بررسی و كاربرد روش هاي ازدياد برداشت در مخازن نفتي به کمک تزریق آب گاز و روشهاي گرمايي

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 188 فهرست مطالب مقدّمه8 فصل اوّل : اطلاعات عمومي در مورد نفت12 1 1 تشكيل نفت13 1 2 تركيب نفت14 1 3 خواص فيزيكي نفت و نحوة محاسبة آنبررسی و كاربرد روش هاي ازدياد برداشت در مخازن نفتي به کمک تزریق آب گاز و روشهاي گرمايي|30018354|arshad100|بررسی و كاربرد روش هاي ازدياد برداشت در مخازن نفتي به کمک تزریق آب گاز و روشهاي گرمايي
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی و كاربرد روش هاي ازدياد برداشت در مخازن نفتي به کمک تزریق آب گاز و روشهاي گرمايي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 188فهرست مطالبمقدّمه8فصل اوّل : اطلاعات عمومي در مورد نفت121 1 تشكيل نفت131 2 تركيب نفت141 3 خواص فيزيكي نفت و نحوة محاسبة آنها14فصل دوّم : كاربرد روش هاي ازدياد برداشت در مخازن نفتي كشور181 2 تزريق گاز و آب به ميادين نفتي202 1 1 تزريق گاز در ايران212 1 2 تزريق آب27فصل سوّم : تعاريف و مفاهيم اوليه293 1 انواع سنگ مخزن303 2 درجة تخلخل313 3 درجة نفوذ پذيري323 4 رابطة بين نفوذ پذيري و درجة تخلخل333 5 ضريب مقاومت الكتريكي مخازن343 6 ضريب حجمي343 7 درجة پيچش353 8 قانون دارسي363 9 تحرك و نسبت تحرك ها373 10 درجة سير شدن373 11 شرايط مخازن – تغييرات فشار و دما393 12 تعريف انواع مخازن413 13 ازدياد برداشت نفت43فصل چهارم : روش هاي اوليّة توليد از مخزن464 1 مكانيزم هاي طبيعي474 1 1 مكانيزم رانش آبي484 1 2 مكانيزم رانش توسط كلاهك گازي494 1 3 مكانيزم رانش گاز محلول504 1 4 رانش ثقلي514 1 5 مكانيزم رانش در اثر فشردگي مخزن524 1 6 مكانيزم رانش مركب524 2 مكانيزم هاي حفظ فشار مخزن534 2 1 تزريق آب با هدف حفظ فشار544 2 2 تزريق گاز با هدف حفظ فشار54فصل پنجم : معادلات ديفرانسيل براي جريان شعاعي در محيط هاي متخلخل565 1 معادلات حاكم بر جريان سيالات در حالتهاي پايا و گذرا575 2 ساخت فشار در اثر بسته شدن چاه در حالت پايا655 3 حل معادلة حركت سيال در جريان شعاعي براي حالت نيمه پايا685 4 تأثير تزريق بخار آب روي شاخص بهره دهي705 5 جريان شعاعي گازها در حالت پايا73فصل ششم : ازدياد برداشت نفت با تزريق آب746 1 موارد مورد توجه در پروژة سيلاب زني756 2 مكانيزم رانش نفت بوسيلة آب تزريقي766 3 فرآيند جابجايي بوكلي لورت796 4 الگوي قرارگيري چاههاي تزريقي آب826 5 راندمان جاروبي836 6 عمليات روي آب تزريقي866 7 پمپ هاي تزريق آب866 8 الگوي تزريق آب87فصل هفتم : روشهاي گرمايي ازدياد برداشت نفت897 1 تزريق سيالات گرم907 1 1 تزريق آب داغ907 1 1 تزريق آب داغ917 1 2 تزريق بخار آب917 2 روشهاي احتراقي977 3 ريزش ثقلي به كمك بخار1007 4 گرم كردن مخزن به روش الكتريكي1027 5 گرم كردن مخزن به روش الكترومغناطيسي1027 6 مقايسة روشهاي حرارتي :1037 6 1 مقايسة روشهاي تزريق آب داغ و بخار آب1037 6 2 مقايسة عمليات تزريق بخار آب و احتراق درجا1037 7 مقالات ارائه شده در خصوص تزريق بخار آب104فصل هشتم : ازدياد برداشت نفت با تزريق گاز1108 1 تزريق گاز به روش امتزاجي1118 1 1 تعريف امتزاج1118 1 2 تئوري امتزاج1138 1 3 جابجايي امتزاجي1158 1 4 عوامل مؤثر بر راندمان جابجايي1178 1 5 تزريق نيتروژن و گازهاي توليدي1258 1 6 تزريق گاز هيدروكربني1278 1 7 تزريق گاز دي اكسيد كربن1318 2 تزريق گاز به صورت غير امتزاجي1348 2 1 فرآيند GAIGI1358 3 عوامل مؤثر در راندمان تزريق گاز136فصل نهم : روشهاي ديگر ازدياد برداشت 1389 1 تزريق آب و گاز1399 2 روشهاي شيميايي1409 2 1 تزريق پليمر1409 2 2 تزريق آكلالين1419 2 3 تزريق فعال كننده هاي سطحي142فصل دهم : معادلات رياضي حاكم در ازدياد برداشت نفت با تزريق آب14310 1 رابطة نفوذپذيري نسبي با ميزان سير شدن14410 2 خاصيت تر شوندگي14710 3 فشار موئينه14910 4 معادلة مقدار جريان جزئي نفت و آب15310 5 محاسبة بازيابي نفت156فصل يازدهم : بهبود بازيابي نفت16211 1 بهبود بازيابي نفت با استفاده از تجهيزات كمكي16311 2 انتخاب روش ازدياد برداشت نفت16611 3 تأثير دراز مدّت روش هاي ازدياد برداشت نفت در توليد نفت نهايي167نتيجه گيري169مراجع172فهرست علائم173مقدّمه

علي رغم رشد صادرات محصولات غير نفتي، نفت هنوز عمده ترين منبع درآمد ارزي و تأمين كنندة بيش از 98 درصد انرژي اوليه مورد نياز كشور است. با اين حال اين بخش از نظر امكان تداوم توليد در بلند مدت با مشكلات و محدوديتهايي روبه رو است كه لازم است با توجه به رشد جمعيت و نيازهاي توسعة اقتصادي كشور طي سالهاي آينده، در جهت رفع اين محدويتها از هم اكنون اقدامهاي جدي در خصوص افزايش توان توليد و بهينه سازي مصرف داخلي، صورت گيرد. اين اقدامات با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت وگاز در آينده مي تواند جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در بين كشورهاي عضو اوپك و جهان حفظ نمايد. بي ترديد با توجه به اهميت نفت و گاز در اقتصاد ايران ضروري است اين منابع به عنوان ثروت ملي تجديد شونده تبديل و از بكارگيري آن براي تأمين هزينه هاي مصرفي و يا انجام سرمايه گذاري غير اقتصادي پرهيز شود.بر اساس اطلاعات و آمار موجود بعد از مرحلة اول توليد نفت به روش طبيعي (Natural Drive) مقدار زيادي از نفت اوليه در مخزن باقي مي ماند. اين مقدار از نفت بسيار با ارزش بوده و سرمايه گذاري جهت توليد آن داراي اهميت بسزايي است.يك مخزن (بالاخص مخزن نفت سنگين) بعد از توليد مقداري نفت اوليه دچار افت توليد مي شود با توجه به اينكه اقتصاد كشورمان در حد زيادي به نفت وابسته است ضرورت استصال بيشتر اين ماده و تبديل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا احساس مي شود. بنابراين وجود روشهايي كه بتوان با آن توليد را افزايش داد و يا مقداري از نفت باقيمانده در مخزن را به صورت اقتصادي توليد نمود حائز اهميت فراوان است. براي حفظ و افزايش فشار مخزن ممكن است سيالات مختلفي به آن تزريق شود. اين كار بازيابي ثانويه نام دارد . معمولاً در اين حالت از تزريق آب يا تزريق گاز غير محلول استفاده مي شود.با تزريق سيال به مخزن، توليد نفت افزايش يافته و با ادامة عمليات نهايتاً خود مادة تزريقي از مخزن خارج مي شود. لازم به ذكر است كه سيال تزريقي نمي تواند تمام نفت را جابجا كند زيرا مقدار قابل ملاحظه اي از نفت در منافذ سنگ ها به دام مي افتد. بازدة كلي عمليات مرحلة دوم به تعداد و محل تزريق كننده ها، مشخصات مخزن، مشخصات نفت و عوامل ديگري بستگي دارد.