دستگاه اندازه گیری درصد اشباع اکسیژن خون (پالس اکسیمتر) و روش های نوین موجود و راه حل های کاهش خطا

دانلود فایل کامل در قالب فایل pdf و مشتکل از 49 صفحه بطور كلي يكي از پارامترهاي حياتي يا اصلي ترين پارامتر حياتي موجود زنده اكسيژن خون مي باشد و اندازه گيري ميزان اكسيژن خود در يك فرد بيمار مي تواند كمك بسيار زيادي در جلوگيري از آسيب به ساير اندامهايدستگاه اندازه گیری درصد اشباع اکسیژن خون (پالس اکسیمتر) و روش های نوین موجود و راه حل های کاهش خطا|31011658|arshad100|دستگاه اندازه گیری درصد اشباع اکسیژن خون (پالس اکسیمتر),Pulse Oximeter,پزشکی,سلامت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دستگاه اندازه گیری درصد اشباع اکسیژن خون (پالس اکسیمتر) و روش های نوین موجود و راه حل های کاهش خطا هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود فایل کامل
در قالب فایل pdf و مشتکل از 49 صفحه


بطور كلي يكي از پارامترهاي حياتي يا اصلي ترين پارامتر حياتي موجود زنده اكسيژن خون مي باشد و اندازه گيري ميزان اكسيژن خود در يك فرد بيمار مي تواند كمك بسيار زيادي در جلوگيري از آسيب به ساير اندامهاي بدن مثل مغز ، قلب ، كليه و كبد و ... بكند .

لذا اندازه گيري دقيق اين پارامتر در دسترس ،همه موجودات زنده كمك شاياني به علم پزشكي نوين مي كند .

دستگاهي كه مي تواند بصورت غير تهاجمي ميزان اكسيژن اشباع خون را بدست آورد تحت عنوان پالس اكسيمتر بوده .كه در آنها روش هاي موجود اندازه گيري تا حدود زيادي دقيق بوده و در دستگاههاي موجود ميزان خطا تقريبا در حدود 3± درصد مي باشد . ولي اين ميزان خطا در شرايط نرمال بوده و با تغييرات محيطي و يا فيزيكي فرد بيمار مي تواند تغيير كند . لذا پيدا كردن روش محاسباتي و يا اندازه گري دقيق تري مي تواند در اينگونه شرايط كمك زيادي در بدست آوردن مقدار دقيق تر بكند . طبق تحقيقات بعمل آورده اينجانب كليه دستگاه هاي موجود تقريبا از يك روش اندازه گيري استفاده كرده اند . همچنين روش محاسباتي اكثر آنها يكي بوده و تنها در محاسبات نويز نسبت به يكديگر متفاوت مي باشند . در دهه اخير روش جديد محاسباتي ابداع شده است كه در چند نمونه از دستگاه ها بكار رفته است .

پزشكان براي تشخيص بيماريها و همچنين مراقبت ويژه براي كنترل عملكرد قسمتهاي مختلف بدن همواره نيازمند اندازه گيري برخي پارامترها و مشخصات فيزيولوژيك بدن انسان مي باشند .

پارامترها و مشخصات فيزيولوژيك در بدن انسان طيف بسيار وسيعي را شامل مي شوند .

غلظت هر كدام از تركيبات موجود در بدن مانند غلظتهاي موجود و مربوط به تركيبات خون نيز در دسته مشخصات فيزيولوژيك قرار دارند . هر كدام از پارامترها و مشخه هاي فيزيولوژيك يك محدوده قابل قبول دارند كه عدم قرار گرفتن آنها دربازه فوق بيانگر وجود بيماري يا نارسايي در يكي از مكانيسم هاي مرتبط با آنها مي باشد . به همين علت اندازه گيري موارد فوق به خصوص در جاهايي كه به عملكرد ارگانهاي حياتي بدن مانند قلب و دستگاه گردش خون مربوط مي شوند از نيازهاي اوليه و حياتي پزشكان است .

يكي ازمباحث مهمي كه در بررسي فيزيولوژي بدن انسان بسيار مورد توجه پزشكان قرار داشته است و در تشخيص بيماريها به آنها كمك مي نمايد بحث BloodGas يا گازهاي موجود در خون مي باشد . به اين ترتيب كه پزشكان با استفاده از دستگاهها و روشهاي موجود ، كميات مربوط به گازهاي مورد نظر را بدست آورده و از اين اندازه گيريها به نتايج مفيدي در زمينه سلامتي شخص مورد بررسي مي رسند . كميات مربوط به اين گازها عموما طوري نرماليزه و استاندارد شده اند كه امكان مقايسه وضعيت بيمار را با وضعيتهاي سالم به سادگي براي پزشكان فراهم مي نمايند .