دانلود ترجمه مقاله سینتیک جذب اکسیژن پس از شش هفته تمرین ورزش استقامتی برهه ای و مداوم

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد تعداد صفحه ترجمه:12 تعداد صفحه فایل انگلیسی:34 موضوع انگلیسی :Oxygen Uptake Kinetics Following Six Weeks of Interval and Continuous Endurance Exercise Training موضوع فارسی: سینتیک جذب اکسیژن پس از شش هفته دانلود ترجمه مقاله سینتیک جذب اکسیژن پس از شش هفته تمرین ورزش استقامتی برهه ای و مداوم|32053031|arshad100|پزشکی,مقاله
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود ترجمه مقاله سینتیک جذب اکسیژن پس از شش هفته تمرین ورزش استقامتی برهه ای و مداوم هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

تعداد صفحه ترجمه:12

تعداد صفحه فایل انگلیسی:34موضوع انگلیسی :Oxygen Uptake Kinetics Following Six Weeks of Interval and

Continuous Endurance Exercise Training

موضوع فارسی: سینتیک جذب اکسیژن پس از شش هفته تمرین ورزش استقامتی برهه ای و مداوم

چکیده انگلیسی:Abstract

Purpose

The aim of the study was to compare the responses of pulmonary (V’O2pulm) and muscle

(V’O2musc) oxygen uptake kinetics before (PRE) and after (POST) six weeks of endurance

exercise training.

Methods

Nine untrained individuals performed pseudo-random binary sequences work rate changes

between 30 W and 80 W at PRE and POST training intervention. Heart rate (HR) and

V’O2pulm were measured beat-to-beat and breath-by-breath, respectively. V’O2musc was

estimated applying the approach of Hoffmann et al. (Eur J Appl Physiol 113: 1745-1754,

2013).

Results

Maximal oxygen uptake showed significant increases from PRE (3.2 ± 0.3 L·min-1) to POST

(3.7 ± 0.2 L·min-1; p < 0.05). For HR, V’O2pulm and V’O2musc kinetics no significant changes

from PRE to POST training intervention were observed (p > 0.05).

Conclusions

چکیده فارسی:چکیدههدفهدف این مطالعه مقایسه پاسخ سینتیک جذب اکسیژن ریوی و عضلانی قبل (PRE) و بعد (POST) از شش هفته تمرین ورزش استقامتی است.روش9 فرد آموزش ندیده توالی های دوتایی (binary) نیمه رندوم با نرخ کاری متغیر بین W30 و W80 را در مداخله پیش از تمرین و پس از تمرین انجام دادند. ضربان قلب (HR) و به ترتیب به صورت ضربان به ضربان و نفس به نفس را اندازه گیری شد. از طریق رویکرد Hoffmann و همکارانش برآورد شد.نتایجبیشینه جذب اکسیژن، افزایش قابل توجه از PRE تا POST را نشان داد. برای HR، سینتیک و از مداخله پیش از تمرین و پس از تمرین تغییر قابل توجهی از خود نشان نداد.نتیجه گیریاختلافات موجود در اقتباس ها از تمرین شامل شده، سیستم های فیزیولوژیکی را تحریک می کرد که به ظاهر مسئول تغییرات مشاهده شده قابل توجه در بیشینه V’O2 پس از شش هفته مداخله تمرینی و بر خلاف هیچ گونه تغییری در پاسخ های سینتیک بودند.واژگان کلیدیتمرین هوازی، مدلسازی فیزیولوژیکی، دنباله دوتایی نیمه رندوم (PRBS)، ضربان قلب، ارگومتری چرخه ای، تبادل گاز

لیست اختصارات خاصCCF تابع همبستگی عرضیCCFlag [s] تأخیر CCFmaxCCFmax [a.u.] ماکسیمم (پیک) تابع همبستگی عرضیCON پیوستهHR [min-1] ضربان قلبINT برههPOST پسPRE پیشPRBS دنباله دوتایی نیمه رندوم[L.min-1] بازده قلبی[mL.min-1] پرفیوژن بافت های غیر تمرینیSV [ml] حجم ضربه[s] ثابت زمانTD [s] تأخیر زمانیV’O2 [L.min-1] جذب اکسیژنV’O2peak [L.min-1] ماکسیمم V’O2 کسب شده در عرض تست تمرینی تا خستگیV’O2musc [L.min-1] جذب اکسیژن عضله در حال تمرینV’O2pulm [L.min-1] جذب اکسیژن ریویV’O2rem [L.min-1] جذب اکسیژن در بافت هایی که در حال تمرین نیستندVv [mL] حجم وریدیWR [W] نرخ کار