پاورپوینت دانشکده علوم انسانی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 168 قسمتی از پاورپوینت : ویژگی های عمده محمود غزنوی -تظاهر به شعر دوستی به منظور کسب جلال و شکوه ظاهری برای دربار حکومتی و انتشار مفاخر و اشتهار خود به واسطه مدایح شاعران. -عدم ادراک لطایف زبان فارسی. اپاورپوینت دانشکده علوم انسانی|32042900|arshad100|پاورپوینت دانشکده علوم انسانی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت دانشکده علوم انسانی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 168

قسمتی از پاورپوینت :

ویژگی های عمده محمود غزنوی-تظاهر به شعر دوستی به منظور کسب جلال و شکوه ظاهریبرای دربار حکومتی و انتشار مفاخر و اشتهار خود به واسطهمدایح شاعران.-عدم ادراک لطایف زبان فارسی.

اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی-فقر و نابسامانی توده مردم،البته به جزگروهی معدود که از راهغارتگری و قتل و کشتار در جنگ ها به ثروتی دست یافتند.-رواج کشتار افراد و مصادره اموال آنان به تهمت بی دینی.-تحریم فراگیری حکمت و فلسفه-جایگزینی اعتقادات خرافی به جای تحقیق در علوم دینی ولطمهو آسیب بزرگ این امر به تمدن اسلامی.

ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان-عدم حضور و جلوه شعر صوفیانه.-استواری و کمال شعر فارسی،به ویژه قصیده.-وجود مضامین گویندگان تازی در شعر عنصری و به صورتآشکارتر آن در شعر منوچهری.

-گسترش قدرت بیان و زبان شعری گویندگان.-ظهور نشانه های تاثیر شعر عرب در آثار شاعران فارسی.-استواری و کمال قالب های شعر فارسی به جز شکل غزل.

ویژگی های عمده نثر فارسی عهد غزنویانسادگی و روانی،نشات گیری لغات و ترکیبات نثر از زبانگفتار.-عدم به کارگیری لغات عربی به جز در موارد خاص.-کهنگی و ناهنجاری واژه های به کار رفته در متون.-قلت سجع و صنایع بدیعی در کتاب های این عهد.-فراموش شدن بسیاری از لغات این دوره در ادوار بعد و یاجایگزینی آن به وسیله کلمات مترادف عربی.-حضور نویسندگانی مسلط و چیره برحوزه زبان،همچون بیهقیدراین عهد.