بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 132 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ======================================بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده|32010945|arshad100|بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده,انواع نظام‌های مالیاتی,مالیات و اقتصاد ایران,درآمدهای مالیاتی,تاریخچه مالیات,جایگاه مالیات بر ارزش افزوده (VAT),انواع مالیات بر ارزش افزوده
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 132 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
این پژوهش به دنبال در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه‌بندی می‌گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان فن می‌باشند که شامل: کارکنان، ممیزین، کارشناسان و کارشناسان ارشد اداره مالیاتی استان ایلام، اساتید دانشگاه با زمینه تخصصی مالی و اقتصادی مسلط به قانون مالیات بر ارزش افزوده و آشنا با سازمان متولی اجرا و فرآیندهای اجرایی آن می‌باشد که در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است و تعداد 100 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و جداول و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون نرمال بودن داده‌ها و معادلات ساختاری) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آموزش مؤدیان مالیاتی بر اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر معناداری دارد. همچنین عوامل مرتبط با شغل و حرفه‌ی مؤدی و عوامل محیطی و فیزیکی بر اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر معناداری دارد.

مقدمه
مالیات به عنوان یک ابزار مهم مالی، دولت را در انجام صحیح وظیفه توزیعی خود یاری می‌دهد و به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع در آمد دولتها بشمار می‌رود که از اعصار گذشته تاکنون با توجه به تحول و تطور وظایف دولت‌ها اهمیت روزافزونی داشته است.
امروزه دولت‌ها علاوه بر ایفای نقش سنتی خود مبنی بر تأمین امنیت داخلی و خارجی دارای نقش و وظایف عمده‌ای در راستای نیل به رفاه اجتماعی می‌باشند، مالیات‌ها علاوه بر اینکه به عنوان منبع اصلی تأمین مالی نیازهای دولتی هستند، به عنوان ابزار اصلی جهت اجرای سیاست‌های مالی و تامین‌عدالت اجتماعی مورد استفاده گسترده دولت‌ها قرار می‌گیرند (مجله اقتصادی،1386،71).
زمانی وظایف دولتها محدود به تأمین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی خود بود و بالطبع هزینه‌های آن‌ها در سطح پایین‌تری قرار داشت اما به مرور زمان و با تحولات به وجود آمده در وظایف دولتها مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد برای پوشش هزینه‌ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی‌گری و حاکمیت مطرح گردید (پژویان، ، -83).
دولت با اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه گذاری‌ها در واقع نقش زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند تا بتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید (پورمقیم،1380،57).
سالهاست که نظریه‌پردازان و عموم علاقهمندان به توسعه اقتصادی کشور بحث مالیات را مورد توجه قرار داده‌اند و همیشه مسئولین اقتصادی و اقتصاددانان تاکید داشتهاند که سهم مالیات‌ها و نقش هدایتی و نظارتی دولت به گونه سرسام‌آوری گسترش یافته است. چنانکه دولت عصر جدید پدیده‌ای است نوین و با تصویری که طی هزاران سال از دولت در ذهن آدمیان نقش بسته بود کاملاً متفاوت است و در نتیجه همگام با این دگرگونی گسترده که هنوز هم ادامه دارد، (به رغم اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها) هزینه‌های بخش دولتی در بودجه کشورها روبه فزونی است. بالطبع این مصارف به منابع عظیم جهت تأمین آن نیازمند می‌باشد و از بین منابع مختلف تأمین این مصارف، بهترین و منطقی‌ترین منبع در آمد مالیاتی می‌باشد که در جهان در بین اکثر کشورها به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی محسوب می‌شود و از این رو در تمام کشورها دست به کوشش گسترده‌ای جهت افزایش توان مالیاتی خود زدهاند (دانشکده امور اقتصادی و دارایی، 1379،).
در تمام کشورها به مسئله مالیات اهمیت زیادی می‌دهند مثلاً در کشور هلند امر مالیاتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و سراسر زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است چنانچه هر اقدام مالی و اقتصادی و حتی ازدواج خود را با توجه به مسئله مالیات و حسابگری‌های مبتنی بر آن انجام می‌دهند. در چنین جوی طبعاً فکر اصلاح و رفع تنگناهای سیستم مالیاتی نیز فکرهای بسیاری را به خود مشغول خواهد کرد.
در حال حاضر در کشور ما قسمت اعظم بودجه عمومی از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌گردد و مالیات‌ها عملاً سهم کمی در تأمین این بودجه دارند و به همین دلیل گاهی با کاهش درآمدهای نفتی کسری موازنه به وجود می‌آید که این امر ممکن است باعث توقف و یا کند شدن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که از قبل پیش بینی گردیده، شود و یا باعث کاهش ارزش پول در مقابل پول بین‌المللی گردد که صدمات بیشتری بر اقتصاد خواهد زد. (همان،47) بر اساس قانون بودجه و برنامه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید درآمد مالیاتی به نوعی جایگزین درآمدهای نفتی شود که زمانی به پایان خواهد رسید. به عبارت دیگر، بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه قادر باشد که هزینه‌های جاری خود را به طور عمده از درآمد مالیاتی تأمین کند و از اتکای این بخش به درآمدهای نفتی بکاهد که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده درآمد ثابت برای دولت ایجاد می‌کند (لنگرودی.1388/ص 115).
چه بخواهیم و چه نخواهیم با این واقعیت که نفت این ثروت خدادادی روزی تمام خواهد شد، روبه رو هستیم. نکته‌ای که حائز اهمیت است و بایستی به آن توجه نمود بحث پرداخت توسط مردم و سیستم اقتصادی که در کشور فعالیت می‌کند می‌باشد و اجرای صحیح و کامل نظام مالیاتی علی‌الخصوص مالیات بر ارزش افزوده هم مردم را در سازندگی شریک می‌سازد و هم دولت را در برنامه‌ریزی اقتصادی مطمئن می‌نماید.

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله تحقیق 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-4 اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی).......... 7
1-4-1 اهداف اصلی 7
1-4-2 اهداف فرعی 8
1-5 سؤالات تحقیق 8
1-5-1 سوال اصلی 8
1-5-2 سوالات فرعی 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق 9
1-6-1 فرضیه اصلی 9
1-6-2 فرضیه‌های فرعی 9
1-7 مدل مفهومی تحقیق 9
1-8 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 9
1-9 خلاصه فصل 12
1-10 ساختار گزارش تحقیق 12
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 بخش اول: مبانی نظری تحقیق 15
2-2-1 مالیات 15
2-2-2 انواع نظام‌های مالیاتی 15
2-2-3 مالیات و اقتصاد ایران 16
2-2-3-1 نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت 17
2-2-3-2 نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 17
2-2-4 جایگاه مصرف در اقتصاد 17
2-2-5 آشنایی با درآمدهای عمومی دولت 18
2-2-5-1 درآمدهای غیر مالیاتی 18
2-2-5-2 درآمدهای مالیاتی 19
2-2-6 عملکرد و مقایسه ارقام مربوط به درآمدهای دولت و سهم مالیات از آن در ایران 20
2-2-7 اهمیت مالیات 23
2-2-8 تعاریف و تقسیم بندی‌های مالیاتی 24
2-2-8-1 تعریف و مفهوم مالیات 25
2-2-8-2 انواع مالیات 25
2-2-8-2-1 مالیات‌های مستقیم 25
2-2-8-2-2 مالیات‌های غیر مستقیم 25
2-2-9 تاریخچه مالیات بندی در ایران: 26
2-2-9-1 مالیات در عهد مادها 26
2-2-9-2 مالیات در عهد هخامنشیان 26
2-2-9-3 مالیات در دوره سلوکیان 27
2-2-9-4 مالیات در دوره پارتیان 27
2-2-9-5 مالیات در ایران بعد از اسلام 27
2-2-10 تحولات قوانین مالیاتی طی سال‌های 1366-1357 29
2-2-11 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران 29
2-2-12 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان 31
2-2-13 ارزش افزوده 32
2-2-14 تعریف و مفهوم مالیات بر ارزش افزوده 33
2-2-14-1 تعریف نظری مالیات بر ارزش افزوده: 33
2-2-14-2 تعریف عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده 33
2-2-15 جایگاه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) 33
2-2-16 انواع مالیات بر ارزش افزوده 35
2-2-16-1 مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید (VATP) 36
2-2-16-2 مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI) 37
2-2-16-3 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف(VATC) 37
2-2-17 مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده 37
2-2-18 اصل مبدأ و مقصد در نظام مالیات بر ارزش افزوده: 38
2-2-19 روش‌های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده: 39
2-2-19-1 روش بستانکاری فاکتور 39
2-2-19-2 روش تفریق 40
2-2-19-3 روش مجموع 40
2-2-20 نحوه محاسبه عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده در ایران 40
2-2-21 پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده 42
2-2-22 تحلیل نرخ در مالیات بر ارزش افزوده 42
2-2-22-1 نرخ اصلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان 42
2-2-22-2 انواع نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان 44
2-2-23 نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 47
2-2-24 ویژگی‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران 49
2-2-24-1 مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده 49
2-2-24-2 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده 50
2-2-24-3 اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی 53
2-2-25 معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده 59
2-2-26 معافیت‌ها در ایران : 60
2-2-27 جرائم قانونی نظام مالیات بر ارزش افزوده 61
2-2-28 مباحث اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی 61
2-2-29 زنجیره نهایی توزیع 63
2-2-30 نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره اجرا 64
2-2-31 ساختار کنونی نظام مالیات بر ارزش افزوده 67
2-2-31-1 ایران فاقد نظام جامع اطلاعاتی از وضعیت مالیاتی مردم است. 67
2-2-31-2 نظام بروکراسی پیچیده ای در نظام مالیاتی ایران وجود دارد 68
2-2-31-3 بی نیازی دولت به مالیات از دیگر دلایل گریز مالیاتی مردم است 68
2-2-31-4 وجود دوگانگی بین نظام مالیاتی و وجوهات شرعی در گریز مالیاتی مؤثر است 68
2-2-31-5 عدم در نظر گرفتن مالیات برای مالیات گریزان 68
2-2-31-6 حذف مطلق استثنائات در پرداخت مالیات 69
2-3 مروری بر تحقیقات انجام گرفته 69
2-3-1 تحقیقات انجام گرفته در داخل ایران 71
2-3-2 تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران 73
2-4 خلاصه و نتیجه‌گیری فصل دوم 76
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 78
3-2 روش تحقیق 79
3-3 فرضیه های تحقیق 79
3-3-1 فرضیه اصلی 79
3-3-2 فرضیه‌های فرعی 79
3-4 جامعه آماری 80
3-5 نحوه جمع آوری اطلاعات 81
3-6 ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها 81
3-6-1 تهیه و تنظیم پرسشنامه 81
3-6-1-1 روایی 82
3-6-1-2 پایایی 84
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 85
3-7-1 استفاده از آمار توصیفی 85
3-7-2 استفاده از آمار استنباطی 85
3-7-2-1 آزمون کولموگوروف اسمیرنوف 85
3-7-2-2 تحلیل همبستگی 86
3-7-2-3 ضریب همبستگی پیرسون (r) 86
3-7-2-4 ضریب همبستگی اسپیرمن(rs) 86
3-7-2-5 مدل‌های عاملی 87
3-7-2-6 مدل‌های مسیر 87
3-7-2-7 مدل‌سازی معادله ساختاری 87
3-7-2-8 شاخص‌های برازش و اصلاح مدل 88
3-8 خلاصه................ 91
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 93
4-2 آزمون کولموگوروف اسمیرنوف 93
4-3 مدل سازی معادله ساختاری 93
4-4 شاخص های برازش 100
4-5 آزمون فرضیات 101
4-5-1 آزمون فرضیه فرعی اول 101
4-5-2 آزمون فرضیه فرعی دوم 102
4-5-3 آزمون فرضیه فرعی سوم 102
4-5-4 آزمون فرضیه اصلی 103
4-6 خلاصه فصل 106
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها
5-1 مقدمه 108
5-2 نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق 108
5-2-1 فرضیه ی فرعی اول 108
5-2-2 فرضیه ی فرعی دوم 109
5-2-3 فرضیه ی فرعی سوم 109
5-2-4 فرضیه ی اصلی 109
5-3 پیشنهادهای کاربردی 109
5-4 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 111
5-5 محدودیت های تحقیق 111
منابع 113
منابع فارسی............... 113
منابع لاتین 116
Abstract 118