بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش بالینی در 143 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =====================بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان|32009657|arshad100|مشاوره گروهی به شیوه عقلانی,عاطفی,رفتاری,عزت نفس,پیشرفت تحصیلی,سازمان دهی مشاوره گروهی,تعهد نسبت به حرفه خلاق,عوامل زیست شناختی,اهداف روان درمانی,روش های شناختی REBT برای درمان,ابعاد عزت نفس از نظر پوپ,عزت نفس تحصیلی,عوامل موثر بر عزت نف
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش بالینی در 143 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

====================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
====================================================


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر، دختر شهر بندرعباس می باشد. بدین منظور، 32 نفر از دختران به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. درمان عقلانی-عاطفی-رفتاری، طی 8 جلسه هفتگی در شهر بندرعباس انجام شد. پرسشنامه عزت نفس در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. و در نهایت داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات عزت نفس در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون، افزایش معناداری پیدا کرده است(001/.=p). هم چنین نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات خرده مقیاس های عزت نفس خود، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس تحصیلی و عزت نفس خانوادگی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون، افزایش معناداری پیدا کرده است(001/.=p). همچنین نتایج تحلیل کوارانس نشان داد که میانگین نمرات، پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری پیدا نکرده است.

مقدمه
بی تردید یکی از هدف های مهم آموزش و پرورش پرداختن به جنبه ی شناختی شخصیت فراگیران و کمک به آن ها جهت پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف است. به عبارت دیگر، افزایش سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان یکی از هدف های عمده ی نظام های آموزشی می باشد؛ براین اساس، در پژوهش های انجام شده در حوزه ی روان شناسی تربیتی، متغیرهای شناختی مرتبط با پیشرفت تحصیلی، مثل هوش و توانایی، به طور گسترده ای مورد مطالعه قرارگرفته است )دیری ، استرند ، اسمیت و فرناندز ، 2007). اما، در تقابل با باورهای معمول، هوش و توانایی تنها تعیین کننده های موفقیت تحصیلی نیستند )دوک و مستر ،2009). پژوهش ها نشان داده اند که روش های مشاوره گروهی نیز بر، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذارند.
از دیگر سو، از لحاظ تاریخی پژوهش های روانشناختی بر جنبه های بیمارنگر و آسیب شناسانه متمرکز بوده است )اکین لیتل ، لیتل و دلیگاتی ، 2004). رویکردهای پژوهشی، جدید با الهام از روان شناسی مثبت نگر تأکید خود را بر توانمندی ها و کارکردهای بهینه ی انسان قرار داده اند )هوبنر ، سلدو ، اسمیت، و مک نایت ؛2004 سلیگمن و سیک زنت میهالی ، 2000). سازه هایی مثل عزت نفس و پیشرفت تحصیلی متغیرهایی هستند که در این میان مورد پژوهش قرار گرفته اند.
در این راستا، تلاش های پژوهشی جهت شناسایی متغیرهای تاثیرگذار برعزت نفس و عملکرد تحصیلی بر دو حوزه ی گسترده ی شناختی و عاطفی متمرکز بوده است. در حوزه ی شناختی، پژوهش های انجام گرفته به تاثیر نیرومند روش های مشاوره گروهی بر عزت نفس و عملکردتحصیلی اشاره کرده اند )دیری و همکاران، 2007). به این سبب، امروزه در مدراس برآموزش و تقویت مهارت های مشاوره ای تاکید زیادی شده است )کوهن ،2006). با این حال، این تمامی داستان نیست. در یک زمینه یابی اکثریت والدین در پاسخ به این سوال که دوست دارند مدرسه چه چیزهایی به فراگیران آموزش دهد، به رشد ویژگی های شخصیتی و عاطفی مانند مسئولیت پذیری، شادمانی و عزت نفس بالا در دانش آموزان اشاره کرده اند )کوهن، 2006).
در واقع بی توجهی به روش ها مشاوره ای و متغیرهای عاطفی و شناختی مؤثر بر عملکرد تحصیلی، از یک سو، وضعیت عاطفی فراگیران را دچار مشکل می سازد، از دیگر سو، اثر منفی بر عملکرد تحصیلی آن ها بر جای می گذارد. بر این اساس، امروزه در بررسی موفقیت تحصیلی دانش آموزان، عملکرد تحصیلی به عنوان یک عملکرد شناختی تلقی نمی شود، بلکه موفقیت در این موضوع شامل رشد تمامی جنبه های شناختی، هیجانی، اجتماعی، رفتاری و زیستی است )ظهره وند، 1389).
نظام آموزشی کشور ایران نیز، با گنجاندن هدف های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، آموزشی، زیستی، فرهنگی و سیاسی در هدف های آموزش و پرورش، بر رشد همه جانبه ی شخصیت فراگیران تأکید کرده است )دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش،1381). این امر نشان دهنده ی نقش مهم ومؤثر هر یک از متغیرهای عاطفی و انگیزشی و شناختی در عملکرد تحصیلی است.
علاوه بر این محققان حوزه روان شناسی تربیتی، اهمیت عزت نفس دانش آموزان را به عنوان یک عامل مرتبط با هدف های آموزشی و تربیتی و نیز موضوعی مرتبط با دوره نوجوانی مورد تأکید قرار داده اند. عزت‌نفس(احترام به خود) عبارت است از احساس ارزشمندي و صلاحيت فردي كه افراد در ارتباط به خودپنداره‌شان دارند. عزت نفس احساسي است كه فرد درباره خود دارد و شامل ميزان احترام فرد به خود و پذيرش خود مي باشد(جات، اسميت و سانتوزي ، 2008).
نیاز به احترام به نفس و عزت نفس به عنوان انگیزه رفتار و عملکرد انسانی قلمداد می شود و هرگونه اختلال در میزان عزت نفس می تواند عواقب جبران ناپذیری(مانند افت تحصیلی زیاد) را برای نوجوان د بر داشته باشد. در واقع همراه با زیستن در شرایط اجتماعی نیاز به احساس ارزش به نحو سالم و متعادل آن در انسان به وجود می آید و برای نگهداری سلامت و تعادل روانی و حتی تکامل وجودی نوجوان بسیار ضروری است(حیدری،1384).
یکی دیگر از محورهای مهم در پژوهش حاضر که به عنوان عامل تأثیرگذار و مرتبط با عملکرد تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته است، اهمیت جلسات مشاوره گروهی دانش آموزان می باشد. به طور کلی روش های برخورد با مشکلات عاطفی متنوع است و از روان کاوی تا رفتارگرایی را شامل می شود. یکی از روش های موفق در درمان مشکلات عاطفی، شناخت درمانی است.شناخت درمانی انواع متفاوتی دارد و یکی از انواع آن روش عقلانی- عاطفی- رفتاری( REBT) الیس است(ثورب و السون ،1990).الیس اختلال های عاطفی را نتیجه ی طرز تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی می داند. به نظر او افکار و عواطف،کنش های متفاوت و جداگانه ای نیستن. از این رو تا زمانی که تفکر غیرمنطقی ادامه دارد، اختلال های عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهند بود(احمدی و فولادگر،1381).
به عقیده الیس هنگامی که افراد به طور غیرمنطقی فکر می کنند به هر حال مشکلاتی در توانایی آن ها برای زندگی بهتر روی می دهد. وی معتقد است که تغییر رفتار براساس تغییر در افکار است، لذا وی مشاوره گروهی به شیوه عقلانی-عاطفی- رفتاری را در درمان اختلال های عاطفی از جمله عزت نفس پایین توصیه می نماید(احمدی و فولادگر،1381).
به طور کلی تجربه در مشاوره گروهی با دانش آموزان نشان داده است که این شیوه از جذابیت خاصی برای آنان برخوردار است و باعث انگیزش بیشتر شرکت کنندگان، هزینه و وقت کمتر می شود.درشیوه گروهی مقاومت اعضا زودتر شکسته می شود، آن گاه عقاید خود را به راحتی بیان می کنند و با بازخوردی که از سایرین دریافت می کنند، به اصلاح رفتار خود می پردازند. همین تجربه ی گروهی باعث افزایش عزت نفس و در نهایت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود(احمدی و فولادگر،1381).
بنابراین، برگزاری جلسات مشاوره گروهی به شیوه عقلانی-عاطفی-رفتاری که ارتباط تنگاتنگی با تقویت عزت نفس و میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد امری ضروری می باشد.

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
چکیده
فصل اول - موضوع پژوهش
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسأله
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی
1-4-2 اهداف جزئی
1-5 سؤال های تحقیق
1-6 فرضیه های پژوهش
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات
1-7-1 تعاریف مفهومی
1-7-2 تعاریف عملیاتی
فصل دوم - پیشینه ی پژوهش
2-1 مقدمه
2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش
2- 2-1 مشاوره گروهی
2-2-1- 1 مفهوم مشاوره
2-2-1-2 مفهوم مشاوره گروهی
2-2- 1-3 ارزش های مشاوره گروهی
2-2-1-4 اهداف و مراحل کار در مشاوره گروهی
2-2-1-5 مزیت های مشاوره گروهی
2-2-1-6 سازمان دهی مشاوره گروهی
2-2-1-7 روش مشاوره گروهی
2-2-1-8 قوانین اساسی گروه در مشاوره گروهی
2-2-1-9 فرآیند مشاوره گروهی
2-2-1-10 عوامل درمانی در گروه
2-2-1-11 مشاوره گروهی با روش عقلانی- عاطفی- رفتاری
2-2-1-12 اهداف و فرآیند مشاوره عقلانی- عاطفی- رفتاری
2-2-1-13 فرآیند گروه های عقلانی- عاطفی- رفتاری
2-2-2 مفهوم روش عقلانی- عاطفی- رفتاری REBT))
2-2-2-1 رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری
2-2-2-2 دیدگاه الیس درباره ماهیت انسان
2-2-2-3 اصول شش گانه نظريه اليس
2-2-2-4 اصول سيزده گانه به مثابه معيارهایی براي سلامت روان شناختي
2-2-2-4-1 رغبت فردي
2-2-2-4-2 رغبت اجتماعي
2-2-2-4-3 خود ـ تدبيري
2-2-2-4-4 تحمل
2-2-2-4-5 انعطاف پذيري
2-2-2-4-6 پذيرش عدم اطمينان
2-2-2-4-7 تعهد نسبت به حرفه خلاق
2-2-2-4-8 تفكر عملي
2-2-2-4-9 پذيرش خود
2-2-2-4-10 خطر نمودن
2-2-2-4-11 لذت گرايي بلند ـ دامنه
2-2-2-4-12 غيرـ آرمانگرايي (توجه به واقعيات)
2-2-2-4-13 خود ـ مسئووليتي براي آشفتگي خويش
2-2-2-5 مدل A.B.C در نظریه الیس
2-2-2-6 عوامل بنیادی
2-2-2-6-1 عوامل زیست شناختی
2-2-2-6-2 عوامل اجتماعی
2-2-2-7 درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری
2-2-2-8 اهداف روان درمانی
2-2-2-9 فرآیند درمان
2-2-2-9-1 درمان شناختی
2-2-2-9-2 درمان عاطفی
2-2-2-9-3 درمان رفتاری
2-2-2-10 روش های شناختی REBT برای درمان
2-2-2-10-1 خود اظهارات مواجهه ای منطقی
2-2-2-10-2 روش های معنایی
2-2-3 عزت نفس
2-2-3-1 ابعاد عزت نفس از نظر پوپ
2-2-3-1-1 عزت نفس اجتماعی
2-2-3-1-2 عزت نفس تحصیلی
2-2-3-1-3 عزت نفس خانوادگی
-2-3-1-4 عزت نفس جسمانی(بدنی)
-2-3-1-5 عزت نفس کلی
2-2-3-2 عوامل موثر بر عزت نفس
2-2-3-2-1 احساس امنيت
2-2-3-2-2 بازخورد ديگران
2-2-3-2-3 مشاهده عملكرد خود
2-2-3-2-4 مهارت هاي اجتماعي
2-2-3-3 روش های مختلف درباره چگونگی افزایش عزت نفس
2-2-3-4 راه های افزایش عزت نفس دانش آموزان
2-2-3-4-1 مسؤولیت کامل را به عهده بگیرید.
2-2-3-4-2 روی نکات مثبت تأکید کنید.
2-2-3-4-3 یادبگیرید که صحبت های مربوط به خودتان را کنترل کنید.
2-2-3-4-4 در کلاس از گروه های حمایت کننده استفاده کنید.
2-2-3-4-5 توانایی ها و استعدادهای خود را تشخیص دهید.
2-2-3-4-6 دید خود را گسترش دهید.
2-2-3-4-7 برای خود اهدافی را در نظر بگیرید.
2-2-3-4-8 از تجسم فکری استفاده کنید.
2-2-3-4-9 عمل کنید.
2-2-3-4-10 به واکنش های دیگران جواب دهید و ثابت قدم باشید.
2-2-3-5 عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
2-2-3-6 خودپنداره، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي
2-2-4 پیشرفت تحصیلی
2-2-4-1 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی
2-2-4-1 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی
2-2-4-2 عوامل موثر بر پيشرفت و افت تحصيلي
2-2-4-3 عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی عبارتند از
2-2-4-3-1 عوامل فردی
2-2-4-3-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی
2-4-3-3 عوامل آموزشگاهی
-2-4-3-4 جنس
2-2-4-4 اهمیت پیشرفت تحصیلی
2-2-4-5 اهداف پیشرفت تحصیلی
2-2-4-6 ویژگی‎های‎شخصیتی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
2-2-4-7 مشاوره تحصیلی گروهی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
2-3 پیشینه پژوهشی
2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور
2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران
فصل سوم - روش پژوهش
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقيق
3-3 جامعه آماري
3-4 نمونه و روش نمونه گيري
3-5 ابزار جمع آوری اطلاعات
3-5-1 مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت
3-5-1-1 معرفی آزمون
3-5-1-2 پایایی مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت
3-5-1-3 روایی مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت
3-5-1-4 نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت( (SEI
3-6 روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها
3-7 طرح مداخله و روش جمع آوری اطلاعات
3-8 محتوای جلسات آموزش
فصل چهارم - یافته های پژوهش
4-1 مقدمه
4-2 یافته های توصیفی پژوهش
4-2-1 سن والدین
4-2-2 تحصیلات والدین
4-3 پيش فرض هاي آماري
4-4 یافته های استنباطي پژوهش
4-4-1 فرضیه پژوهشی اول
4-4-2 فرضیه پژوهشی دوم
4-4-3 فرضیه پژوهشی سوم
4-4-4 فرضیه پژوهشی چهارم
4-4-5 فرضیه پژوهشی پنجم
4-4-6 فرضیه پژوهشی ششم
فصل پنجم - بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه
5-2 یافته های اصلی
5-3 محدوديت هاي تحقيق
5-4 پيشنهادهای پژوهشي
5-5 پيشنهادهای اجرایی
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوستها