مروری بر برخی اعجاز قرآن از نظر علوم روز

فرمت فایل: Word تعداد صفحات: 13 با آنكه مردم عرب در زمان «پيامبر اسلام» صلي الله عليه و اله و سلم حتّي از علوم زمان خودبيبهره بودند و دانشمندان آن زمان نيز در اثر نداشتن وسائل علمي امروز بهخرافات عجيبي مبتلا بودند، مثلاً اعتقاد آنها دربارمروری بر برخی اعجاز قرآن از نظر علوم روز|30016099|arshad100|مروری بر برخی اعجاز قرآن از نظر علوم روز
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مروری بر برخی اعجاز قرآن از نظر علوم روز هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: Wordتعداد صفحات: 13

با آنكه مردم عرب در زمان «پيامبر اسلام» صلي الله عليه و اله و سلم حتّي از علوم زمان خودبيبهره بودند و دانشمندان آن زمان نيز در اثر نداشتن وسائل علمي امروز بهخرافات عجيبي مبتلا بودند، مثلاً اعتقاد آنها درباره كره زمين اين بود كه زميندر مركز معيّني ايستاده و افلاك هفتگانه گرد او ميچرخند. و يا زمين غيركروي است و هيچ گونه حركت وضعي و انتقالي ندارد، در چنين شرائطي اگر«پيامبر اسلام» صلي الله عليه و اله و سلم ميخواست قرآن را از جانب خود تدوين كند طبعاً بايد طبقآنچه در ميان مردم معمولي يا نهايت دانشمندان آن زمان شايع بوده بنويسد،نه آنكه مطالبي برخلاف دانشمندان آن روز و موافق علم امروز در كلمات وعبارات قرآن بياورد كه دانشمندان امروز انگشت حيرت به دهان بگيرند.ما در اينجا نمي خواهيم كتابهاي «قرآن و اكتشافات جديد» يا «قرآن از نظرعلومروز» و يا «علم روز و قرآن» و يا «قرآن برفراز اعصار» و يا كتاب «عذرتقصير بهپيشگاهمحمّد صلي الله عليه و اله و سلم و قرآن» و دهها كتاب ديگر از اين قبيل رارونويس كنيم، زيرا بهقول معروف در اين صورت «مثنوي هفتاد من كاغذشود».ولي به ياري پروردگار ميخواهيم چند نمونه از آنچه در بين مردم آنزمان شايع بوده و قرآن برخلاف آنها و طبق علم روز سخن گفته است، براياثبات اعجاز قرآن بيان نمائيم.

اوّل:«مسأله آهن»

در روزگاري كه مردم از آهن جز براي شمشير و چاقو و نهايت چند آلتديگر استفاده نميكردند، در زماني كه از نظر مردم آهن بيشتر از مواد ديگرمورد استفاده نبود بلكه طلا و نقره از نظر اقتصادي در آن زمان اهميّتزيادتري داشت، در عين حال قرآن آنچنان به مسأله آهن و استفاده عجيبي كهاز آن در اين زمانها ميشود توجّه داشته كه يك سوره به نام حديد (آهن) درقرآن ديده ميشود و در آيه 24 همين سوره ميگويد: «وَ اَنْزَلْنَا الْحَديِدَ فيِهِ بَأْسٌشَديِدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ» «و ما آهن را كه در آن صلابت و محكمي شديد و منافعيبراي مردمان در آن است نازل نموديم».