آشنایی با آتشفشان، ساختمان مخروط آن و نگاهی به انواع آتشفشان و فوران

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 29 آتشفشان چيست : آتشفشان يک ساختمان زمين شناسی است که به وسيله آن مواد آتشفشانی (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد ياهر 3)از درون زمآشنایی با آتشفشان، ساختمان مخروط آن و نگاهی به انواع آتشفشان و فوران|30019662|arshad100|آشنایی با آتشفشان, ساختمان مخروط آن و نگاهی به انواع آتشفشان و فوران
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان آشنایی با آتشفشان، ساختمان مخروط آن و نگاهی به انواع آتشفشان و فوران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 29

آتشفشان چيست :آتشفشان يک ساختمان زمين شناسی است که به وسيله آن مواد آتشفشانی (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد ياهر 3)از درون زمين به سطح آن راه می يابند. انباشتگی اين مواد در محل خروج، برجستگی هايی به نام کوه آتشفشان ايجاد می نمايد.آتشفشان يکی از پديده های طبيعی و دائمی زمين شناسی است که در طول تاريخ زمين شناسی نسبتا بدون تغيير باقی مانده و در ايجاد، تحول و تکامل پوسته و گوشته زمين نقش اساسی داشته و دارد.توليد مواد آتش فشانی و پديده های مؤثر در ايجاد آتشفشان از دوره پرکامبرين تا عهد حاضر تغيير چندانی نداشته است و آنچه در اين راستا تغيير کرده است، نوع دانسته ها، چگونگی انديشيدن و نحوه بهره گيری از آنهاست.آتشفشانها پديده های جهانی هستند و در ساير کرات منظومه شمسی به ويژه سيارات مشابه زمين يک پديده عادی محسوب می شود و آتشفشان بی شک در کيهان نيز رخ می دهد.همچنين پوشش سطحی ماه اغلب با سنگ های آتشفشانی پوشيده شده است و بارزترين ارتفاعات مريخ توسط آتش فشانها ساخته شده است.

فوران های فومرولی در برخی کرات مانند قمر آيو در سياره مشتری يک پديده عادی می باشد. زبانه های آتش و لکه های خورشيدی را جدا از ماهيتشان، می توان نوعی فوران آتش فشانی در خورشيد تلقی نمود.علم آتشفشان شناسی به مباحث نحوه تشکيل و تحول ماگما، چگونگی جابجايی و حرکت انواع مواد، گدازه ها و ماگماها و نيز تحولات آنها در اتاقک های ماگمايی، چگونگی فعاليت آتش فشان ها و گسترش مواد آتشفشانی در سطح زمين، چگونگی تحول مواد آتشفشانی و ... اشاره می کند. علم آتشفشان شناسی از برخی علوم زمين چون پترولوژی ، تکتونيک جهانی، ژئوشيمی، چينه شناسی ، رسوب شناسی ، ژئوفيزیک ، کيهان شناسی و برخی ديگر از علوم تجربی مانند شيمی، فيزيک ، آمار و رياضی کمک می گيرند

ساختمان آتشفشان :ساختمان آتش فشان شامل 3 بخش است :دودكش آتشفشاني مجرايي است كه بوسيله ي آن مواد آتشفشاني از درون زمين به سطح آن راه مي يابند. نك (Neck) مجراي آتشفشاني قديمي است كه از گدازه هاي قديمي پر شده است وچون از سنگ هاي پيرامون خود مقاوم تر است به صورت برجستگي ستون مانند باقي مانده وسنگ هاي اطراف آن كه مقاومت كمتري دارند فرسايش يافته اند .دهانه آتشفشان :پايانه بالايي مجراي آتشفشان كه اغلب از قسمت هاي ديگر مجرا وسيع تر است دهانه آتشفشان گفته مي شود كه شامل انواع مختلف ذيل مي باشد :