مبانی نظری درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک ورابطه آن با سود

مبانی نظری درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی و درجه اهرم کل (مرکب) با ریسک سیستماتیک و رابطه آن با سود حسابداری دارای 51 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسمبانی نظری درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک ورابطه آن با سود|31019325|arshad100|مبانی نظری درجه اهرم عملیاتی , درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک ورابطه آن با سود حسابداری,مبانی نظری درجه اهرم مالی و درجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک ورابطه آن با سود حسابداری,مبانی نظری درجه اهرم کل (مرکب) با ریسک سیستمات,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک ورابطه آن با سود هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مبانی نظری درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی و درجه اهرم کل (مرکب) با ریسک سیستماتیک و رابطه آن با سود حسابداری
دارای 51 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک ورابطه آن با سود حسابداری

1-2 مقدمه
طبق استانداردهای حسابداری ازجمله اهداف اصلی گزارشگری صورت های مالی ، پیش بینی ریسک مربوط به جریان نقدی آتی است . به عبارت دیگر ، سیستم حسابداری ازطریق ارائه صورتهای مالی به سرمایه گذاران درفرآیند پیش بینی ریسک مربوط به جریان های نقدی اتی کمک خواهدنمود . ازجمله صورتهای مالی اساسی که هم اکنون همه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران موظف به تهیه آن هستند ، صورت سود وزیان است . براین اساس انتظار می رود این صورتهای مالی قادربه پیش بینی ریسک مربوط به جریان نقدی آتی ، ازجمله ریسک سیستماتیک باشند . چنانچه این صورتها قادربه پیش بینی ریسک سیستماتیک باشند ، دراین صورت ، صورتهای سودوزیان درفرآیندتصمیم گیری سودمندبوده وبه سرمایه گذاران درفرآیندتصمیم گیری کمک خواهدنمود .
در ادبيات مالي ، ريسك به عنوان احتمال اختلاف بين بازده واقعي و بازده مورد انتظارتعريف شده و به دو دسته تقسيم مي شود. دسته اول : شامل ريسك هايي است كه به عوامل داخلي شركت مربوط هستند مانند ريسك مديريت ، ريسك نقدينگي ، ريسك ناتواني درپرداخت بدهيها و … كه به آن ريسك غير نظام مند(كاهش پذير) گفته مي شود.
دسته دوم: شامل ريسك هايي است كه خاص يك يا چند شركت نبوده بلكه مربوط به شرايط كلي بازار نظير شرايط اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و غيره مي باشد و تحت عنوان ريسك نظام مند (β ) شناخته مي شود . ازآن جايي كه ريسك نظام مند غير قابل كنترل و كاهش ناپذير مي باشد ،در تصميم گيري مديران شركت ها و سرمايه گذاران مي تواند نقش به سزايي داشته باشد . این تحقيق در پي يافتن رابطه بين ريسك نظام مند ، سهام عادي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رشد سود خالص رشد سود عملياتي آنها است. هم چنين تا چه ميزان ريسك نظام مند با تغييرات سود شركت ها مربوط مي باشد در نهايت مديران شركت ها بتوانند براساس اين رابطه، تصميم گيري و برنامه ريزي هاي خودراتعديل كنند. و سرمايه گذاران نيز تصميم بگيريند كه آيا به خريد سهام شركت مبادرت ورزند يا اين كه دربخش ديگري سرمايه گذاري كنند.

2-2اهداف گزارشگری مالی :
هئیت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB ) درنوامبرسال 1978، تعیین اهداف گزارشگری مالی وارائه یک چارچوب نظری مناسب برای تدوین استانداردهای حسابداری در دستورکار خود قرارداد . اقداماتی که دراین راستا به عمل آمد سرانجام منجربه رهنمودهای بسیاروسیع وگسترده ودارای ضمانت اجرایی شده ودرنهایت ، هدفهای گزارشگری مالی ، دربیانیه شماره یک ازمفاهیم حسابداری مالی (IFAC ) به نام اهداف گزارشگری مالی شرکتهای تجاری ، ارائه گردید . این بیانیه قبل ازتعیین اهداف اعلام می داردکه تنها به محتوای صورتهای مالی محدودنیست وعلاوه برصورتهای مالی شامل صورتهای مکمل وسایر ابزار گزارشگری مالی واطلاع رسانی نیز خواهدبود (ریاحی بلکوئی ، 1381 ،204 ) .دراین رابطه ، هئیت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا دربیانیه مذکور این گونه اعلام نموده :
گزارشگری مالی نه تنها شامل صورتهای مالی است بلکه دربرگیرنده کلیه ابزارها یاروشهای اطلاع رسانی نیزخواهدبودواین ابزارهابه طورمستقیم یاغیرمستقیم بااطلاعاتی ارتباط دارند که به وسیله حسابداری ارائه می شوند یعنی اطلاعاتی درمورد منابع شرکت ، دارایی ها ، بدهی ها ، سود وغیره (FASB ، 1978، 9 )
هئیت استانداردهای حسابداری مالی هدف ازتهیه صورتهای مالی را به شرح زیربیان می کند:
هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی وانعطاف پذیری واحدتجاری است که برای طیفی کسترده ازاستفاده کنندگان صورتهای مالی دراتخاذتصمیمات اقتصادی مفید واقع شود . صورتهای مالی همچنین نتایج ایفای مباشرت مدیریت وحسابدهی آنها را درقبال منابعی که دراختیارشان قرارگرفته است ، نشان می دهد به منظوردستیابی به این اهداف ، درصورتها مالی یک واحدتجاری اطلاعاتی درباره دارایی ها ، بدهی ها ، حقوق صاحباب سرمایه ، درآمدها ، هزینه ها وجریان های نقدی ارائه می شود .
این اطلاعات همراه باسایر اطلاعات مندرج دریادداشت های توضیحی ، استفاده کنندگان صورتهای مالی رادرپیش بینی جریان های نقدی آتی واحدتجاری وخصوصا درزمان بندی واطمینان ازتوانایی آن درایجادوجه نقدکمک می کند .
همان طورکه دیده می شود هم طبق بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا وهم طبق استانداردهای حسابدار ی درایران برسودمندی اطلاعات حسابداری برفرآیندتصمیم گیری تاکیدشده است . بنابرعقیده استرلینگ بهترین شاخصی که می تواند براساس ان اطلاعات مربوط به تصمیم گیری راتعیین نمود ، سودمندی این اطلاعات درفرآیند تصمیم گیری است (استرلینگ ، 1972, 198 ) .