بررسي نگرشهاي صميمانه والدين بر تاييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان

این فایل که به بررسی می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 74 صفحه می باشد. بخشی از محتوای فایل :: امروز روابط خانواده و نگرش والدین در جهت مثبت می تواند تاثیر گذار برروی عزت نفس کودکان و نوجوانان و حتی جوانانشان شود اختلال در این نگرش و نوع برخوردبررسي نگرشهاي صميمانه والدين بر تاييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان|31009847|arshad100|بررسي نگرشهاي صميمانه والدين بر تاييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان ,تحقیق بررسي نگرشهاي صميمانه والدين بر تاييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان ,مقاله بررسي نگرشهاي صميمانه والدين بر تاييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان ,پروژه بررس
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي نگرشهاي صميمانه والدين بر تاييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این فایل که به بررسی می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 74 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل ::
امروز روابط خانواده و نگرش والدین در جهت مثبت می تواند تاثیر گذار برروی عزت نفس کودکان و نوجوانان و حتی جوانانشان شود اختلال در این نگرش و نوع برخورد صحیح ودرست با نوجوانان . نوجوانان می تواند باعث عدم درک از خویشتن در آنها شود به گونه ای که آنها برای رسیدن به خود شکوفایی و خودیابی انگیزه ای نداشته باشند و همین باعث می شود که والدین بیشتر به تفکر بیافتند که باید در برخورد خود با فرزندان راه درستی را انتخاب کرده و همچنین روابط بین والدین وزن و شوهر هم می تواند در رسیدن به اعتماد به نفس بالا و عزت نفس نقش موثری داشته باشد که هدف از تحقیق حاضر بررسی رفتار والدین و نگرش آنها نسبت به رفتار صمیمانه والدین و اینکه آیا نوع رفتار و عزت نفس ودرک از خویشتن می تواند نقش بسزایی داشته باشد یا نه و اینکه هر چقدر رابطه والدین و فرزندان سنجیده و برنامه ریزی شده باشد کودک به اعتماد به نفس بالا دست می یابد.
که جامعه آماری عبارتند از دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان که طبق آمار بدست آمده ۳۰ نفر بعنوان نمونه انتخاب شده که آزمون نگرش صمیمانه والدین و عزت نفس ودرک از خویشتن برروی آنها اجرا گردیده و نمرات خام بدست آمده را در جدول آورده و جهت بدست آوردن نتایج تحقیق از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین نگرش صمیمانه و عزت نفس رابطه معنی داری وجود دارد و همین طور بین نگرش صمیمانه و درک از خویشتن رابطه معنی داری وجود دارد .
فهرست مطالب
فصل اول ۱
مقدمه : ۲
بیان مسئله : ۴
سوال مسئله : ۵
اهداف تحقیق : ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق : ۵
فرضیه تحقیق : ۶
تعاریف واژه و مفاهیم : ۶
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم : ۷
فصل دوم ۸
انگیزه های فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس : ۱۰
انگیزه های روانی در سطح بقای نفس ۱۱
۱- انگیزه نظم ، فهم ، پیش بینی ۱۱
۲- انگیزه کفایت ، شایستگی وامنیت ۱۲
۳- انگیزه محبت و وابستگی ۱۳
۴- انگیزه تعلق پذیرش تایید ۱۴
۵- انگیزه عزت نفس . ارزش داشتن وهویت ۱۶
۶- انگیزه ارزش معنی هدف و امید ۱۶
تفاوت عزت نفس با خود پنداره : ۱۷
ریشه ها وابعاد عزت نفس : ۱۸
تاییدخود ۲۰
عزت نفس بالا و پایین ۲۲
چه چیزی باعث ضعف نفس می شود ۲۳
شیوه پرورش ۲۴
بدرفتاری جسمانی یا جنسی ۲۵
ظاهر جسمانی ۲۶
جنس ۲۷
رویدادهای جاری زندگی ۲۷
عزت نفس والدین ۲۷
تغییرات در خودپنداره ۲۹
تغییرات در عزت نفس ۳۱
راههایی بسوی هویت ۳۳
وضعیت هویت و سلامت روانی ۳۴
عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند ۳۶
فصل سوم ۳۹
جامعه تحقیق ۴۰
نمونه تحقیق ۴۰
روش نمونه گیری ۴۱
روش جمع آوری اطلاعات ۴۱
ابزار تحقیق ۴۱
اعتبار و روانی ابزار تحقیق ۴۲
روش آماری ۴۳
فصل چهارم ۴۴
فصل پنجم ۵۳
بحث و نتیجه گیری ۵۴
پیشنهادات ۵۵
محدودیت ها ۵۶
پرسشنامه عزت نفس ۱ ۵۶
منابع : ۶۷