بررسی رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در شهرداری

دانلود پایان نامه با موضوع ، در قالب Word و 123 صفحه و قابل ویرایش. ======================================================== تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن دربررسی رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در شهرداری|32016865|arshad100|بررسی رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در شهرداری,استراتژی مدیریت دانش,تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای,ارائه متدولوژی استراتژی مدیریت دانش,الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ارتقای عملکرد,جهت دهی و استراتژی مدیری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در شهرداری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .دانلود پایان نامه با موضوع ،
در قالب Word و 123 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می-شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا قادر می-سازد. از آنجایی که امروزه، شهرها به ویژه کلان شهرها، کانون های اصلی جمعیت، اشتغال، اقتصاد، تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هستند، رشد و بالندگی همه جانبه و مطلوب شهرها و کلان شهرها در آینده مشروط به برنامه ریزی، بودجه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت هدفمند امور و افزایش بهره وری دانش سازمانی و کارکنان شهرداری های به عنوان نهاد متولی این امور است. با انجام این پژوهش میتوان انتظار داشت که مدیران شهرداری تهران اولا بتواند سطح پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان خود را تشخیص دهند و از سوی دیگر راهی بهینه برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش بیابند. نتایج این پژوهش مختص شهرداری تهران نخواهد بود بلکه کلیه سازمانهایی که برای دانش سازمانی خود ارزش قائل هستند، از دستاوردهای نهایی، بهره مند خواهند شد.
جهت دستیابی به هدف پژوهش که اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش می‌باشد، بر اساس مدل سلسله‌ مراتبی پیشنهادی، سه پرسشنامه بین مدیران و کارکنان شهرداری تهران توزیع گردید. پس از بررسی پایایی و روایی ابزار گردآوری داده‌ها پژوهش، با استفاده از تکنیک DEMATEL و ANP استراتژی‌های مدیریت دانش در سازمان شهرداری تهران مورد اولویت‌بندی قرار گرفت.
نتایج حاصل از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در خصوص تعیین وزن معیارها و اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش بیانگر این است که حمایت مدیریت، مهم‌ترین معیار در انتخاب استراتژی‌های مدیریت دانش در شهرداری تهران می‌باشد. همچنین نتایج رویکرد تلفیقی حاکی از این است که بهترین استراتژی مدیریت دانش برای شهرداری تهران، استراتژی اجتماعی سازی می‌باشد بنابراین سازمان مورد بررسی باید ﺑﺎ اراﺋﻪي آﻣﻮزشﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﻻزم، زﻣﻴﻨﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺳﺎزي داﻧﺶ، ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ، ﺗﺒﺎدل اﻓﻜﺎر، اﻳﺪهﻫﺎ، داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، روشﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎ و ﻧﻮآوريﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
چکیده
فصل اوّل کلیّات پژوهش
1-1مقدمه 2
1-2- بیان مساله 2
1-3-ضرورت و اهمیّت موضوع 4
1-4- اهداف پژوهش 5
1-5- سوالات پژوهشی 5
1-6- قلمرو پژوهش 5
1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش 5
1-6-3- قلمرو زماني 6
1-7- فصل‌بندی پژوهش 6
1-8- شرح واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش 6
فصل دوم بررسی مفاهیم و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 10
2-2- سازمان‌های یادگیرنده و دانشی 10
2-3- مفهوم مديریت دانش 12
2-4- الگوهای چهارگانه ایجاد دانش در هنگام تغییرات پروژه های سازمانی 15
ذخیره دانش 17
تحلیل و داده کاوی 17
انتقال و توزیع دانش 18
بکارگیری و رواسازی دانش 19
ارزيابي عملکرد مديريت دانش 19
2-5- مفهوم سازي پياده سازي مديريت دانش 21
2-6- مبانی تئوریک مدیریت دانش 25
دانش چیست؟ 25
داده 26
اطلاعات 27
دانش 28
روابط داده، اطلاعات و دانش 29
عناصر دانش 29
تجربه 30
پیچیدگی 30
قضاوت و داوری 30
ارزش‌ها و باورها 31
2-7- ویژگیهای دانش 31
2-8- انواع دانش 34
2-8-1- انواع دانش از نظر نوناکا 34
2-8-2- انواع دانش از نظر جورنا 35
2-8-3- انواع دانش از نظر ماشلوپ 36
2-8-4- طبقه بندی بلاکلر از دانش 37
2-8-5- طبقه بندی لیدنر و علوی از دانش 37
2-9- عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش 38
2-10- ارزیابی عملکرد مدیریت دانش 43
2-11- بررسی پیشینه پژوهش مدلهای استراتژیک مدیریت دانش 45
2-11-1- گروه‌بندي دانش بر مبناي استراتژی دانش 48
2-11-2- مدل كلی ساختار نظام‌هاي مديريت دانش 48
2-11-3- مدل استراتژی مديريت دانش ميلتون 50
2-11-4- مدل استراتژی مديريت دانش بنيادي در سازمان 52
2-11-5- مدل راهبردي مديريت دانش 54
2-11-6- مدل استراتژی زنجيره‌دانش 56
2-11-7- مدل استراتژی چهار حلقه‌اي مديريت دانش 58
2-11-8- مدل استراتژی چند عاملي توسعه نظام‌هاي مديريت دانش 59
2-11-9- مدل استراتژی چرخه حيات دانش 60
2-11-10- مدل استراتژی مدیریت دانش SECI 64
2-11-11- استراتژی مدیریت دانش کدگذاری و شخصی سازی (HANSEN ET AL, 1999)
2-12- جمع بندی 68
فصل سوّم روششناسی پژوهش
3-1- مقدمه 70
3-2- روش پژوهش 70
3-3- فرآیند پژوهش 72
3-3-1- شناسایی اهداف، معیارها و استراتژیهای مدیریت دانش 72
3-3-2- گردآوری داده‌‌های پژوهش 73
3-4- جامعه و نمونه آماری 73
3-5- تائید ابزار پژوهش 73
3-6- روشها و تکنیکهای تحلیل دادهها 74
3-6-1- معرفي تكنیكANP 74
3-6-2- تكنیك دیماتل 80
3-6-3- تلفیق دو مدل تحلیل شبکهای و دیماتل 81
3-7- جمعبندی فصل 82
فصل چهارم تحلیل داده‌ها
4-1 - مقدّمه 84
4-2- مدل سلسله مراتبی پژوهش 84
4-3- پایایی ابزار پژوهش 85
4-4- اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش 86
4-4-1- یافته‌های تکنیک DEMATEL 87
4-4-2- اولویت‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت دانش با تکنیک ANP 90
4-5- جمع‌بندی 99
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 101
5-2- نتايج حاصل از پاسخ‌دهی به سؤال‌های پژوهش 101
5-3- پیشنهادها کاربردی 106
5-4- پيشنهادهايي براي پژوهش های آينده 107
5-5 محدودیت های پژوهش 107
5-6 جمع بندي 108
منابع و مآخذپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.