پروپوزال بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات

پروپوزال بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ستاد دارای 33صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. عنوان پروپوزال: بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطپروپوزال بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات|31014987|arshad100|پروپوزال بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ستاد ,پروپوزال ,بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ستاد
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروپوزال بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پروپوزال بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ستاد
دارای 33صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ستاد

تعداد صفحه: 33صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و...

پروپوزال مدیریت بازرگاني بين الملل
بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ستاد

مقدمه
منابع انساني کارآمد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. چرا که منابع انسانی مهمترین منبع هر سازمانی است. کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشها و برخوردار از اهداف سازمان دارای انگیزه های قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویت در سازمان، از نیازهای اصلی هر سازمانی می‌باشد. سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف تعیین‌شده و معمولی خود به کار و فعالیت بپردازند. کارکنانی که مایل باشند، بخواهند و بتوانند بیش‌از مقدار لازم برای دستیابی به اهداف سازمانی به انجام وظیفه بپردازند. وجود چنین منابعي در هر اداره و سازمان ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جا به جایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی هر چه بهتر اهداف سازمان و فرد خواهد شد.منابع انساني آگاه اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته، در تحقق آنها می‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد خود را با آن هویت می‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد، که علاوه بر بالندگی خود، در جهت ترقی و عظمت سازمان گام برمیدارد و از این طریق سازمان به ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر میشود. در همین راستا هر عاملی که شناخت و آگاهي کارکنان را نسبت به مقررات و قوانين سازمان محل خدمت خود افزایش دهد، مهم و شایان توجه است. یکی از این عوامل "فرهنگ" است. زیرا هنجارها و ارزشهای فرهنگی مورد قبول کارکنان، مي تواند منجر به شناخت بهتر آنان از سازماني كه به آن تعلق دارد و همسويي با اهداف سازمان گردد . 11
سازمانها لازم است به فرهنگ سازمانی توجه بیشتری مبذول نمایند و در راستای افزایش شناخت کارکنان و ایمان به منافع و خواسته های سازمانی که تبلوری از نیازهای جامعه هستند، همت گماشته و تدابیری را برای رفع از‌‌‌‌‌‌‌‌خود بیگانگی کارکنان به سازمان و بر‌‌‌‌‌‌‌‌انگیختگی اشتیاق و تعهد آنان به سازمان اتخاذ نمایند. از آنجائیکه ماموریت اصلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، پخش و توزیع فرآورده های نفتی به سراسر کشور می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و بدلیل اینکه اين شركت در زمينه پيشرفت صنعتي و اقتصادي كشور و ارتقاي سطح زندگي مردم، بزرگترين نقش را داشته و تاكنون توانسته است تحول چشمگيري را در كليه شئون مملكت، به خصوص از نظر اقتصادي ايجاد كند، نیازمند منابع انساني متعهد و وفادار به ارزشها و اهداف سازمان می باشد. بنابراین سازمان باید از افرادی با درجه شناخت بالا از قوانين و شرايط سازماني خود برخوردار باشد.