پاورپوینت اصول حمله ودفاع (کنفدراسیون فوتبال آسیا)

دانلود فایل پاورپوینت اصول حمله ودفاع (کنفدراسیون فوتبال آسیا) در قالب ppt ودر 20 اسلاید وقابل ویرایش — پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —- اسلاید ۱ : اصول حمله ودفاع ۱-اصول دفاع الف)تاخیر ب)پوشش پ)تعادل دفاعی ج)تراکم دفاعی د)کنترل موقعیت ه)شپاورپوینت اصول حمله ودفاع (کنفدراسیون فوتبال آسیا)|32041549|arshad100|دانلود فایل پاورپوینت اصول حمله ودفاع (کنفدراسیون فوتبال آسیا)
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت اصول حمله ودفاع (کنفدراسیون فوتبال آسیا) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود فایل پاورپوینت اصول حمله ودفاع (کنفدراسیون فوتبال آسیا)در قالب ppt ودر 20 اسلاید وقابل ویرایش— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-اسلاید ۱ :اصول حمله ودفاع۱-اصول دفاعالف)تاخیرب)پوششپ)تعادل دفاعیج)تراکم دفاعید)کنترل موقعیته)شکل دفاع تیمی منظماسلاید ۲ :تاخیربه منظوربازگشت سایربازیکنان تیم مدافع واشغال فضاهای مناسب توسط آنان.چراتاخیرایجادمی کنیم؟۱-برای بازگشت بازیکنان به پشت خطی که توپ قراردارد.۲-برای ایجاد پوشش.اسلاید ۳ :پوششبه منظورقرارگرفتن مدافعین دوم به بعد.اسلاید ۴ :چراپوشش ایجادمی کنیم؟۱-برای عمق دادن به دفاع۲-برای اینکه برتری عددی حریف راخنثی بکنیم ومابرتری عددی پیدابکنیم.اسلاید ۵ :تعادل دفاعییعنی به ازای هرمهاجم حریف حداقل یک مدافع وجود داشته باشد.اسلاید ۶ :چرابایدتعادل دفاعی داشته باشیم؟برای ازبین بردن برتری عددی حریف.اسلاید ۷ :تراکم دفاعییعنی محل قرارگیری بازیکنان باید دراطراف محوطه خطرناک باشد.اسلاید ۸ :چرابایدتراکم دفاعی داشته باشیم؟برای بستن ومحدودکردن فضاها.اسلاید ۹ :تراکم دفاعی راکجا بایدایجادکنیم؟درنزدیکترین منطقه که توپ به دروازه نزدیک است.اسلاید ۱۰ :یک تراکم دفاعی خوب نیازمندچیست؟۱-نیازمندپوشش درزوایای مناسب.۲-نیازمندبه یک شکل دفاعی خوب.