بررسی بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای

تحقیق حاضر با عنوان بررسی بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای ) از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در156صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجبررسی بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای|32011561|arshad100|پایان نامه بررسی بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب ,پرروژه بررسی بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب ,مبانی نظری بررسی بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .تحقیق حاضر با عنوان بررسی بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای ) از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در156صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
مقدمه
همانطور كه مي‌دانيم امروزه اغلب سازمانها در محيطي رقابتي و پويا در حال فعاليت هستند. محيطي كه متغيرهاي داخلي و خارجي آن دائما در حال تغيير بوده و امكان پيش‌بيني اين تغييرات نيز بسيار سخت و مشكل است. از طرفي سازمانها هزينه‌هاي فراوان و زمان زيادي را صرف تهيه، تدوين و اجراي استراتژي هايي مي‌نمايند تا بتوانند به اهداف بلند مدت و چشم اندازهاي سازمان خود دست يابند. بنابر اين آگاهي از اينكه عملكرد سازمان تا چه حد در جهت رسيدن به اهداف آن بوده است و موقعيت سازمان در محيط پيچيده و پويا امروز كجاست براي مديران و سازمانها اهميت فراوان دارد. لذا ما در اين تحقيق سعي داريم تا با توجه به اهميت خدمات ارائه شده از سوي شركتهاي آب و فاضلاب شهري و اهداف و ماموريت شركت آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران به بررسي و مطالعه الگوي ارزيابي عملكرد فعلي شركت بپردازيم. بدين منظور چون شالوده و بنيان اصلي هر مدل ارزيابي عملكرد، شاخص‌هاي آن مدل مي‌باشد، لذا به بررسي ويژگيهاي شاخص‌هاي مدل ارزيابي عملكرد اين شركت به منظور كسب اطلاع از اينكه آيا مدل فعلي ارزيابي عملكرد شركت قادر به ارزيابي مناسب همه جنبه‌هاي عملكردي اين شركت با توجه به اهداف و ماموريت آن مي باشد يا خير پرداخته مي‌شود.
بیان مسأله
در دنیای رقابتی امروز سازمانها در هر محیطی که فعالیت می کنند دائما نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را جهت دستیابی به تعالی عملکرد بکارگیرند بنابراین ارزیابی عملکرد همواره از موضوعات مورد بحث و چالش انگیز مدیریت سازمانهاست. تعیین و تبیین شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمانها در راه رسیدن به اهداف و چشم اندازهای سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است.
فهرست مطالب
2 -1- ضرورت تحقیق 6
1- اهداف تحقیق 8
4- 1- فرضیه هاي تحقیق 8
فرضيه ها 8
5- 1- قلمرو مکانی تحقیق 9
موضوع فعالیت شرکت 9
مرکز و حوزه عملیات شرکت 9
سرمایه و سهامداران 10
اهداف و مأموریت های شرکت 10
اهداف 11
فصل دوم ادبیـات تحقیق 12
1-2- عملکرد 13
2- 2- ارزیابی عملکرد : 14
3-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد : 16
4-2- ارزیابی عملکرد در ایران 19
5-2- مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد 20
6-2- اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد 21
7-2- ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد 21
8-2- شاخص های ارزيابي عملکرد 23
1-8-2- طبقه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد 24
2-8-2- ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد 25
9-2- مزایای ارزیابی عملکرد سازمان 28
11-2- سیستم های ارزیابی عملکرد 29
1-11-2- سيستمهاي ارزيابي عملكرد سنتي 29
2-11-2- سيستمهاي ارزیابی عملكرد نوين 31
3-11-2- مقايسه ديدگاههاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد 33
12-2- مدلهای ارزیابی عملکرد 35
1-12-2- مدل جایزه دمینگ 35
2-12-2- مدل مالكوم بالدريج 38
مراحل و قدمهاي اجرايي 40
3-12-2- مدل PIPE 41
شکل شماره 2-2- طراحی و اجرای یک سیستم اندازه گیری عملکرد 42
شکل شماره 3-2- بخش های مختلف طراحی یک سیستم اندازه گیری 43
تهیه نقشه فرآیند 45
تعیین شاخصهاي اندازه‌گيري عملكرد 46
4-12-2- مدل EFQM 47
ويژگيهاي مدل 47
كليات مدل 49
منطقRADAR 50
بكارگيري منطق RADAR 51
حوزه هاي مدل 52
5-12-2- مدل ارزیابی متوازن 53
روش ارزیابی متوازن چیست؟ 56
منظر یادگیری و رشد 57
1- منظر مالی 59
2- منظر مشتری 59
3- منظر فرایندهای داخلی کسب و کار 60
1- توازن بین سنجه های مالی و غیرمالی (از لحاظ اهمیت) 62
2- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان 62
3- توازن بین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت 63
4- توازن بین شاخصهای هادی و تابع عملکرد 63
13-2- انتخاب الگوی مناسب 63
وجوه شباهت بین EFQM و BSC 64
وجوه تفاوت بین EFQM و BSC 65
جدول 2-2- تفاوت های مدل EFQM و BSC 68
جدول 3-2- تعیین مدل پیشنهادی 69
14-2- تاریخچه و پیشینه تحقیق : 70
1-14-2- تحقیقات داخلی 70
2-14-2- تحقيقات خارجي 73
15-2- چارچوب نظري تحقيق 75
فصل سوم متدولــوژی تحقیق 79
1-3- نوع تحقيق 80
2-3- ابزار اندازه گيري 81
3-3-پایایی آزمون 82
4-3- روايي آزمون 83
5-3- جامعه آماري 83
6-3- آزمون هاي آماري 85
1-6-3-آزمون دوجملهای 85
2-6-3-آزمون مربع كاي پيرسون 86
فصل چهـارم 89
تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقیق 89
مقدمه 90
1-4- ويژگيهاي دموگرافيك 91
سابقه مدیریتی افراد در شرکت 92
سابقه فرد در پست مدیریت فعلی 92
تحصیلات پاسخگو 93
الف- جامعیت 95
ب- انعطاف‌پذیری 96
ج- مقبولیت سازمانی 96
د- قابلیت پیش‌بینی 97
2-4-آزمون فرضیات و پاسخ به سوال‌های تحقیق 98
جدول 10-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دو جمله ای 100
جداول دو بعدي 101
جدول 13-4- آزمون شفه 102
آزمون تحليل مولفه هاي اصلي 103
تعريف و ويژگي هاي مولفه هاي اصلي 104
نمودار شماره 1-4- نمودار مقادير ويژه معني داري شاخص جامعيت 106
نمودار شماره 2-4- نمودار مقادير ويژه معني داري شاخص مقبوليت 110
فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادهاي تحقیق 112
مقدمه 113
1-5- بحث و نتیجه‌گیری: 115
2-5- محدودیت‌های تحقیق 116
- محدودیت مکانی تحقیق 116
3-5- پیشنهادهای تحقیق 118
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده: 121
منابع و مأخذ : 123
شاخص اثربخشی نیروی انسانی 128
شاخص بازده دارایی 129
شاخص سود (زیان) ناخالص 130
شاخص سود (زیان) عملیاتی 131
شاخص بهره وری نیروی انسانی 133
شاخص رشد بازار 135
شاخص ارزش افزوده 136
شاخص بازده سرمایه در گردش 137
فصل اول کلیـات تحقیق