بررسي شهرسازي در عصر صفوي و اقدامات شاه عباس در شهرسازي و مروري بر شکوه و طراحي شهري اصفهان

مقدمه: در تاريخ ايران پس از اسلام ظهور سلسله صفويه نقطه عطفي است مهم؛ زيرا که پس از قرنها ، ايران توانست با دستيابي مجدد به هويت ملي ، به کشوري قدرتمند و مستقل در شرق اسلامي تبديل شود. اين کشور به رقابتي نزديک به امپراطوري شمال برمي خيزد و دايره سروربررسي شهرسازي در عصر صفوي و اقدامات شاه عباس در شهرسازي و مروري بر شکوه و طراحي شهري اصفهان|30012607|arshad100|بررسي شهرسازي در عصر صفوي و اقدامات شاه عباس در شهرسازي و مروري بر شکوه و طراحي شهري اصفهان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي شهرسازي در عصر صفوي و اقدامات شاه عباس در شهرسازي و مروري بر شکوه و طراحي شهري اصفهان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه:در تاريخ ايران پس از اسلام ظهور سلسله صفويه نقطه عطفي است مهم؛ زيرا که پس از قرنها ، ايران توانست با دستيابي مجدد به هويت ملي ،‌ به کشوري قدرتمند و مستقل در شرق اسلامي تبديل شود. اين کشور به رقابتي نزديک به امپراطوري شمال برمي خيزد و دايره سروري و خلافت عثمانيان را بر ممالک اسلامي رد مي کند. حکومتي که صفويان در اوايل قرن دهم هجري برپا کردند يک حکومت مذهبي و بر پايه تشيع بود، اين دوره نزديک به دو قرن و اندي طول کشيد. با تأسيس اين حکومت مقطع جديدي در تاريخ ايران گشوده شد 0 زمانه اي که ايرانيان براي کسب هويت خود به تکاپو پرداختند، و لذا اين دوران از اهميت خاصي برخوردار شد . با توجه به تأثير طولاني مدت دستاورهاي صفويان تا عصر حاضر، مي توان گفت که آنها در حل و فصل مشکلات برخاسته از امور نظامي، اقتصادي، مذهبي و اجتماعي تا حدود قابل ملاحظه اي موفق بودند . در اين دوره ، نعمت و فراواني حاصل شد، امنيت بر راهها ساير گسترد، تجارت و بازرگاني به شکوفايي رسيد؛ اقليتها محل تساهل و تسامح مذهبي قرار گرفتند؛ دشمنان خارجي عقب زده شدند؛ هنرها و صنايع در حد و حجم قابل اعتنايي شکوفان گرديدند و دانشمندان بزرگي در عرصه فلسفه پديدار شدند. سلسله هايي که پس از صفويان بر سر کار آمدند در پيدا کردن راه حل براي مشکلات موجود جامعه به اندازه صفويان موفق نبودند. نظام صفويان به رغم فشارهاي داخلي و خارجي به مدت دويست و بيست و پنج سال در ايران ثبات و استواري پديد آورد.

اولين پادشاه سلسله ي صفويه،شاه اسماعيل است. که اجدادش،مريدان را مذهب شيعه آموختند.شاه اسماعيل را شاه شيعيان مي خوانند و علماي ترک عثماني در فتاواي خود نوشته بودند که قتل يک شيعه ي ايراني افضل از کشتن هفتاد عيسوي است(سرجان ملکم،1380،ص342).تشکيل حکومت متمرکز صفوي هم زمان با دوره ي رسانس و حرکتهاي استعماري اتفاق افتاد.تشکيل اين حکومت در ارتباط با وجود امپراتوري عثماني که مانع بزرگي بر سر راه حرکات استعماري اروپاييان به حساب عثماني که مانع بزرگي بر سر راه حرکات استعماري اروپاييان قرار گرفت (نظريان،1374،ص42).شاه اسماعيل به لحاظ اين که ايران را بار ديگر استقلال بخشيد و دولت و ملت مستقلي تاسيس نمود و نيز اصول و عقايد شيعه را مذهب ملي قرار داد،مورد محبت ايرانيان بود.شاه، سفرهايي به سراسر سرزمين تحت حکومت خود داشت وي در سفر طولاني خود به اصفهان،چند اقدام اساسي انجام داد که مي توان ، به تصرف قلعه ي طبرک و تسخير خزاين پادشاهان و اهميت دادن به بهسازي ميدان نقش جهان اصفهان،اشاره کرد. در دوران شاه تهماسب نيز توجه به آباداني کشور و از جمله اصفهان،به صورت چشمگيري ديده مي شود که تعمير صفه ي مقصوره ي مسجد جامع شهر،نمونه اي از آن است(جعفري،1377،صص44و46) در دوره ي شاه تهماسب جمع کثيري از مردم اصفهان به طاعون مبتلا شدندو از بين رفتند.سرانجام شاه عباس اول،به حکومت رسيد و کشمکش هاي سياسي بخصوص با امپراتوري عثماني که در غرب قرار داشت موجب جابجايي متوالي پايتخت از غرب به مرکز ايران گرديد.بدين طريق پايتخت از اردبيل به تبريز و از آنجا به قزوين و سرانجام به اصفهان انتقال يافت.