بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 140صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =========================================بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک|32011481|arshad100|تبلیغات, بازاریابی, رضایت مشتری, کیفیت خدمات بانکی,پایان نامه بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک,پروژه بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک,مقاله بررسی عوامل اثرگذار
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 140صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

مزیت رقابتی مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه‌ی نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می‌آورد. برای تعریف مزیت رقابتی یک واحد اقتصادی، مدیریت بایستی یک ارزیابی کامل از محیط داخلی و خارجی واحدش به عمل آورد. زمانی که مدیر بتواند یک نقطه‌ی قوت در داخل بنگاه اقتصادی‌اش پیدا کند که هم با نیاز بازار هم‌خوانی دارد و هم یک برتری نسبی در بازار ایجاد می‌کند، می‌توان گفت که به یک مزیب رقابتی دست پیدا کرده است. شرکت‌‌ها در زمینه‌های تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی می‌توانند نسبت به رقبای خود، مزیت رقابتی داشته باشند که این امر می تواند تحت تأثیر عوامل چندی باشد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تأثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بوده است که بدین منظور 119 نفر از رؤسا، معاونین و کارکنان ستادی شعب بانک سپه شهر مشهد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. جهت بررسی روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه) اینگونه عمل نمودیم که روایی آن با استفاده از روش نظرات متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (بالاتر از 70%) تائید شده است. تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از تحقيق حاضر شامل دو بخش آمار توصیفی (جداول و نمودارهاي فراواني برای متغیرهای جمعیت شناختی و همچنین توصيف شاخص‏هاي مركزي و همچنين شاخص‏هاي پراكندگي) و آمار استنباطی(آزمون کلموگروف اسمیرونوف، ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون )
می شودنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات بدین شرح است که:
توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده و می‏توان از آزمون‏های پارامتریک در تحلیل فرضیات تحقیق استفاده کرد.
1) تبلیغات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
2) بازاریابی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
3) رضایت مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
4) کیفیت خدمات بانکی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
5) پاسخگویی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
6) امنیت به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
7) مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
8) نام تجاری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
9) فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
10) وفاداری مشتریان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
11) کارکنان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می‌باشد.
همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که در بین عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه شهر مشهد از نظر اولویت، تفاوت معنی‏داریوجود دارد. بدین صورت که کیفیت خدمات بانکی (با میانگین رتبه‏ای=60/8) در اولویت اول و فناوری اطلاعات (با میانگین رتبه‏ای = 24/2) در اولویت یانزدهم قرار دارند.

مقدمه
بانك‌ها بي‌شك در اقتصاد ايران همچون ساير كشورها به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي واسطه‌اي در جايگاه سازمان هاي مالي، دولت را در اجراي سياست هاي پولي(انبساطي و انقباضي) ياري مي‌كنند. صنعت بانكداري ايران در حال نزديك شدن به تحولات گسترده اي است. چشم انداز شدت گرفتن رقابت در اين صنعت، حركت به سوي آزادسازي اقتصادي و نزديك شدن به بازارهاي بين المللي در آينده نه چندان دور، شرايط ي را پديد آورده است كه در آن برنامه ريزي استراتژيك براي بانك‌ها اهميتي ويژه يافته است (کرمانشاه و عبدی، 1385). در این راستا این پژوهش قصد دارد تا به سپه مشهد بپردازد.
در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان می گردد، سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات تحقيق، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحقيق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز محدودیت های تحقیق ذکر شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسأله 3
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-6-فرضیه های تحقیق: 4
1-9-تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق 5
1-10-محدودیت های تحقیق 6
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7
2-1-مقدمه 8
بخش اول: مبانی نظری صنعت بانکداری 8
2-2-تاریخچه پول و بانكداری در دنیا 8
2-3-تاریخچه بانكداری در ایران 9
2-4-مديريت ارتباط با مشتري در موسسات مالي و بانكها 11
2-5-جايگاه مديريت ارتباط با مشتري در نظام بانكي ايران 12
2-6-فرضيه هاي اساسي مديريت ارتباط با مشتري دربانك 13
2-7-مزاياي مهم به كارگيري مديريت ارتباط با مشتري در بانك 14
2-8-نقاط ضعف و قوت مديريت ارتباط با مشتري در بانكهاي ايراني 14
بخش دوم: مبانی نظری مزیت رقابتی 15
2-9- استراتژی بازاریابی 15
2-10- الگوهای عقلایی تدوین استراتژی بازاریابی 16
2-10-1- الگوهای طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی 17
2-10-2-الگوهای همه جانبه تدوین استراتژی بازاریابی: کاربرد نظریه نقاط مرجع استراتژیک 17
2-11- گونهشناسی استراتژی‌های سطح کسب و کار بر اساس نقاط مرجع استراتژیک 19
2-12- مفهوم سازی مجدد استراتژی رقابتی 21
2-13- مدل نیرویهای پنجگانه رقابتی 24
2-14- یادگیری سازمانی و راهبرد رقابتی 26
2-15- مزيت رقابتي 31
2-16- عوامل موثر بر مزیت رقابتی 33
2-16-1- قابليت هاي محيطي 33
2-16-2- زير ساختارهاي ملي 34
2-16-3- استراتژي توسعه کشور 34
2-16-4- شرايط تقاضاي ملي 34
2-16-5- صنايع مرتبط و تأمين کننده 35
2-16-6- قابليت هاي سازماني 35
2-17- نگرش های مرتبط با مزیت رقابتی 36
2-17-1- نگرش بر مبناي منابع 36
2-17-2- نگرش رقابت بر مبناي شايستگي 37
2-17-3- نگرش قابليت هاي پويا 38
2-17-4- گرش قابليت هاي شبکه اي و ارتباطي 38
2-18- هوشمندي رقابتي 40
2-19- انواع مزيت رقابتي 42
2-19-1- مزيت موقعيتي در مقابل جنبشي (پويا) 42
2-19-2- مزيت متجانس در مقابل نامتجانس 43
2-19-3- مزيت مشهود در مقابل نامشهود 44
2-19-4- مزيت ساده در مقابل مرکب 45
2-19-5- مزيت موقتي در مقابل پايدار: مزيت رقابتي 46
2-19-6- قلمرو علّي مزيت رقابتي 48
بخش سوم- پیشینه تحقیقات انجام شده 50
2-20- پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی 50
2-21- پیشینه تحقیقات انجام شده خارجی 51
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 56
3-1- مقدمه 57
3-2- روش شناسی تحقيق 57
3-3- متغیرهای تحقیق 58
3-4- روش گرد آوري اطلاعات 58
3-5- جامعهآماري تحقیق 59
3-6- نمونهآماري 59
3-7- روش نمونهگيري 59
3-8- قلمرو تحقيق 59
3-9- ابزار سنجش 59
3-10- بخش سنجش عوامل تاثیرگذار بر صنعت بانکداری 60
3-11- بخش سنجش عوامل رقابتی 60
3-12- اعتبار و روایی ابزار تحقیق 61
3-12-1- روايي (اعتبار) پرسشنامه 61
3-12-2- پايايي (اعتماد پذیری) پرسشنامه 61