دانلود گزارش کارآموزی رسته ساخت و تولید

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 69 به فرآيند تغيير شكل پلاستيكي فلز به وسيله اعمال نيروهاي موضعي توسط چكش هاي دستي يا مكانيكي ، دستگاههاي پرس يا دستگاههاي مخصوص ، فورجينگ گفته مي شود. اين عمل تغيير شكل دادن فلز مي تواند در حالت سرد يا گرم صورت گيرد ولي دانلود گزارش کارآموزی رسته ساخت و تولید|30015283|arshad100|دانلود گزارش کارآموزی رسته ساخت و تولید
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود گزارش کارآموزی رسته ساخت و تولید هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 69به فرآيند تغيير شكل پلاستيكي فلز به وسيله اعمال نيروهاي موضعي توسط چكش هاي دستي يا مكانيكي ، دستگاههاي پرس يا دستگاههاي مخصوص ، فورجينگ گفته مي شود. اين عمل تغيير شكل دادن فلز مي تواند در حالت سرد يا گرم صورت گيرد ولي كلمه فورجينگ به حالت گرم ( بالاتر از دماي تبلور مجدد ) اطلاق مي شود كه تغيير شكل در اين فرآيند بطور كلي عبارت از :1ـ اضافه كردن طول و كم كردن مقطع با بيرون كشيدن فلز از يك سوراخ2ـ كم كردن طول و زياد كردن مقطع با ضربه زدن3ـ جريان دادن فلز در تمام جهات بوسيله فشردن آن در يك قالب بستهروش هاي معمول فورجينگ عبارتند از :1ـ چكش كاري يا آهنگري2ـ آهنگري حديده اي3ـ مهرش4ـ پرچ كاري گرم5ـ فورجينگ غلطكي6ـ فورجينگ قرار1ـ چكش كاري يا آهنگريمعمولا بعد از اعمال هر گونه ضربه موضع و طول قطعه عوض مي شود از نوع ساده آن مي توان كار آهنگري معمولي را مثال آورد كه در ساخت چكش ، كلنگ و نعل استفاده مي شود.2 آهنگري حديده ايدر اين روش ، قالب مورد مصرف دو تكه است يك نيمه قالب در روي چكش و نيمه ديگر روي سندان نصب مي شود فلز گداخته را در نيمه پايين قرار داده و نيمه بالايي را طي يك يا چند ضربه بر روي آن مي كوبند.3 مهرشدر فورجينگ ضربه اي قسمت عمده انرژي در حوالي سطح و در پايه دستگاه تلف مي شود در نتيجه تهيه قطعات بزرگ به روش چكش كاري امكان ندارد در مقابل در روش مهرش عمل فشردن فلز تدريجي بوده و در تمام حجم قطعه نفوذ مي كند ( البته به قطعه زمان داده مي شود تا قطعه بتواند تغيير شكل دهد ) پرس هاي فورجينگ مهرش در اندازه هاي خيلي بزرگ ساخته مي شوند در فورجينگ مهرش كه معمولاً شيب قطعات كمتر از فورجينگ حديده اي است در نتيجه دقت ابعادي محصول بيشتر است.غالباً عمل شكل دادن طي يك مرحله بسته شدن قالب صورت مي گيرد.4 پرچ كاري گرمپرچ كاري گرم بعمل زياد كردن قطر يك ميله در انتها يا در قسمت مياني بوسيله اعمال فشار در جهت طول آن گفته مي شود.5 فورجينگ غلطكيكاهش ضخامت و ازدياد طول ميله هاي گرد يا مستطيل شكل به منظور تهيه قطعاتي مانند محور چرخ اتومبيل و فنرهاي تيغه اي و ... با روش فورجينگ غلطكي صورت مي گيرد. دستگاه فورجينگ غلطكي داراي دو غلطك نيم استوانه اي است كه شيارهايي با مقاطع مورد نظر و كمي خارج از مركز نسبت به محور چرخش روي آن ايجاد شده است. قطعه كار گرم شده را هنگامي كه غلطك ها باز هستند در دهانه بين آنها قرار مي دهند و در طي دو نيم دور چرخش غلطك ها ميله بتدريج فشرده شده و از بين شيار جلوي دستگاه بيرون مي آيد سپس قطعه بين دو سری غلطك ديگر قرار داده مي شود و آن قدر اين عمل تكرار مي شود كه به اندازه و شكل دلخواه برسد.6 فورجينگ قرارفورجينگ قرار بعمل كم كردن قطر لوله يا ميله با عبور از حديده در اثر نيروي ضربه اي گفته مي شود يك مثال از اين نوع فورجينگ تنگ كردن كپسول هاي گاز است.در شركت چرخشگر كه قطعات فرج شده از تراكتور سازي تامين مي شود به صورت زير در تركيبي از مرحله اول يعني آهنگري و مرحله دوم حديده اي ساخته مي شوند.بدين ترتيب كه فلز داغ كه دماي آن مخصوص دماي فرج است و براي هر جنس قطعه متفاوت و معمولاً از حدود 910 1100 درجه سانتيگراد است آهنگري مي شود. در مرحله اول كه با استفاده از روش آهنگري انجام مي شود تغيير شكل اوليه قطعه بوقوع مي پيوندد. در اين حالت ضمن اينكه شكل ظاهري قطعه به شكل اوليه نزديك مي شود قسمت هاي اكسيده نيز جدا مي شوند.جدا شدن قسمت اكسيده داراي اين مزيت اساسي است.در مراحل بعد در صورت وجود اكسيد روي قطعه هنگام جاري شدن قطعه ، قسمت اكسيده شده به داخل جان قطعه نفوذ مي كند و عامل ترك مي شود.در مرحله دوم فورجينگ كه تشكيل شده است از دو مرحله آهنگري حديده اي كه در مرحله اول آن شكل ابتدايي قطعه كه خيلي نزديكتر به شكل اصلي قطعه مي باشد شكل مي گيرد ، عين همين مرحله منتها با اين تفاوت كه فرم اصلي قالب ها برابر زاويه و ابعاد قطعه مي باشد مرحله ديگري نيز انجاممي شود كه با انجام اين مرحله فرم اصلي قطعه ايجاد مي شود. اما براي ايجاد سوراخهاي وسط دنده ها در مرحله اي بنام BED PANCH اين سوراخها ايجاد مي شوند بدين ترتيب كه قطعه در يك نشيمنگاه خواهد نشست و توسط سنبه با اعمال نيرويي ضربه اي ، سوراخ قطعه ايجاد مي شود.البته لازم به ذكر است كه يك راهنماي سوراخ كاري قبلاً در مراحل آهنگري حديده اي ايجاد شده است. بدين ترتيب كه وقتي عمل آهنگري صورت گرفت براي در آوردن قطعه از قالب ، به هنگام جدا شدن هر دو قالب بالايي و پاييني سنبه اي به فلز داغ ضربه مي زند تا قطعه را از قالب جدا نمايد در اين زمان است كه راهنماي سوراخ كاري ايجاد مي شود.آخرين مرحله اي كه روي اين قطعات فرج شده انجام مي پذيرد اين است كه قطعات امكان دارد در حين مرحله BED PANCH كج و معوج شوند اين مورد در مرحله اي بنام HOT SET اصلاح مي شود بدين ترتيب كه توسط قالبهاي تختي كه تا ابعاد پاياني قطعه بهم نزديك مي شود اين ايراد را بر طرفمي كنند.لازم به يادآوري است كه كليه اين مراحل در زماني كمتر ازدو دقيقه انجام مي پذيرد زيرا بايستي تا زمانيكه قطعه فورج داغ است اين مراحل بپايان برسد.

آشنایی با دستگاههای موجود در واحد چرخدنده و کنترل قطعاتنام ماشين : جورج فيشر GEORGE FISCHERتعداد ماشين : هشت دستگاهشماره ماشين : 09001, 09002 , 09003 , 0900408901 , 08902 ,08903 , 08904نوع عمليات : تراشكاريستاده قطعه از : انبار مواد خام ( قطعه خام )داده قطعه به : ماشين هاي دنده زني PFAUTERبا توجه به شماره هاي مندرج در بالا ماشين هاي فوق را مي توان بطور تكميل تر جدول بندي كرد :