دانلود مقاله isi با موضوع اهمیت زمینه در درک طرفداران فوتبال واکنش به ورزشگاه های شرکتی

در قالب pdf و در 22 اسلاید،زبان: انگلیسی، شامل: فهرست مطالب: چکیده مقدمه مروری بر تحقیقات قبلی روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها نتیجه گیری منابع Abstract Introدانلود مقاله isi با موضوع اهمیت زمینه در درک طرفداران فوتبال واکنش به ورزشگاه های شرکتی|32051038|arshad100|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود مقاله isi با موضوع اهمیت زمینه در درک طرفداران فوتبال واکنش به ورزشگاه های شرکتی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .در قالب pdf و در 22 اسلاید،زبان: انگلیسی، شامل:

فهرست مطالب:چکیدهمقدمهمروری بر تحقیقات قبلیروش تجزیه و تحلیل مقاله و داده هانتیجه گیریمنابعAbstractIntroductionLiterature reviewMethodResultsReferences

موضوع انگلیسی:The importance of context in

understanding football fans’

reactions to corporate stadia

naming rights sponsorships

چکیده:خلاصه

هدف - هدف این مقاله بررسی واکنش طرفداران به حمایت از حقوق نامگذاری شرکتی است

استادیوم باشگاه های فوتبال و شناسایی طیفی از عوامل زمینه ای موثر بر این واکنش ها.

طرح/روش/رویکرد – طرح تحقیق کیفی و شبه قوم نگاری اتخاذ شده است.

تمرکز بر سه باشگاه فوتبال در شمال غربی انگلستان. داده ها از طریق تابلوی پیام آنلاین جمع آوری می شوند

بحث ها، گروه های متمرکز و رویکردهای خود قوم نگاری.

یافته ها - ابعاد جغرافیایی، تصویری و عملکردی تناسب حمایت مالی به عنوان عوامل زمینه ای ذکر شده است

در تعیین واکنش هواداران به نام استادیوم های شرکتی. همچنین پیشنهاد شده است که برخی از اشکال تناسب (در

تناسب جغرافیایی خاص) از سایرین در این زمینه اهمیت بیشتری دارند. فراتر از مسائل مربوط به تناسب، سه مورد اضافی

عوامل زمینه‌ای شناسایی شده‌اند که به طور بالقوه بر واکنش هواداران به نام استادیوم‌های شرکتی تأثیر می‌گذارند: قبل

مشارکت اسپانسر با باشگاه؛ تأثیر درک شده طرفداران از سرمایه گذاری حمایت مالی؛ و اینکه آیا

استادیوم جدید یا قدیمی است.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق - تحقیقات آینده ممکن است اهمیت نسبی و

پیامدهای عوامل زمینه‌ای شناسایی‌شده، در کنار جستجوی سایر زمینه‌های بالقوه چارچوب‌بندی متنی.

پیامدهای عملی - مذاکرات حقوق نامگذاری حمایت مالی باید نسبت به انواع مختلف حساس باشد

عوامل زمینه. علاوه بر این، حامیان مالی بهتر است از تصویر برند خود آگاهی خوبی داشته باشند

و همخوانی آن با هویت باشگاه و پایگاه هواداران.

اصالت/ارزش – این تجزیه و تحلیل ظریف و کیفی تحقیقات موجود و مبتنی بر کمی را توسط

شناسایی طیفی از عوامل زمینه ای که واکنش هواداران به نامگذاری استادیوم شرکتی را شکل می دهد.

کلمات کلیدی ورزش، حمایت مالی، هواداران، تناسب اندام، حقوق نامگذاری، Stadia

نوع کاغذ مقاله پژوهشی