بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 85 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنبررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی|32011186|arshad100|کنترلهای داخلی , برنامه حسابرسی , ارزیابی ریسک , محیط کنترلی , فعالیتهای کنترلی , حسابرسان داخلی,پروژه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 85 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
حسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیان می دارد که ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین برنامه حسابرسی امری لازم و ضروری است، بنابراین کنترلهای داخلی زیادی در شرکتها از قبیل محیط کنترلی،ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی و ارتباطات وجود دارد.این پژوهش به بررسی ارتباط بین برخی از اجزای سیستم کنترل داخلی (مانند محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی در ایران می پردازد.بر اساس پرسشنامه های توزیع شده نتایج حاکی از تجزیه و تحلیل هابه این صورت بود که هر سه متغیر محیط کنترلی، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر گذار بوده اند.


مقدمه

حسابرسان بطور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین وبرنامه ریزی میزان و روند کارحسابرسی بررسی وارزیابی می کنند. براین اساس، استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی دراستانداردشماره ی 315، به ضرورت ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی بوسیله ی حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی ومحیط کنترل داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می کنند. حسابرس بايد از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي شناخت كسب كند . حسابرس ازشناخت كنترلهاي داخلي، براي شناسايي انواع تحريفهاي بالقوه، ارزيابي عوامل مؤثر برخطرهاي تحريف با اهميت و طراحي ماهيت، زمانبندي اجرا و ميزان روشهاي حسابرسي لازم استفاده مي كند.
نبود کنترلهای داخلی اثربخش و کارآمد،بسیاری از واحدهای تجاری کشورمان را تحت الشعاع خود قرار داده است. شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از معضلاتی که در صورت نبود این کنترلها پدید خواهد آمد، جلوگیری نمایند.نبود کنترلهای داخلی اثربخش نه تنها بر عملیات واحدهای تجاری، بلکه بر فرایند حسابرسی مستقل نیز تاثیر منفی بر جای می گذارد (مهام،1381، ص63).
تهیه اطلاعات مالی قابل اتکا،از طریق حسابرسی صورتهای مالی ، اطمینان نسبی به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی را در پی خواهد داشت.اما درحسابرسی صورتهای مالی، ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی به عنوان یکی از مراحل اساسی محسوب می شود(ودیعی و کوچکی، 1387، ص127).
ارزیابی حسابرسان از کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. در دنیای امروز، عموماً افزایش کمیت و کیفیت حسابرسی مستقل از راه اتکای بیشتر به کنترلهای داخلی میسر و مقدور می شود(مهام،1381 ،ص63).
در این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران) مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.


فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات
1
1 مقدمه 3
12 بیان مساله پژوهش 4
13 ضرورت انجام پژوهش 8
14 اهداف پژوهش 9
15 تبیین فرضیه های پژوهش 9
16 نوآوری پژوهش 9
17 چارچوب نظری پزوهش 10
18 قلمرو پژوهش 10
19 متغیرهای مستقل و وابسته
11
110 تعاریف مفاهیم و واژ ه ها 11
111 ساختار کلی پژوهش 13
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
12 مقدمه 15
22 مبانی نظری پژوهش 16
23 نعریف کنترل داخلی 16
24 اثربخشی کنترلهای داخلی 17
25 انواع کنترلهای داخلی 18
251 کنترلهای داخلی عملیاتی 18
252 کنترلهای داخلی حسابداری 18
2521 انواع کنترلهای داخلی حسابداری 18
26 ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی 19
261 محیط کنترلی 19
262 سیستم حسابداری 20
263 روش های کنترلی 21
27 قابلیت های کنترل های داخلی 22
28 محدودیتهای ذاتی سیستم کنترل داخلی 22
29 اجزای کنترلهای داخلی 23
210 میزان شناخت از کنترلهای داخلی 24
211 ویژگیهای اجزای دستی و خودکار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس 25
212 محدودیتهای کنترل داخلی 28
213 محیط کنترلی 29
214 فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی 32
215 سیستم اطلاعاتی 33
216 فعالیتهای کنترلی 36
217 نظارت بر کنترلها 38
218 برآورد خطرهای تحریف با اهمیت..... 39
219 خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس 41
2191 خطرهایی که آزمونهای محتوا ، به تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها فراهم نمی کند 43
2192 تجدید نظر در برآورد خطر 44
220 برنامه ریزیحسابرسی 44
221 فعالیتهای برنامه ریزی 45
222 تاریخچه 47
2211 مطالعات خارجی 47
2212 مطالعات داخلی 49
223 خلاصه فصل 51
فصل سوم: مواد و روش ها
31 مقدمه 53
32 روش پژوهش 53
33 فرضیه های پژوهش 54
34 قلمرو پژوهش 55
35 مدل تحلیلی پژوهش 55
36 تعاریف عملیاتی 56
37 متغیرهای پژوهش 58
38 جامعه و نمونه آماری 58
39 روش و ابزار گردآوری داده ها 60
310 ویژگی های فنی ابزار تحقیق 61
3101 روایی ابزار پژوهش 61
3102 پایایی ابزار پژوهش 62
311 روش تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها 63
312 تجزیه و تحلیل همبستگی 64
3121 ضریب همبستگی 64
3122 ضریب تعیین 64
313 خلاصه فصل 65
فصل چهارم: نتایج
41 مقدمه 67
42 آمار توصیفی 68
43 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 84
44 ضرایب همبستگی 73
441 ضریب همبسنگی فرضیه اول 73
442 ضریب همبستگی فرضیه فرعی اول 74
443 ضریب همبستگی فرضیه فرعی دوم 75
444 ضریب همبستگی فرضیه فرعی سوم 75
45 رگرسیون 76
46 خلاصه فصل 78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
51 مقدمه 80
52 تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 80
521 نتایج آزمون فرضیه یاول 81
521 نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول 81
522 نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم 82
523 نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم 82
53 محدودیتهای پژوهش 83
54 پیشنهادهای پژوهش 83