بررسي نظام مالياتی در ایران و سایر کشورهای اسلامی (ترکیه و لبنان و مالزی و عراق)

فهرست مطالب فصل اول کلیات 1 1 1 مقدمه 2 1 2 مباني نظري 3 1 3 اصل عمومي بودن ماليات 5 1 4 مالیات در کشور ترکیه 6 1 4 1 ماليات بر درآمد 6 1 4 2 ماليات بر فروش 6 1 4 3 ماليات بر املاك و مستغلات 7 1 4 4 ماليات سوخت و خودرو 7 1 4 5 نظامي جهاني 10 1 4 6 وظبررسي نظام مالياتی در ایران و سایر کشورهای اسلامی (ترکیه و لبنان و مالزی و عراق)|30013962|arshad100|بررسي نظام مالياتی در ایران و سایر کشورهای اسلامی (ترکیه و لبنان و مالزی و عراق)
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي نظام مالياتی در ایران و سایر کشورهای اسلامی (ترکیه و لبنان و مالزی و عراق) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالبفصل اول کلیات 11 1 مقدمه 21 2 مباني نظري 31 3 اصل عمومي بودن ماليات 51 4 مالیات در کشور ترکیه 61 4 1 ماليات بر درآمد 61 4 2 ماليات بر فروش 61 4 3 ماليات بر املاك و مستغلات 71 4 4 ماليات سوخت و خودرو 71 4 5 نظامي جهاني 101 4 6 وظيفه ملي 111 5 نظام مالیاتی مالزی 111 5 1 مالیات ارزش افزوده 191 5 2 بخشودگی‌ها 191 5 3 مزایای پرداخت مالیات 201 6 1 تغييرات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1380 نسبت به اصلاحيه اسفند ماه 1378و سنوات قبل 221 6 2 میزان درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص ملی 231 6 3 مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی 231 6 4 گستردگي پاية مالياتي 271 6 5 ساختار نظام مالیاتی در اقتصاد ایران 291 6 6 نرخ متناسب مالياتي 321 7 ناهنجاري فرهنگ تمكين مالياتي در لايه‌هاي اجتماعي ايران 341 8 ماليات و انگيزه توليد 361 9 اصلاح نظام مالياتي در لايحه برنامه پنجم: 381 10 جایگاه مالیات بر مجموع درآمد در یک اقتصاد 401 15 چالش‌های مالیاتی ایران 441 11 از مشكلات ديگر فرهنگ مالياتي در ايران 461 12 نظام مالیاتی در کشور های اسلامی 471 12 1 چالش عملکرد نظام مالیاتی کشور از جهت درآمد 481 12 2 ناهنجاری فرهنگ تمکین مالیاتی در لایه‌های اجتماعی ایران 511 12 3 مبنای فقهی ـ حقوقی مالیات ستانی 541 12 4 گستردگی پایة مالیاتی 561 12 5 نرخ متناسب مالیاتی 57فصل دوم نتيجه گيري 602 1 نتيجه‌گيري 612 2 منابع: 62برگ ارزشیابی پروژه 66

چکیدهمدیریت نظام مالیاتی یک کشور نمی تواند بدون شناخت از نظام مالیاتی حاکم ومدیریت آن به اهدافش برسد.این مقاله به شناسایی عوامل نظام مالیاتی مودیان مشاغل واولویت بندی این عوامل می پردازد.در این مقاله ویژگی های نظام مالیاتی چندین کشور مورد بررسی قرار می گیرد.استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی وچرخش واریماکس تعلق هر یک از متغیرها به هر یک از عوامل، تعیین شده است.درنتیجه؛سه عامل که بیشترین واریانس را داشتند، مشخص شدندکه به ترتیب اولویت عبارتند از:نخست، عدالت وکارکرد سازمان مالیاتی که متغیرهای عدالت، عدم اعتماد به مسئولین مالیاتی، شفافیت سازمان مالیاتی، نحوۀ خرج کرد مالیات، احساس مسئولیت، رشوه، ملموس نبودن خرج کرد مالیات ونوع پرداخت را در بر می گیرد؛دوم، صداقت واحساس مسئولیت مودیان که متغیرهای ندادن اطلاعات، دروغگویی، احساس افتخار از نپرداختن مالیات، احساس دین به جامعه یا یک امر خوشایند وپول زور را در بر می گیردوسوم؛ تمایل به پرداخت مالیات که متغیرهای فرار مالیاتی، چانه زنی، نپرداختن مالیات ومقاومت در پرداخت مالیات را در بر می گیرد.در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع نظام دولت هااست .در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تأمین هزینه های بخش عمومی است دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین خاطر نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصل کارآیی) می باشد. این مقاله وظیفه دارد نقش مالیات حقوق را بر نظام در ایران و مقايسه آن با چند كشور ديگر مورد بررسی قرار دهد.