بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در بانکها

دانلود پایان نامه با موضوع ، در قالب Word و 111 صفحه و قابل ویرایش. ======================================================== تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن دربررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در بانکها|32016690|arshad100|بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در بانکها,پایان نامه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ,پروژه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ,پایان نامه فرهنگ کارآفرینی سازمانی,تحقیق رابطه فرهنگ سازماني و هوش هيجاني با کارآ
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در بانکها هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .دانلود پایان نامه با موضوع ،
در قالب Word و 111 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
این پژوهش با هدف ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی بانک سپه شعبات استان مرکزی در سال 1392 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 316 نفر از کارکنان شاغل در بانک سپه شعبات استان مرکزی بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 174 نفر بعنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع آوري داده ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی و روایی با استفاده از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونباخ بعنوان یکی از روش های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پایایی در مورد پرسشنامۀ استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون 90/0 و برای پرسشنامۀ استاندارد کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودُرن 80/0 بدست آمد و همینطور از روايي محتوا نیز بمنظور آزمون روايي پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS و Smart PLS در دو بخش مدل اندازه-گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه گیری ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی دار میان دو سازۀ فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی و همچنین ارتباط میان تمام ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی دارد.


فهرست مطالب شامل موارد زیر میباشد:چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1.مقدمه 3
1-2.بیان مسأله 3
1-3.اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4.اهداف پژوهش 6
1-4-1. هدف کلی 6
1-4-2. اهداف جزئی 6
1-5-1. فرضیه اصلی 7
1-5-2. فرضیه های فرعی 7
1-6.تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش 7
1-6-1. تعاریف نظری 7
1-6-2. تعاریف عملیاتی 9
فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش)
مقدمه 11
1-2-کارآفرینی سازمانی 11
2-1-1. مفاهیم و تعاریف کارآفرینی 12
2-1-2. انواع کارآفرینی از دیدگاه صمد آقایی (1382) 14
2-1-3. مفهوم کارآفرینی سازمانی 15
2-1-4.انواع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه (تورنبري،2003) 17
2-1-5. ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی 18
2-1-6. رشد و توسعه كارآفريني سازماني 18
2-1-7. موانع و محدودیت‌های کارآفرینی سازمانی 19
2-1-8. سازمان کارآفرین 19
2-1-9. ویژگی های سازمان کارآفرین 19
2-1-10. مقایسه‌ ویژگی های سازمان های سنتی و سازمان های كارآفرین 20
2-1-11. ساختار سازمان کارآفرین 21
2-1-12. عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی از دید مقیمی(1387) 22
2-1-13. ابعاد کارآفرینی سازمانی 23
2-1-14. مدل های کارآفرینی سازمانی 24
2-2. فرهنگ سازمانی 26
2-4-1. تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازماني 27
2-4-2. اهميت شناخت فرهنگ سازماني 28
2-4-3. نحوه شكل گيري و تداوم فرهنگسازماني 30
2-4-4. مراحل ايجاد فرهنگ سازمان 31
2-4-5. سطوح فرهنگ سازمانی 31
2-4-6. نقش و كاركردهاي فرهنگ سازمان 32
2-4-8. ویژگی های فرهنگسازمانی 34
2-4-9. تقسيم بندي انواع فرهنگسازماني 36
2-4-10. مدل ها و الگوهای فرهنگ سازمانی 37
2-4-10-2. ابعاد فرهنگ سازماني 41
2-4-11. فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی 42
2-3. پیشینه پژوهش 46
2-3-1. پیشینه خارجی 46
2-3-2. پیشینه داخلی 49
2-3-3. مدل مفهومی تحقیق 53
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1. مقدمه 55
3-2. فرآيند پژوهش 55
3-3. روش تحقيق 55
3-4. جامعه آماري 56
3-5. نمونه، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه 56
3-6. متغيرهای تحقيق 57
3-7. روش گردآوري داده‌ها (اطلاعات) 57
3-8. ابزار گردآوري داده‌ها (اطلاعات) 58
3-8-1. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج پرسشنامه ها 59
3-8-2. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 60
3-9. روش تجزيه و تحليل داده‌ها (اطلاعات) 64
3-10. قلمرو تحقيق 66
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها (اطلاعات)
4-1. مقدمه 69
4-2. توصيف متغيرها 69
4-3. تحليل داده ها 71
4-3-1. آزمون همبستگی میان متغیرها 71
4-3-3. آزمون رگرسیون چندگانه 74
4-3-4. تحلیل داده ها با روش مدل معادلات ساختاری 75
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1. مقدمه 83
5-2. تفسیر یافته های پژوهش 84
بحث و جمع بندی فرضیات 87
5-3. محدودیت های خارج از اختیار پژوهش 88
5-4. محدودیت های در اختیار پژوهشگر 89
5-5. پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش 89
5-6. پیشنهاد های برای پژوهش های بعدی 91
فهرست منابع 92
پیوست ها 101پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.