اثربخشی طراحی محیطهای یادگیری بر پیشرفت درسی دیرآموزان پسر و دختر منطقه 5شهر تهران

embed > B Lotus;mso-bidi-language:FA >چکیده text-indent:28.35pt;line-height:115%;mso-pagination:none;direction:rtl; unicode-bidi:embed > font-family:B Nazanin;mso-ascii-font-family:Times New Roman;mso-fareast-font-family: Times New Roman;mso-hansi-foاثربخشی طراحی محیطهای یادگیری بر پیشرفت درسی دیرآموزان پسر و دختر منطقه 5شهر تهران|32031028|arshad100|محیط¬های یادگیری , پیشرفت درسی ,دیرآموزان,دختر,پسر
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان اثربخشی طراحی محیطهای یادگیری بر پیشرفت درسی دیرآموزان پسر و دختر منطقه 5شهر تهران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

embed >"B Lotus";mso-bidi-language:FA >چکیدهtext-indent:28.35pt;line-height:115%;mso-pagination:none;direction:rtl;
unicode-bidi:embed >font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman" >هدف از پژوهش حاضر
اثربخشی طراحی محیط­های یادگیری بر پیشرفت درسی دیرآموزان پسر و دختر منطقه 5شهر
تهران بود.
font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA >طرح پژوهشی حاضر تحت عنوان طرح
نیمه­آزمایشی، پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود.جامعه پژوهش حاضر را تمامي دانش­آموزان
دیرآموز دختر و پسر در منطقه 5 شهر تهران، تشكيل دادندکه به صورت تصادفی از بین مدارس استثنایی منطقه 5
شهر تهران یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه انتخاب شدند. سپس از بین دانش­آموزان
دختر و پسر پایه پنجم با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند در دسترس تعداد 30 دانش­آموز
دیرآموز در دو گروه 15 نفری آزمایش و 15 نفری گواه جایگزین شدند.
از
این­رو، در پژوهش حاضر از نمرات چهار درس ریاضی، علوم، جغرافیا و املاء به­عنوان
ابزار اندازه­گیری پیشرفت درسی دانش­آموزان دیرآموز بعنوان ابزاراستفاده شده است. شیوه
پاسخ دهی به سوالات در این پژوهش
line-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-bidi-language:FA >(از طریق شاخص­های گرایش مرکزی، پراکندگی و توزیع)
mso-bidi-language:FA > با استفاده از مدل آماری تحلیل کوواریانس بود.نتایج نشان
داد،
"B Nazanin" > font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA >تفاوت معني‌داري بين ميانگين‌هاي
نمونه‌هاي تحقيق در پیشرفت درسی دانش­آموزان دیرآموز با تأکید بر گروه آزمایش و
کنترل در مرحله پیش­آزمون وجود ندارد،و
14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin" >ارتباط معني‌داري بين متغير
وابسته (پیشرفت درس علوم) و متغير همپراش (پيش­آزمون)، وجود ندارد. «محیط­های
یادگیری» بر «پیشرفت درس علوم» دانش­آموزان دیرآموز مؤثر بوده است و ارتباط معني‌داري
بين متغير وابسته (پیشرفت درس ریاضی) و متغير همپراش (پيش­آزمون)، وجود ندارد. «محیط­های
یادگیری» بر «پیشرفت درس ریاضی» دانش­آموزان دیرآموز مؤثر بوده است و ارتباط معني‌داري
بين متغير وابسته (پیشرفت درس جغرافیا) و متغير همپراش (پيش­آزمون)، وجود ندارد.اثرات
«محیط­های یادگیری» بر «پیشرفت درس جغرافیا» در دانش­آموزان دیرآموز معنی­دار
است، که مي‌توان مطرح نمود «محیط­های
یادگیری» بر «پیشرفت درس جغرافیا» دانش­آموزان دیرآموز مؤثر بوده است و ارتباط معني‌داري بين متغير وابسته (پیشرفت درس املاء)
و متغير همپراش (پيش­آزمون)وجود دارد و «محیط­های یادگیری» بر «پیشرفت درس املاء»
دانش­آموزان دیرآموز مؤثر بوده است.
line-height:115%;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA >

text-indent:28.35pt;line-height:115%;mso-pagination:none;direction:rtl;
unicode-bidi:embed >14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin" >