بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : كليات • مقدمه • بيان مسئله • اهداف تحقيق • روش انجام تحقيق • اهميت موضوع تحقيق • محدوديتهاي تحقيق • تعريف واژه ها و اصطلاحات • خلاصه از ساير فصلها فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق • مقدمه • ادبيات • سابقة موضوع تحقيق فبررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران|31006886|arshad100|آيين نامه انتصاب مدیران, بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران, خصوصيات مديران مدارس شهري, مديريت اسلامي, مدیران مدارس
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : كليات
• مقدمه
• بيان مسئله
• اهداف تحقيق
• روش انجام تحقيق
• اهميت موضوع تحقيق
• محدوديتهاي تحقيق
• تعريف واژه ها و اصطلاحات
• خلاصه از ساير فصلها

فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق
• مقدمه
• ادبيات
• سابقة موضوع تحقيق

فصل سوم : روش تحقيقي
• مقدمه
• عنوان تحقيق
• اهداف كلي تحقيق
• نوع تحقيق
• جامعه آماري
• حجم نمونه
• ابزار تحقيق
• محدوديت هاي تحقيق
• موقعيت تاريخي و جغرافيايي شهرستان ساوجبلاغ
• اطلاعات كلي درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم :
• نتيجه گيري
• پيشنهادات

منابع و مأخذ
• ضمائم

فهرست جداول
عنوان صفحه
• جدول شماره 1 ( ميزان تحصيلات مخاطبين )
• جدول شماره 2 ( رشته تحصيلي مخاطبين )
• جدول شماره 3 ( سابقه رسمي مخاطبين )
• جدول شماره 4 ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبين )
• جدول شماره 5 ( سابقه خدمت در پست مديريت مخاطبين )
• جدول شماره 6 ( سابقه خدمت قبل از مديريت مخاطبين )
• جدول شماره 7 ( بومي وو غير بومي بودن مخاطبين )
• جدول شماره 8 ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبين )
• جدول شماره 9 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبين )
• جدول شماره 10 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبين )
• جدول شماره 11 ( نظر خواهي از مخاطبين )
• جدول شماره 12 ( مدرك تحصيلي قبل از انتصاب مخاطبين )
• جدول شماره 13 ( ميزان مطالعه مخاطبين )
• جدول شماره 14 ( زمان انتصاب مخاطبين )
• جدول شماره 15 ( رشته تحصيلي قبل از انتصاب مخاطبين )

چكيده
اين تحقيق كه با عنوان انجام شده است از نوع تحقيقات توصيفي مي‌باشد .

اهداف مد نظر تحقق
1- بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مديران .
2- ارائه پيشنهادها و راه حلهاي مناسب به مسئولين به منظور بهبود فرايند مديريت و آموزش مديران .