رساله طراحی بازآفرینی شهرداری

دانلود فایل کامل معماری در قالب فایل word و متشکل از 101 صفحه قابل ویرایش بخشی از محتوا :: از زمانی که انسانها با هم بودن را تجربه نمودند و اجتماع را به وجود اوردند نیاز به نیرویی برای کنترل اجتماع را احساس کردند. با گسترش جوامع انسانی و پیدایش شهر ررساله طراحی بازآفرینی شهرداری|31012446|arshad100|رساله طراحی بازآفرینی شهرداری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان رساله طراحی بازآفرینی شهرداری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود فایل کامل معماری
در قالب فایل word و متشکل از 101 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

از زمانی که انسانها با هم بودن را تجربه نمودند و اجتماع را به وجود اوردند نیاز به نیرویی برای کنترل اجتماع را احساس کردند. با گسترش جوامع انسانی و پیدایش شهر روشهای متفاوتی برای اداره ی شهرها بکار گرفته شده است. روشی که در هر جامعه استفاده میشود بیانکر رابطه ی مردم و حکومت است. در حکومت های استبدادی مردم کنار گذاشته میشوند و در جوامع دموکراتیک مشارکت را تجربه میکنند. گسترش شهر نشینی و به دنبال ان مشکلات خاص زندگی شهری بیش از پیش توجه به راهبرد ها و چاره های سودمند برای بهتر ساختن محیط زندگی شهروندان را ضروری ساخته است.محیطی که از خانه شروع میشود و به همراه شهروندان به نقاط مختلف شهر سفر می کند و آن را فرا می گیرد. شهرداری به عنوان مهمترین سازمان مسؤل که وظیفه ی ارتقا کیفیت محیط شهری و تبیین خط مشی کالبدی را به عهده دارد خود باید در کالبدی شایسته جای گیرد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مـــــروری بر سیر پیدایش شهرداری
مقدمه.
سیر پیدایش شهرداری جهان:
۳-۱) سیر پیدایش شهرداری در ایران:
۴-۱) مدیریت شهری در دوران باستان:
۵-۱) مدیریت شهری در دوران اسلامی:
۶-۱) مدیریت شهری پس از مشروطیت:.
۲-۶-۱) قانون تشـــکیل وظایف و انتخـــاب شوراهای اســـلامی و انتخاب شـــهردار:

فصل دوم: مفهــــــوم شهرداری.
۱-۲) تعریف شهرداری:
۱-۱-۲) محدودۀ شهر:.
۲-۱-۲) سازمان شهرداری:
۳-۱-۲) شهردار:
۲-۲) وظایف شهرداری:
۳-۲) وظایف مدیریت شهری در کلان شهر ها:
۴-۲) اهــداف مدیریت شـــهری در ایران:.
۵-۲) هدف گذاری از سوی شهرداری ها :

فصل سوم: نمــــونه های موردی.
۱-۳) مقدمه نمونه موردی:
۲-۳) شهرداري توبرکوري:
۳-۳) شهرداري منطقه ۲ :.
۴-۳) شهرداري منطقه ۵:
۵-۳) شهرداری منطقه ۱۶ تهران:.

فصل چهارم: شناخت فضاها و عملکردها.
۱-۴) برنامه فیزیکی:
۴-۴) ابعاد شبکه ی طراحی:
۲-۴-۴) تعداد افراد ساکن برای اندازه های مختلف دفتری.
فصل پنجم: شناخت بستر طراحـــــی
۱-۵) در مقیاس شهـــــر:
۲-۵) در مقیاس منطقـــــه:
. ۱-۲-۲-۵) ساختارها و عناصر طبیعی.
۲-۲-۲-۵) ساختارها و عناصر مصنوعی.
۳-۲-۲-۵) عناصر تاثیر گذار بر بافت یا عناصر ساختاری.
۳-۵) در مقیــــــاس سایت:.
فصل ششــم: فرآیند طـــــراحی.
۱-۶) نیاز های برنامه فیزیکی
۲-۶) ارتباط فضاها:.
۳-۶) ایده ی اسقرار فضــــاها و عمـــلکرد ها:
۴-۶) شکل گیری ایده ی حجمی:.
فهرست منابع:
فهرست تصاویر و جداول