بررسي دماو دماسنج و قوانين گازها

دما يک اندازه گيري کمي از درجه حرارت يک جسم است که کاملا معناي ذهني دارد. اما براي ارائه تعريف کمي دما بايد به اثراتي از جسم توجه شود که مستقل از احساس ما از سردي و گرمي آن باشد و شامل کميات قابل اندازه گيري نيز بشود. مقدمه تا به حال با سه کميت اساسيبررسي دماو دماسنج و قوانين گازها|30012351|arshad100|بررسي دماو دماسنج و قوانين گازها
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي دماو دماسنج و قوانين گازها هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دما يک اندازه گيري کمي از درجه حرارت يک جسم است که کاملا معناي ذهني دارد. اما براي ارائه تعريف کمي دما بايد به اثراتي از جسم توجه شود که مستقل از احساس ما از سردي و گرمي آن باشد و شامل کميات قابل اندازه گيري نيز بشود.مقدمهتا به حال با سه کميت اساسي طول ، زمان و جرم سر و کار داشته‌ايم. کليه کميات ديگر مکانيکي نظير نيرو ، انرژي و اندازه حرکت را برحسب اين سه کميت تعريف مي‌کنند. حال پديده‌هاي جديدي را که پديده‌هاي دمايي يا گرمايي ناميده مي‌شوند، مورد بحث قرار مي‌دهيم. لذا بايد کميت چهارمي به نام دما تعريف شود.احساس عادي ما از دما به صورت صفاتي نظير سرما ، گرما ، داغ ، خنک ، معتدل و غيره که در توصيف اجسام بکار مي‌روند، بيان مي‌شود. وقتي جسمي را لمس مي‌کنيم، به آن دمايي نسبت مي‌دهيم که معرف گرم يا سرد بودن جسم است. هر چه جسم داغ‌تر احساس شود، دماي آن بالاتر است. ما مي‌توانيم جسم با دماي بالا و جسم با دماي کم را تعريف کنيم:جسم با دماي بالا جسمي است که درجه حرارت آن در اثر تماس طولاني با جسم ديگر کاهش مي‌يابد، که در اين حالت جسم با دماي کم تعريف مي‌شود.جسم دماسنجس و ويژگي دماسنجيدرجه حرارت يک جسم بوسيله برخي مشخصه‌هاي ماده جسم تعيين مي‌گردد که آن نيز به درجه حرارت وابسته است. مي‌توان دستگاههاي متعددي را يافت که برخي خواص آنها با سردي و گرمي دستگاه تغيير کند. مثلا :جيوه يا الکل موجود در مخزني که به لوله باريکي ضميمه شده باشد، نمونه‌اي از اين دستگاهها است. کميت مهمي که وضع دستگاه را در اين زمينه مشخص مي‌کند، طول ستون مايع در لوله (L) است. هر چه مايع موجود در مخزن گرمتر شود، L زيادتر مي‌شود.گازي با حجم ثابت که در درون جبابي قرار دارد، نمونه ديگري از اين دستگاهها است (دماسنج گازي). فشار P گاز که با يک فشار سنج اندازه گرفته مي‌شود، با گرم و سرد شدن گاز ، زياد يا کم مي‌شود.سيمي با مقاومت الکتريکي R ، نمونه سومي از اين دستگاههاست (دماسنج مقاومتي). چرا که با گرم و سرد شدن ، اندازه مقاومت R زياد يا کم مي‌شود.در هر يک دستگاههاي مذکور ، کميت متغير طول L و فشار P و مقاومت R را مشخصه حالت دستگاه مي‌نامند.از اين رو اندازه گيري درجه حرارت به اندازه گيري يک ويژگي مشخص از جسم که با درجه حرارت تغيير مي‌کند، تقليل مي‌يابد.جسمي که براي اندازه گيري درجه حرارت انتخاب مي‌شود، « جسم دماسنجي » ناميده مي‌شود. در حالي‌که کميت بکار برده شده براي تعيين درجه حرارت ، « ويژگي دماسنجي » ناميده مي‌شود..مخفف: Tسرواژه عبارت: Temperatureکميتي است بيانگر مقدار گرماي يک جسم. دما معياري است براي تعيين ميزان گرمي يا سردي يک جسم.