حسابداری هتل ها

تحقيق متشکل از 22 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: در هتلهای که از کامپيوتر استفاده می کنند تمام عمليات توسط کامپيوتر بطور اتومات انجام ميشود ولی لازم است توسط مدیریت سيستم کنترل های لازم کاربران بطور دقيق انجام شود و گزحسابداری هتل ها|31013787|arshad100|تحقيق حسابداری هتل ها
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان حسابداری هتل ها هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تحقيق
متشکل از 22 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
در هتلهای که از کامپيوتر استفاده می کنند تمام عمليات توسط کامپيوتر بطور اتومات انجام ميشود ولی لازم است توسط مدیریت سيستم کنترل های لازم کاربران بطور دقيق انجام شود و گزارشات کنترلی بررسی شود و یا حسابداریNCR از آن جا كه توضيح كامل درباره هر نوع سيستم حسابداری رایج در هتلها از جمله حسابداری دوبل ، با ماشين با كامپيوتر احتياج به زمان بيشتر و گنجایش وسيع تر دارد از شرح و بسط این روشها خودداری می نمایيم، چرا كه هر یك از این سيستم ها به تنهایی احتياج به یك كتاب جداگانه و فرصت مجزا دارد .با توجه به اهميت حسابداری در هتل و تكيه بر این واقعيت كه یك مدیر متبحر در صورتی به موفقيت دست خواهد یافت كه با رموز حسابداری نيز آشنایی داشته باشد . بر آن هستيم كه مختصری درباره حسابداری و بيان سرفصلهای حسابهایی كه در سيستم گردش داخلی هتل مورد نياز است بسنده كنيم ياد آور می شویم كه در سر فصلهای زیر آنچه با حروف فارسی مشخص شده مربوط به دفتر كل است و آنهایی كه باعدد معين گردیده بيان كننده ریز سر فصلهای دفتر های معين است.
الف) در آمد:
• فروش اتاق؛
• رستوران؛
• تریا؛
• ضيافتها – جشنها؛
• لباسشویی؛
• تلفن؛
ب) بدهكاران موقت
• مسافران؛
• انواع تورها، آژانسهای مسافرتی؛
پ) انبار
ت)هزینه مصرف مواد غذایی
ث) خسارات
ج) كسر و اضافات صندوق
چ)در آمدهای متفرقه
• كرایه سالنها؛
• سایر درآمدها
ح) حقوق و سایر هزینه كارگران:
• حقوق و دستمزد؛
• حق مسكن؛
• حق خواربار؛
• حق اولاد؛
• اضافه كاری؛
• باز خرید ایام مرخصی؛
• لباس؛
• غذای روزانه؛
• عيدی و پاداش؛
• حق بيمه سهم كارفرما؛
• سایر هزینه ها.
خ) هزینه های اداری:
• اجاره؛
• هزینه های سوخت (گازوایل ، گاز)؛
• پست،تلفن، تلكس،فكس؛
• آب،برق؛
• ایاب و ذهاب و مسافرت؛
• تعمير و نگهداری ماشين آلات؛
• تعمير و نگهداری تأسيسات؛
• تعمير و نگهداری ساختمان؛
• تعمير و نگهداری وسایل نقليه؛
• تعمير و نگهداری تزئينات،تشریفات؛
• مصارف و ملزومات اداری؛
• مطبوعات و تبليغات؛
• كمكهای بلاعوض و امور خيریه؛
• سایر هزینه ها.
د) هزینه های مالی:
• سود تضمين شده؛
• هزینه های حسابرسی؛
• مشاوره حقوقی و …؛
• خرید اوراق بها دار؛
• حق الزحمه بازرسان؛
• سایر هزینه ها.
ذ) دارایی های جاری:
• موجودیهای نقدی ( بانك و صندوق)؛
• پيش پرداختها و سپرده های كوتاه مدت؛
• اسناد دریافتی؛
• حساب جاری شركاء؛
• بدهكاران؛
• موجودی های جنسی؛
• كالاهای در راه ( سفارشات)؛
• سایر دارایيها.
ر) دارایی های ثابت:
• زمين؛
• ساختمان؛
• تأسيسات؛
• ماشين آلات؛
• وسائط نقليه؛
• اثاثيه؛
• ابزار آلات؛
• سایر دارایيهای ثابت.
ز) سرمایه گذاریها:
• مشاركت در سایر مؤسسات؛
• وامهای پرداختی؛
• سایر سرمایه گذاریها؛
ژ) بدهيهای جاری:
• اسناد پرداختی؛
• اضافه برداشتهای بانكی؛
• حساب جاری شركاء؛
• پيش دریافتها؛
• بستانكاران متفرقه و ذخيره هزینه های تأخيری؛
• وامهای كوتاه مدت.
س) بدهيهای دراز مدت:
• اسناد پرداختی دراز مدت
• وامهای دریافتی
ش) ارزش ویژه:
• سرمایه؛
• اندوخته قانونی؛
• سود و زیان سالهای قبل؛
• سود و زیان عملكرد.
مأمور كنترل
امور مالی و اداری و تجاری هر موسسه ای كه با عدد و رقم و خرید و فروش سروكار دارد، هرچند دارای نظام صحيح گردش كارهم باشد ، باز بی نياز از كنترل و رسيدگی نمی تواند باشد. از صحت هر محاسبه ای ، موقعی می توان اطمينان حاصل كرد كه مورد تأیيد حسابرس واقع شود .