مبانی نظری مبلمان شهری،خیابان وشهر، نقش مبلمان شهري بر هويت شهري و شهرسازي، ارتباط و نقش پیاده راه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبلمان شهری،خیابان وشهر، نقش مبلمان شهري بر هويت شهري و شهرسازي، ارتباط و نقش پیاده راه دارای 67 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویمبانی نظری مبلمان شهری،خیابان وشهر، نقش مبلمان شهري بر هويت شهري و شهرسازي، ارتباط و نقش پیاده راه|31012736|arshad100|مبانی نظری مبلمان شهری,خیابان وشهر, نقش مبلمان شهري بر هويت شهري و شهرسازي, ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی ,مبانی نظری مبلمان شهری,خیابان وشهر, نقش مبلمان شهري بر هويت شهري و شهرسازي,مبانی نظری مبلمان شهری,مبانی نظری, مبلمان شهری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری مبلمان شهری،خیابان وشهر، نقش مبلمان شهري بر هويت شهري و شهرسازي، ارتباط و نقش پیاده راه هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبلمان شهری،خیابان وشهر، نقش مبلمان شهري بر هويت شهري و شهرسازي، ارتباط و نقش پیاده راه
دارای 67 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


مقدمه 16
2-1: تاریخچه مبلمان شهری 17
2-2: خیابان و شهر 19
2-2-1: پیش از انقلاب صنعتی 19
2-2-2: انقلاب صنعتی و پس از آن 21
2-3: مبلمان شهر 22
2-4: تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری 23
2-5: نقش مبلمان شهري بر هويت شهري و شهرسازي 26
2-5-1: نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان 27
2-5-2: نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری 28
2-5-3: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی 29
2-5-4: تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری 30
2-6: معیارهای ارزیابی پیاده راه ها 31
2-6-1: معیارهای اجتماعی اقتصادی 31
2-6-2: معیارهای کالبدی فضایی 32
2-6-3: معیارهای ترافیک و دسترسی 33
2-6-4: معیارهای طراحی شهری 34
2-7: ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی 35
2-7-1: پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری 35
2-7-2: پیاده راه ها عاملی برای نشاط و سرزندگی اجتماعی 36
2-7-3: نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی عابران پیاده 37
2-7-4: حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی 38
2-8: ارتباط پیاده راه و حمل ونقل 39
2-8-1: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار 39
2-8-2: روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها 40
2-8-2-1: حمل ونقل سواره 41
2-8-2-2: پل ها و مسیرهای پیاده متحرک افقی و عمودی 42
2-8-2-3: تونل ها و زیرگذرهای پیاده 43
2-8-2-4: شبیراهه ها و پلکانهای پیاده 44
2-9: نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو 44
2-9-1 الف) نظریه های مرتبط با مبلمان شهری : 44
2-9-2 ب) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با مبلمان شهری 47
2-10 :نظریههای مرتبط با پیاده راههای شهری: 54
2-10-1 الف) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با پیاده راه ها 57
2-11: انواع عناصر مبلمان شهری 59
2-12: تعریف پیاده‌راه 66
2-12-1: تاریخچه احداث پیاده‌راه در جهان 66
2-12-2: تاریخچه احداث پیاده‌راه در ایران 68
2-13:خلاصه و نتیجه گیری 71

مقدمه
در شهر مدت زیادی است که در پروژه های شهرسازی عمده کشورهای توسعه یافته جایگاه خود را بازیافته و ارتقا کیفیت این فضاها به عنوان یکی از اهداف پایه نهاد مدیریت شهری در این شهرها مطرح است. سنجش و پایش مداوم و تلاش در جهت تشویق شهروندان به مشارکت در نظارت بر پیاده راه ها از جمله ابزاری بوده که در تجربه های جهانی جهت بهبود کیفیت پیاده راه ها مورد استفاد واقع می شده است. اما در ایران حرکت به سوی طراحی پیاده راه های شهری در گام های نخست به سر می برد. با وجود شروع چنین حرکتی در ایران مطالعات مدونی در ارتباط با سنجش کیفیت پیاده راه ها صورت نگرفته است. در بسیاری از آمد و شدهای شهری در صورت وجود فضای منسب و مطلوب حرکت پیاده جایگزین مطلوبی در برابر حرکت سواره است که خود می تواند به کاهش گره های ترافیکی شهر کمک نماید. در عصر حاضر و با طرح مفهوم توسعه پایدار، تشویق به حرکت پیاده و ایجاد پیاده راه ها و تسهیلات مرتبط به آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. شناخت و تجزیه و تحلیل موضوعات ،بررسی تعاریف،طبقه بندی ها و تئوری های ارائه شده در ارتباط با موضوع ضروری است.براین اساس در این فصل به تاریخچه ونیز تئوری های که در زمینه مبلمان شهری و پیاده راه ارائه شده پرداخته شده است.تعریفهای ارائه شده توسط دانشمندان مختلف و از تخصصهای گوناگون گردآوری و تجزیه و تحلیل شده و به دنبال آن انواع مبلمان شهری ذکر گردیده است.این فصل از پایان نامه قصد آن دارد،تا مبانی و مفاهیم نظری مورد نیاز برای تحقیق درمورد مبلمان شهری را بنماید.