بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 220 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ======================================بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت|32011113|arshad100|بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت,مقاله در مورد حسابداری مدیریت,مباحث حسابداری مدیریت,جزوه حسابداری مدیریت,وظایف حسابداری مدیریت,حسابداری مدیریت pdf,تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی,اهداف حسابداری مدیریت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 220 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
سيستم های حسابداري مديريت اطلاعات لازم در برنامه ريزی و کنترل را فراهم می سازند . فعاليت های اين نظام عبارتست از جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخيص ، پردازش ، تحليل و گزارش اطلاعات به مديريت و نظاير آن .گزارش های حسابداري مديريت ، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی ، بايد چنان باشند که در اتخاذ تصميم درون سازمانی بکارآيند.
اهداف اصلی اين تحقيق عبارتند از :
1 - تعيين اثربخشی سيستم حسابداری مديريت بر عملکرد مديران
2 - مشخص نمودن عوامل موثر بر سيستم حسابداري مديريت
3 - تعيين معيارهای اثربخشی عملکرد مديران
4 - تعيين عوامل موثر بر کارايی سيستم حسابداري مديريت در فرآيند راهبری سازمان
پژوهش با استفاده از پرسش از مديران ارشد شرکتهای توليدی فعال در شهرک صنعتی شهر کرمانشاه به عمل آمده است. ابزار اندازﻩگيری در تحقيق پرسشنامه بوده است.براي اثبات فرضيه ها از آزمون فيشر و تحليل رگرسيون استفاده گرديد.
طی اين پژوهش اثبات گرديد:
بين ابهام کاری و سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود ندارد.
بين عدم تمرکز و سيستم حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
بين سيستم حسابداری مديريت و عملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد.
سيستم حسابداري مديريت فاقد اثر مداخله گرانه بر روي ارتباط بين ابهام کاري و عملکرد مديران است.
سيستم حسابداري مديريت داراي اثر مداخله گرانه بر روي ارتباط بين عدم تمرکز و عملکرد مديران است.

مقدمه
مدیریت ، فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت می گیرد.
حسابداری مدیریت را می توان فرآیند شناسائی ، اندازه گیری ، گردآوری ، تهیه ، تفسیر و انتقال آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی که توسط مدیریت به منظور یرنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات در داخل یک واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد ، تعریف کرد.
جوهره مدیریت تصمیم گیری است و تصمیم گیری ذاتا با رویدادهای آتی سروکار دارد به همین دلیل حسابداری مدیریت بر خلاف حسابداری مالی که اساسا بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد ، عمدتا فراهم کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است . علاوه بر این ، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آنکه بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم گیریها و ارزیابی ها کمک کند باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. نهایتا اینکه اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می شود که مربوط ، صحیح ، قابل اعتماد و درصورت برآوردی بودن بر رویه های صحیح برآورد مبتنی باشد.
جدیدترین و پذیرفته شده ترین تعریف حسابداری مدیریت درسطح وسیع : تعریفی است كه فدراسیون بین المللی حسابداران ارائه كرده است وازحمایت كامل انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان نیز برخوردار است .

فهرست مطالب
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 4
3-1 بیان ﻣﺳﺄله 5
4-1 چارچوب نظری تحقیق 6
5-1 فرضیه های پژوهش 10
6-1 اهداف تحقیق 11
7-1 حدود مطالعاتی 12
1-7-1قلمرو زمانی 12
2-7-1 قلمرو مکانی 12
3-7-1قلمرو موضوعی 12
8-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات 12
فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق
1 – 2 گفتار اول مباني مديريت و الگوهاي ارزيابي عملكرد 16
1– 1– 2 مقدمه 16
2 – 1 – 2 سير تاريخی مديريت 18
3 – 1 – 2 مفاهيم سازمان و مديريت: 20
4 – 1 – 2 مکاتب مديريت علمی 27
5 – 1 – 2 سطوح، مناطق، مهارتها و مسئوليت های مديريت 42
6 – 1 – 2 اثر بخشی عملكرد مديران 51
2 - 2 گفتار دوم : حسابداری مدیریت 70
1 - 2 – 2 مقدمه 70
2 - 2 – 2 تاریخچه حسابداری مدیریت 70
3 – 2 – 2 مفاهیم حسابداری مدیریت 79
4 – 2 – 2 ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری مدیریت 85
5 – 2 – 2 حرفه حسابداری مدیریت 86
6 – 2 – 2 آیین رفتار حرفه ای 88
7 – 2 – 2 كاربردهای حسابداری مدیریت : 90
9 – 2 – 2 جایگاه حسابداری مدیریت درجهان امروز 103
3 – 2 گفتار سوم : تمرکز و عدم تمركز در سازمان 105
1 – 3 – 2 مقدمه 105
2 – 3 – 2 تعریف تمرکز و عدم تمرکز 105
3 – 3 – 2 اصول تفویض اختیار : 106
4 – 3 – 2 محدودیت های تفویض اختیار 107
5 – 3 – 2 عوامل تعیین كننده حدود و میزان تفویض اختیار : 108
6 – 3 – 2 ارتباط تصمیم گیری و تمرکز 111
7 – 3 – 2 ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت 116
8 – 3 – 2 محاسن و معایب عدم تمركز: 120
4 – 2 گفتار چهارم : ابهام ( عدم اطمينان ) 121
1 – 4 – 2 مقدمه 121
2 – 4 – 2 تعريف محيط 121
3 – 4 – 2 محيط عمومی در برابر محيط اختصاصی 122