحاديه ايمني و خدماتي را پيشنهاد مي‌كند كه ممكن است مشتري به تنهايي نتواند آنها را بكار ببرد يعني هدف اساسي اتحاديه‌هاي كارگري يا تجاري عبارت‌اند از ارتقاء حفاظت و بهبود بهره‌هاي اقتصادي اعضايش مي‌باشد.(2)عضويت اغلب اجباري است. در سه چهارم توافقات كارگري، حداقل يك شخص بايد به كارگرفته شود و او بايد به اتحاديه ملحق شود اگر بخواهد شغل‌اش را حفظ كند. ايده اصلي موجود عضويت اجباري آن است كه هر كس بايد سهم هزينه منافع بدست آورده‌اش از اينكه عضويت اتحاديه را دارد بپردازد.