دانلود گزارش کارآموزی در شركت نيرو ترانس سپاهان توليد كننده و تعميرات انواع ترانسفورماتورها

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 29 سيمهاي كه از سر سيم پيچها جدا شده اند يا بيروني را به تاب وصل مي كنيم تاب همان كليد تنظيم ولتاژ است. كليدهاي سيم هم به مقعرهاي فشار قوي مي رود مقعره همان قسمت سفالي مانند است كه در سر ترانس وجود دارد كه همان سيمي است كدانلود گزارش کارآموزی در شركت نيرو ترانس سپاهان توليد كننده و تعميرات انواع ترانسفورماتورها|30018021|arshad100|دانلود گزارش کارآموزی در شركت نيرو ترانس سپاهان توليد كننده و تعميرات انواع ترانسفورماتورها
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود گزارش کارآموزی در شركت نيرو ترانس سپاهان توليد كننده و تعميرات انواع ترانسفورماتورها هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 29سيمهاي كه از سر سيم پيچها جدا شده اند يا بيروني را به تاب وصل مي كنيم تاب همان كليد تنظيم ولتاژ است. كليدهاي سيم هم به مقعرهاي فشار قوي مي رود مقعره همان قسمت سفالي مانند است كه در سر ترانس وجود دارد كه همان سيمي است كه برق اوليه ولتاژ فشار قوي را تنظيممي كند. بايد دور سيم هايي كه تاب مي رود با ورقهاي عايق بپوشانيم و براي وصل كردن هر سيم به قسمت ديگر يعني سيمي كه از سيم پيچ مي آيد و سيمي كه از تاب بايد اين دو بايد بوسيله جوشكاري گاز بهم متصل شوند و همچنين وقتي كه مي خواهيم سرفازها را به هم وصل كنيم جوشكاري كنيم و از نوع جوشكاري هاي ديگر كه قابل استفاده است چوش نقره جوش است.از ديگر اقداماتي كه در اين شركت در زمان تعمير يك ترانس انجام مي شود اين است كه بايد بدنه ترانس بايد كاملاً براي دوباره استفاده كردن آماده شود كه اين كار بوسيله كارگر انجاممي شود كه ابتدا بايد بدنه ترانس را با آب كاملاً شست و داخل آن را از زدگي پاك كرد يا سمباده زني شود و بعد از خشك كردن آن بايد سوراخها و پوسيدگي آن كاملاً مشخص شود و بعد بوسيله يك جوشكار ماهر تمام سوراخها و پوسيدگيها جوشكاري شوند و براي اطمينان از سوراخ نبودن آن درون ترانس را از روغن پر مي¬¬كنند اگر ديگر ترانس نشر نكرد پس ترانس آماده كار است و مي توانيم ترانس را داخل آن بگذاريم و لازم به ذكر است به اين علت جلوگيريمي¬كنند از سوراخ و پوسيدگي چون داخل ترانس ها از روغن پر است، تا روغن بيرون نريزد.روغن مورد استفاده براي اين شركت از شركت زنگان وابسته به كارخانه ايران ترانسفور – روغن شيمي تهيه مي شود.

خلاصه:ترانسها برق از لحاظ قدرت و ولتاژ ورودي و خروجي با هم فرق دارند.ترانس kvA 200 kv 20 ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجيترانس kvA 100 kv 20 ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجيترانس kvA 50 kv 20 ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجيترانسkvA 25 kv 20 ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجيبعضي ترانس ها ترانس خاص مي باشند. مثلاً ولتاژي به ترانس داده مي شود. و از طرف ولتاژ خروجي آن، ولتاژ كم ولي آمپر زيادي از آن مي گيرند. مثلاً كارخانه ذوب آهن به ترانس ها ولتاژ kv 20 اعمال مي شود و از طرف ديگر آن ولتاژ كم ولي آمپري معادل A 1000 مي گيرند.

مشخصات افراد و سوابق كاري و تحصيلات و آموزش آنهارئيس كارخانه كارشناس رشته مهندسي برق قدرت با سابقه 20 ساله كاركنان اين شركت تكنسينهاي برق هر كدام با سابقه 20 ساله در مورد مونتاژ و صنعت هستند و چندين كارگر و يك جوشكار عملي (تجربه) كارگاهي با تجربه جوش Co2 – برق .

مشخصات دستگاههاي جوشاين شركت داراي 2 دستگاه جوش برق كه داخل آنها پر از روغن است براي خنك كردن دستگاه Electro HONAR .همچنين داراي يك دستگاه جوش اكسي استيلن هستند و نيز داراي يك دستگاه جوش MIG (صنايع جوش GAAM electro) دارند كه از اين دستگاه براي ترانسهاي مخصوص كه مي¬خواهند بدنه را به پره يا سري را به پره وصل كنند استفاده مي شود و در دنياي امروز بيشتر جوشكاريهاي ترانسها از جوش MIG استفاده مي شود.

مشخصات مواد مصرفيورقهاي مورد استفاده شده را در ابعاد 2×2 برش مي زنند و بر اساس خمي كه مي خواهند خم مي زنند.اتصال تمام شمشهاي مسي جوشكاري مي شوند. مس ها را با نقره جوش، جوش مي دهند.الكترود مورد استفاده از خود كارخانه تهيه مي كنند.الكترود چين T 12E6013الكترود يزد MT 12E 6013كلفتر YE 6013 2Pبلندتر YE – 6013MT – 12 E6013از نقره جوش AWS E 6013دستگاه جوش MIG (صنايع جوش برش GAAM)

نام مشتريان شركتذوب آهن و شركتهاي وابسته به ذوب آهنقائم سپاهاننيروگاه شهيد منتظريكارخانه هاي مختلف صنايع آجركارخانه نسوز آذركارخانه نويد آلياژكارخانه نويد منگنزتمام كارخانه هايي كه در آنها تقسيم ولتاژ استكارخانة چدن سازانذوب آهن آلياژي ملايرپستهاي برق اداره برق – فرودگاهشركتهاي خصوصي، گلپايگان ، ماهشهر، خرمشهر، آبادانترانسفورماتور دستگاه استاتيكي (ساكن) است كه قدرت الكتريكي ثابتي را از يك مدار به مدار ديگر با همان فركانس انتقال مي دهد. ولتاژ در مدار دوم مي تواند بيشتر يا كمتر از مدار اول بشود، در صورتي كه جريان مدار دوم كاهش يا افزايش مي يابد.بنابراين اصول فيزيكي ترانسفورماتورها بر مبناي القاء متقابل مي باشد كه بوسيلة فوران مغناطيسي كه خطوط قواي آن اوليه و ثانويه را قطع مي كند ايجاد مي گردد.ساده ترين فرم ترانسفورماتورها بصورت 2 سيم پيچ القايي است كه از نظر الكتريكي از يكديگر جدا شده اند، ولي از نظر مدار مغناطيسي داراي يك مسير با مقاومت مغناطيسي كممي باشند.هر دو سيم پيچ اوليه و ثانويه داراي اثر القايي متقابل زياد مي باشند. بنابراين اگر يك سيم پيچ به منبع ولتاژ متناوب متصل شود، فلوي مغناطيسي متغير بوجود خواهد آمد كه بوسيلة مدار مغناطيسي (هسته ترانسفورماتور كه از يكديگر عايق شده اند) مدارش بسته شده و در نتيجه بيشتر فلوي مغناطيس مدار ثانويه را قطع نموده و توليد نيروي محركه الكتريكي مي نمايد اگر مدار ثانويه ترانسفورماتور بسته باشد يك جريان در آن برقرار مي گردد كه مي توان گفت كه انرژي الكتريكي سيم پيچ اوليه (بوسيلة واسطه مغناطسي) تبديل به انرژي الكتريكي در مدار ثانويه شده است.بطور كلي سيم پيچي كه به منبع ولتاژ متناوب متصل مي¬گردد سيم پيچ اوليه يا اصلاحاً «طرف اول» و سيم پيچي كه اين انرژي را به مصرف كننده منتقل مي كند سيم پيچ ثانويه «طرف دوم»مي نامند.بنا به تعريف ترانسفورماتور وسيله اي است كه1 – قدرت الكتريكي را از يك مدار به مدار ديگر انتقال مي دهد بدون اينكه بين 2 مدار ارتباط الكتريكي وجود داشته باشد.2 – در فركانس مدار هيچگونه تغييري ايجاد نمي نمايند.3 – اين تغيير توسط القاء الكترومغناطيسي صورت مي گيرد.4 – در صورتي مدار اوليه و مدار ثانويه بسته شوند، اين عمل بصورت القاي متقابل و نفوذ در يكديگر صورت مي گيرد.بطور كلي اجزاي يك ترانسفورماتور ساده عبارتند از:دو سيم پيچ كه داراي مقاومت اهمي و سلفي مي باشند.يك هسته مغناطيسيقسمتهاي ديگر كه اصولاً مورد لزوم مي باشند.يك جعبه براي قراردادن سيم پيچ ها و هسته در داخل آن.سيستم تهويه – كه معمولاً در ترانسفورماتورهاي با قدرت زياد، علاوه بر سيستم تهويهمي¬بايد مخزن روغن نيز براي خنك كردن بهتر بكار گرفته شود.ترمينالهايي كه بايد سرهاي اوليه و ثانويه روي آنها نصب شود.از خصوصيات هسته مغناطيسي مي توان چنين ياد كرد كه در تمام انواع ترانسفورماتورها هسته از ورقه هاي ترانسفورماتور (ورقه هاي دينامو) ساخته مي شود كه مسير عبور فوران مغناطيسي را با حداقل فاصله هوايي ايجاد نمايد و جنس آن از آلياژ فولاد مي باشد كه مقداري سيليس به آن اضافه گرديده است.