مقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 77 فهرست عنوان صفحه فصل اول : مقدمه 1 مقدمه 2 بيان مساله 5 اهداف تحقيق 8 اهميت و ضرورت تحقيق 9 تعاريف مفهومي و عملياتي 11 تعاريف عملياتي 12 فصل دوم : پيشينه ي پژوهش 14 پديد آيي شخصيت 15 اصل يكتايي 18 ارتباط فعاليت هاي زيسمقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري|30019915|arshad100|مقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 77

فهرستعنوان صفحهفصل اول : مقدمه 1مقدمه 2بيان مساله 5اهداف تحقيق 8اهميت و ضرورت تحقيق 9تعاريف مفهومي و عملياتي 11تعاريف عملياتي 12فصل دوم : پيشينه ي پژوهش 14پديد آيي شخصيت 15اصل يكتايي 18ارتباط فعاليت هاي زيستي و رواني 19برون گرائي و درون گرائي 20كنش هاي رواني 26نظريه يونگ درباره ي بينش 28تيپ هاي هشت گانه 29شخصيت 30در مورد صفات شخصي 31به ميان آمدن شخصيت 33ديد روانشناسي مدرن علمي امروز 34تئوريهاي تكامل 37تئوري پياگيتس 39شخصيت يعني چه 44فصل سوم : روش تحقيق 49روش آماري مربوط به فرضيه 50فهرستعنوان صفحهروش جمع آوري اطلاعات 50طرح تحقيق 51ابزار گرد آوري اطلاعات 52فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها 54مقدمه فصل چهارم 55تجزيه و تحليل داده ها 56پراگندگي حجم نمونه در درون گرا و برون گرا 59نمودارسيگاري و غير سيگاري 60تحليل يافته ها 61فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 63نتيجه گيري 64مقايسه درون گرايي – برون گرايي ميشل گوكلن 66جدول نتايج مقياس درون گرايي – برون گرايي 70منابع و ماخذ 77

مقدمهبيان مسالهاهميت و ضرورت تحقيقاهداف تحقيقمتغيير هاي تحقيقفرضيات تحقيقتعاريف واژه ها و اصطلاحات

« مقدمه »اِنّا خَلَقناکُم اَطواراً ما انسان ها را گوناگون آفريديم (قرآن کريم)پيچيدگي شخصيت وجودي انسان آنچنان است که بشر در طول هزاران سال تحقيق و تفحص و کاوش و دست يابي به پيچيده ترين مجهولات زندگي و محيط هنوز به ابتدائي ترين موضوعات انساني مثل چگونه ديدن، چگونه شنيدن، ماهيت احساس و ماهيت ادراک و ... دست نيافته است. شايد اشاره آيات قرآني که خطاب به رسول اکرم (ص) مي فرمايد:اگر از روح پرسيدند بو روح در اختيار من است. قرآن کريمقل سئول من روحي فقل روحٌ مِن اذنه (حجر 29)شايد پراکندگي نظرات شخصيتي نيز معلول اين پيچيدگي مفهوم شخصيت انساني است که علاوه بر نظريات کهن قبل از ميلاد مثل نظريه بقراط (384 ق.م) و يا کنفسيوس چيني و يا بودا و يا آيين ذن در چين و نيز ديدگاه اسلام و عرفان به مباني نظري شخصيت در قرون اخير به نظريات جديدي در باره ي شخصيت مثل نظريه فرويد، نظريه يونگ، نظريه آدلر،نظريه هورناي، نظريه موري، نظريه کرچمر و نظريه شلدون ويا رفتار گرايان و يا اجتماع گرايان و زيست گرايان و غيره برخورد مي کنيم.(شاملو 1372)108آيا نظريات ذکر شده در گذشته غلط بوده و يا نظريات جديد روانشناسي را بايد رو کرد، طبيعي است که همه نظريه هاي قديمي و جديد درباره ي نظريات شخصيت قابل احترام هستند و در جاي خود بسيار سودمندند.مثلا چون در قرون قبل از ميلاد مسيح به چهار عنصر آب، خاک، باد و آتش شديدا معتقد بودند و بصورت کلي همه ي طبيعت و محيط و ساختار زندگي را معلول اين 4 ماده و وجود مي پنداشتند. شخصيت را نيز حاکي و ناشي از عناصر چهارگانه مي پنداشتند و کسي که درصد بدنش از خاک بيشتري است سودايي و اگر از آب بيشتري است بلغمي و اگر از باد بيشتري است ومدمي و اگر از آتش بيشتري است صفراوي مزاج است.و اگر ترکيبي متعادل از آنها است داراي شخصيتي متعادل است.در نظريات مختلف ديگرکه مبتني بر اصول زيست و اجتماع و ويژگي هاي فردي و خانوادگي و ... قرار دارد هر صاحب نظري از يک منظر به شخصيت توجه کرده و مطالب بسيار مهم و قابل استفاده اي ارائه نموده اند هرجند همه ي آنها مهم اند ولي همه ي شخصيت انساني را نمي توانند تعريف و تفسير کنند و شايد اين عدم توانايي و ناکارآمدي مصداق حديثي باشد که از رسول اکرم (ص) نقل شده است:مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبّهُهرکس خود را شناخت، خدارا شناخته است که محال بودن اين شناخت را بازگو مي کند .(علي اصغر احدي روانشناس تربيتي صدا)اما بهرحال عدم دست يابي و معرت کامل به شخصيت انسانيدليلي نمي باشد که انسان دست از شناخت و بررسي بردارد و مي تواند از زواياي مختلف به ابعاد پچيده وجودي انسان دست پيدا کند.يکي از عناصر و ويژگي هاي بسيار مهم انساني که توسطاغلب روان شناسان مثل يونگ و آسينک(آيزنک) و ديگران مورد تائيد قرار گرفته است بحث درون گرايي و برون گرايي انسانهاست. درون گرايي و برون گرايي صفتي است در افراد که عمده شخصيت رفتاري و احساسي و انگيزشي و ادراکي و هيجاني فرد متوجه درون و دنياي دروني خود و يا متوجه مسائل و امور بيروني و محيطي است. که در فصل دوم به تفضيل توضيح داده شده است.نکته مهم ديگر که اساس تحقيق حاضر است اين است که روشن و تبيين کنيم که ويژگي هاي افراد برون گرا و درون گرا نزد افراد سيگاري و غير سيگاري چه تفاوت ها و شباهت هايي دارد. که اين افراد شامل دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهرد نظر گرفته شده است، با اين اميد که نتايج و يافته هاي اين تحقيق براي خوانندگان قابل استفاده و گامي د تحقيقات بعدي قرار گيرد.بيان مساله:با توجه به ذکر پيچيدگي شخصيت موجود انساني که در مقدمه آمد و از طرف ديگر لزوم شناخت ماهيت وجودي انساني براي خود انساني در مقابله و مصادفه با پديده ها و رفتارها و موضوع هاي اجتماعي که اين سوال در ذهن انسانها خطور مي کند که اصولا ماهيت انسان داراي چه ابعاد و ويژگي هايي است؟ابعاد مشترک همه انواع انساني اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ و سياه و سفيد و زرد و سرخپوست و فقير و غني و با سواد وبي سواد کدامند؟و وجوه اختلاف و شاخص هاي منفرد افراد کدام هستند؟و ويژگي ها و خصوصيات فردي و انحصاري افراد در تبادل و تعامل پديده هاي اجتماعي چگونه عمل مي کنند؟