بررسی دیدگاه ها و ایده های دموكراسي الكتروني

دموكراسي پايه جوامع مدرن غربي است. دموكراسي پايه آزادي وعدالت و ارزش ويژه اي شمرده ميشود كه براي آن قرن ها جنگيده اند. امروزه آن با چالشي جديد( البته از نوع مثبت) روبرو است. رشد اينترنت و ارتباطات دور فراگير، يك عصر دموكراسي الكترونيك را وعده مي دهندبررسی دیدگاه ها و ایده های دموكراسي الكتروني|30013782|arshad100|بررسی دیدگاه ها و ایده های دموكراسي الكتروني
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی دیدگاه ها و ایده های دموكراسي الكتروني هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دموكراسي پايه جوامع مدرن غربي است. دموكراسي پايه آزادي وعدالت و ارزش ويژه اي شمرده ميشود كه براي آن قرن ها جنگيده اند.امروزه آن با چالشي جديد( البته از نوع مثبت) روبرو است.رشد اينترنت و ارتباطات دور فراگير، يك عصر دموكراسي الكترونيك را وعده مي دهند، يا به طور خلاصه e democracyما قادريم از طريق تلفن ،پيام متني يا روي وب و يا ازطريق تلويزيون هاي تعاملي رأي مي دهيم.حركت هايي در سرتاسر اروپا و هر جاي ديگر به منظور كشف شيوه هاي راي دادن، نوآوري به منظور گسترش مكانيسم e government و به طور عمومي اين انتظار كه موسسات دموكراتيك ما در عصر جامعه اطلاعاتي تحول مي يابند پديد آمده است.علي رغم هيجاني كه تكنولوژي آورده است خيلي از تصاوير جاري براي استفاده از آن تقريبا به طور كلي قراردادي هستند: بحث سياسي و گفتمان، همه گزينگران را از طريق رشد مكان هاي گفتگوي الكتروني، بسيار بيشتر به حساب مي آورد ،افكار سنجي آسانتر سريعتر وارزانتر از طريق وب ميشود، راي دادن ممكن است از طريق يك تكه كاغذ انجام نشود بلكه از طريق كليك كردن روي يك وب سايت يا فرستادن يك پيام متني انجام شود.دموكراسي الكتروني كه به ميزان زياد گسترش يافته است به سادگي بعنوان مرتبط كردن فرايندهاي سياسي و دموكراتيك قرون 19و20 از طريق مكانيسم هاي تكنولوژي‌هاي مدرن اطلاعات و ارتباط تصور ميشود. هنوز مكانيسم هايي كه قادر به اجراي واقعي تر ايده آل هاي دموكراتيك باشند وجود دارند.امروزه براي عموم ممكن است كه در تصميم گيري هاي سياسي به شيوه هاي زيادي شركت كنند. هدف بينش گسترده تري است كه برنامه TED مي خواهد آن را كشف كند.هدف ما طراحي شيوه هاي مدرن تحليل تصميم گيري وحمايت تصميم گيري، مستقر كردن روي WWW ، به منظور مشاركت عموم در تصميمات كه روي آنها اثر مي گذارد.بيش از رفرنداوم الكتروني، بينش ما، سرمايه داراني را كه به شكل دادن حق انتخاب ها و چشم اندازهاي مشترك كمك مي كنند را درنظر مي گيرد بحث كردن و ارزيابي نزديكي ها واعتمادها ، روبرو شدن با نامشخصي وحركت به سوي يك نتيجه متعادل هدف برنامه TED (حمايت ازتصميم گيري پيچيده براساس اينترنت) است.اكنون …………..عمده ترين تصميم هاي اجتماعي اثراتي دارند، معمولا اثرات نامشخص، روي خيلي stakeholders جدا از اين كه آنها مستقيما براي تصميم گيري مسئولند و آنها كه از پيامدش سود مي برند. در چنين موقعيتي چشم اندازهاي متفاوتي براي اين كه كنار هم گذاشته شوند و متعادل شوند مورد نياز است با منظور اين كه يك مسير مورد توافق براي عمل بدست بيايد وعمل شود.Stakeholder: شخصي است كه يك فرد است و يا يك قسمت از گروه بزرگتري است كه ممكن است يا گمان مي رود كه آنها ممكن است بوسيله پيامدهاي بالقوه يك تصميم تحت تاثير قرار گيرند. تصميمات ممكن است در ارتباط با موضوعات چند مليتي يا ملي، محلي يا منطقه اي باشد. بعضي وقت ها تصميمات به عملكرد معمولي جامعه وابسته است وبرخي اوقات به بازگشت به وضعيت معمولي بعد از تعدادي رويداد