بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه

فایل این فایل که به میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 33 صفحه میباشد. امروزه ، در حقوق کار اصولا پذیرفته شده است که تغییر کارفرما نباید بر وضع استخدامی کارگر تاثیری داشته باشد. برای توجیه این حکم ، مبانی حقوقی متفاوتی ارائه می شود. گاه سخن از « بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه|31008595|arshad100|بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه,پروژه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه,تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه,مقاله بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فایل این فایل که به میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 33 صفحه میباشد.

امروزه ، در حقوق کار اصولا پذیرفته شده است که تغییر کارفرما نباید بر وضع استخدامی کارگر تاثیری داشته باشد. برای توجیه این حکم ، مبانی حقوقی متفاوتی ارائه می شود. گاه سخن از « رابطه ی کارگاه » به میان می آید ؛ یعنی اینکه کارگر بیش از آنکه به کارفرمای معینی وابسته باشد ، به کارگاه وابسته است و طبیعی است که با تغییر کارفرما ، رابطه خود را با کارگاه و کارفرمای جدید زیر نظر مدیریت تازه ادامه می دهد.ولی گاهی همان کار گاه نیست که به کار خود ادامه می دهد و تغییری که پیش آمده ، ناشی از تغییر کارگاه است ( مانند ادغام شرکتی در شرکت دیگر ) . برای رفع این اشکال ، می گویند که آنچه در همه ی این موارد اهمیت دارد ، ادامه آن فعالیت اقتصادی است که به اشتغال کارگر مربوط می شود ( هر چند همان کارگاه نباشد ). بدین ترتیب در واقع موضوع به حق اشتغال کارگر مربوط می شود.1 با توجه به مراتب یاد شده ، هر چند قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 19/3/1343 در پاره ای موارد راه حل هایی ارائه کرده بود و برای نمونه مقرر می داشت که هرگاه بسبب 1- نگاه کنید به مقاله ی : تغییر کارفرما و آثار آن در روابط کار ؛ نشریه دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ، ش 26 ، ص 28 – 5
توقف ، صدور قرار تامین ، فوت یا حجر کارفرما کارخانه ای تعطیل شود ، هیئتی بنام هیئت حمایت از صنایع ترتیب اداره ی موقت کارگاه را خواهد داد ( از مواد 6 و 7 این قانون بطور ضمنی استفاده میشد که رابطه ی کارگر با کارگاه به حال خود باقی است )، این مقررات کافی نبود و لازم بود که در قانون جدید کار به این نکته توجه شده و بطور روشن و مشخص مقرراتی در جهت حفظ حقوق کارگران منظور شود. این مهم تحقق یافته و ماده ی 12 قانون کار در این باره اینگونه مقرر میدارد : « هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه ای دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال این ها ، در رابطه ی قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمیباشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
فهرست مطالب
مقدمه 1
در دوزخ معدن 3
فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی 4
1 – 1 – گردش کار پرونده 5
1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده 10
1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار 10
1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما 10
1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری 13
1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره 16
1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی 16
1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی 17
1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس 17
1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی 17
فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی 19
2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت 20
2 – 2 – اصل تداوم کارگاه 21
2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار 24
2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار 25
2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما 26
2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر 26
2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر 28
نتیجه گیری 31
فهرست منابع 33
پیوست 34