مبانی نظری و پیشینه تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

2 - 1 - مقدمه ................................................................................................................................................ 24 2 - 1 - 1 - مطالعات داخلی ..............................................................مبانی نظری و پیشینه تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري|32037907|arshad100|مبانی نظری و پیشینه تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید . 2 - 1 - مقدمه ................................................................................................................................................ 24 2 - 1 - 1 - مطالعات داخلی ............................................................................................................................. 24 2 - 1 - 2 - مطالعات خارجی ........................................................................................................................... 27 2 - 2 - شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه .......................................................................................................... 28 2 - 2 - 1 - تاریخچه سرمایه اجتماعی ........................................................................................................... 29 2 - 2 - 2 - سطوح مختلف سرمایه اجتماعی ................................................................................................ 31 2 - 2 - 3 - ابعاد سرمایه اجتماعی ................................................................................................................. 34 2 - 3 - دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی ...................................................................... 35 2 - 3 - 1 - پیر بوردیو ................................................................................................................................... 35 2 - 3 - 2 - جیمز کلمن .................................................................................................................................. 40 2 - 3 - 3 - رابرت پانتام .................................................................................................................................. 46 2 - 3 - 4 - فرانسیس فوکویاما ........................................................................................................................ 53 2 - 4 - شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار ................................................................................................. 59 2 - 4 - 1 - مفاهیم توسعه پایدار ..................................................................................................................... 59 2 - 4 - 2 - انواع توسعه پایدار ...................................................................................................................... 66 2 - 4 - 2 - 1 - دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار ........................................................................... 66 2 - 4 - 2 - 2 - توسعه پایدار ضعیف ............................................................................................................. 68 2 - 4 - 2 - 3 - توسعه پایدار قوی ................................................................................................................. 69 2 - 4 - 2 - 4 - مدل ایده آل توسعه پایدار .................................................................................................... 70 2 - 5 - اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری ........................................................................................ 72 2 - 5 - 1 - نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر ......................................................................................... 72 2 - 5 - 2 - تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر ...................................................... 74 2 - 6 - دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری ............................................................................................ 88 2 - 6 - 1 - نظریه قطب رشد ........................................................................................................................ 89 2 - 6 - 2 - توسعه اگروپلیتن ......................................................................................................................... 91 2 - 6 - 3 - رشد شهرهای کوچک و متوسط ................................................................................................ 94 2 - 7 - شهر پایدار ...................................................................................................................................... 96 2 - 8 - نگرش اجتماعی به پایداری شهر ................................................................................................... 99 2 - 9 - پایداری و عدالت اجتماعی .......................................................................................................... 101 2 - 10 - خاستگاه بوم - شهر ..................................................................................................................... 102 2 - 11 - مفهوم بوم شهر پایدار .................................................................................................................. 106 2 - 12 - 1 - اطلاعات بندرعباس ................................................................................................................ 107 2 - 12 - 2 - تاریخچه بندرعباس ................................................................................................................ 107 2 - 12 - 3 - موقعیت جغرافیایی و وسعت ................................................................................................... 110 2 - 12 - 4 - آب و هوا ................................................................................................................................. 111 2 - 12 - 5 - ویژگیهای طبیعی ...................................................................................................................... 112 2 - 12 - 6 - خلیج فارس ............................................................................................................................. 113 2 - 12 - 7 - تنگه هرمز ................................................................................................................................ 113 2 - 12 - 8 - آب و هوای هرمزگان .............................................................................................................. 114 2 - 12 - 9 - ویژگیهای اجتماعی ................................................................................................................. 114 2 - 12 - 10 - سابقه