پیشینه و مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی وبازار کارا

1 - 2 مقدمه ................................................................................................ 2 - 2 - مبانی نظری تحقیق ................................................................................ 1 - 2 - 2 استفاده کنندگان از اطلاعاپیشینه و مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی وبازار کارا|32037035|arshad100|پیشینه و مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی وبازار کارا
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پیشینه و مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی وبازار کارا هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید . 1 - 2 مقدمه ................................................................................................ 2 - 2 - مبانی نظری تحقیق ................................................................................ 1 - 2 - 2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان ............................................... 2 - 2 - 2هدف حسابداری وگزارشگری مالی ........................................................... 3 - 2 مفاهیم سود در حسابداری ......................................................................... 1 - 3 - 2 - مفهوم اقتصادي سود ............................................................................ 2 - 3 - 2 - پيدايش نظريه كيفيت سود ...................................................................... 3 - 3 - 2 - مفهوم كيفيت سود ............................................................................... 4 - 3 - 2 - معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود ........................................................... 4 - 2 - مباني نظري مربوط به مديريت سود .......................................................... 1 - 4 - 2 تئوری بازار کارآ ............................................................................... 2 - 4 - 2 تأثیر کارایی : .................................................................................. 3 - 4 - 2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ ............................................................... 4 - 4 - 2پاسخ نظریه بازار کارا ........................................................................ 5 - 4 - 2 بازار چطور کارآ می شود ................................................................... 6 - 4 - 2 درجات کارایی ................................................................................. 5 - 2 مدل هاي اندازه گيري مديريت سود ......................................................... 1 - 5 - 2مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری .......... .......... .......... .......... ............ .... 2 - 5 - 2مدل اقلام تعهدی یگانه ............................................................... 3 - 5 - 2مدل جمع اقلام تعهدی .......... .......... .......... .......... .......... ................. 4 - 5 - 2مدل توزیعی .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................. 6 - 2 کارایی سرمایه گذاری .......... .......... .......... .......... .......... ................... 7 - 2 پیشینه تحقیق .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........ 1 - 7 - 2 تحقیقات خارجی .......... .......... .......... .................... ................ ...... 2 - 7 - 2 تحقیقات داخلی ............................................................................... 1 - 2 مقدمه حسابداری به عنوان مکانیزمی جهت ایجاد توان ارائه اطلاعات مربوط ، علاوه بر ایجاد امکان تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران ، دارای منافع اجتماعی از طریق بهبود کارکرد بازارهای اوراق بهادار می باشد . تحقیقات حسابداری تاکید دارد که قیمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداری واکنش نشان می دهد که این واکنش نشان از محتوا و ، بار اطلاعاتی و اطلاعات مفید حسابداری است که باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران می شود و میزان درجه مفید بودن ، به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و با به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری می شود . گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره ، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود . گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست ، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که در شکل یک ارائه شده است عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است . یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است . یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است . همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش