بهبود عملکرد واحتمال خطای بیت سیستم ofdm با کدینگ رید-سولومان درکانال فیدینگ

دانلود فایل کامل بهبود عملکرد و احتمال خطای بیت سیستم ofdm با کدینگ رید-سولومان درکانال فیدینگ در قالب 4 صفحه pdf بخشی از محتوا » چکیده : دسترسي چندگانه با تقسيم فركانسي متعامد (OFDM) تكنيك خيلي جذابي براي مخابرات بانرخ بيت بالا براي محيط هاي چند مسيبهبود عملکرد واحتمال خطای بیت سیستم ofdm با کدینگ رید-سولومان درکانال فیدینگ|31012040|arshad100|هبود عملكرد واحتمال خطای بیت سیستم ofdm با كدینگ رید,سولومان دركانال فیدینگ
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بهبود عملکرد واحتمال خطای بیت سیستم ofdm با کدینگ رید-سولومان درکانال فیدینگ هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود فایل کامل بهبود عملکرد و احتمال خطای بیت سیستم ofdm با کدینگ رید-سولومان درکانال فیدینگ
در قالب 4 صفحه pdf

بخشی از محتوا »

چکیده :

دسترسي چندگانه با تقسيم فركانسي متعامد (OFDM) تكنيك خيلي جذابي براي مخابرات بانرخ بيت بالا براي محيط هاي چند مسيره است.بيشتر كدهاي تصحيح خطاميتوانندمانندكدهاي كانولوشن ،توربو كدها،كدهاي ريد سولومان در سيستم OFDM بكارگرفته شوند دسترسي چندگانه با تقسيم فركانسي متعامد (OFDM) كانالهاي با پهناي باند گسترده رابه زير كانالهاي باند باريك تقسيم مي كند وبصورت موازي ارسال مي شوند. شوند وتكنيك جذابي براي مخابرات با نرخ بيت بالا در محيطهاي چند مسيره به خاطر تداخل بين سمبلي ISI مي باشد.ISI.در سيستم OFDM با اضافه كردن باند محافظ مي تواند حذف شود.در محيط چند مسير بيشتر زيرحاملهاي OFDM بخاطر محوشدگي عميق ميتواند از بين رود.بنابراين گرچه بيشتر زير حاملها مي توانند بدون خطا آشكارسازي شوند،ميتوان به نرخ خطاي بيت كل توسط تعداد حاملهاي كمتربادامنه كوچكتر تسلط بيشتري يافت.براي دوري ازاين وضعيت توسط زير حاملهاي ضعيفتر كدينگ تصحيح خطاي مستقيم ضروري است.[ 1]در اين مقاله ما برروي اطلاعات ارسال شده در هر رشته حامل كدينگ ريد-سولومان را انجام مي دهيم.با استفاده از نتايج شبيه سازي نشان مي دهيم كه احتمال خطاي بيت نسبت به حالتهاي قبلي بهبود يافته است.نتايج شبيه سازي در كانال فيدينگ چند مسيره و AWGN انجام شده است.