دانلودمقاله باموضوع عوامل موثر بر موفقیت در لیگ منطقه ای 2 مدیریت مسابقات فوتبال

در قالب pdf و در 8 اسلاید،قابل ویرایش، شامل: موضوع به انگلیسی:Factors influencing achievement of Regional League Division 2 football tournament management بخشی دانلودمقاله باموضوع عوامل موثر بر موفقیت در لیگ منطقه ای 2 مدیریت مسابقات فوتبال|32061925|arshad100|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلودمقاله باموضوع عوامل موثر بر موفقیت در لیگ منطقه ای 2 مدیریت مسابقات فوتبال هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

در قالب pdf و در 8 اسلاید،قابل ویرایش، شامل:موضوع به انگلیسی:Factors influencing achievement of Regional League Division

2 football tournament managementبخشی از متن:این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر موفقیت های لیگ منطقه ای 2 پرداخته است

مدیریت مسابقات فوتبال شرکت کنندگان دو گروه بودند: 1) 438 نفر

درگیر داخلی با سازمان مسابقات لیگ فوتبال با استفاده از نظریه غیراحتمال

نمونه گیری برای نمونه گیری هدفمند، و 2) 1068 شرکت کننده مرتبط با فوتبال

مسابقات با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی. این تحقیق از دو مجموعه استفاده کرد

پرسشنامه ها، یک پرسشنامه برای هر گروه شرکت کننده، در قالب مقیاس لیکرت و

لیزرل (رابطه ساختار خطی) برای تحلیل تحلیل توصیفی و استنباطی

آمار. تجزیه و تحلیل نشان داد که عوامل داخلی و خارجی 1) مدیریت، 2)

آمیخته بازاریابی، 3) علوم ورزشی، 4) سیاست و سیاست دولت، 5) انتخاب بازیکن

معیارها، و 6) نظام ارزیابی عملکرد بر دستاوردهای منطقه ای تأثیر گذاشت

مدیریت مسابقات فوتبال لیگ دسته 2، با همه در درجه بالا. خارجی

عوامل مرتبط با مدیریت تیم که به طور قابل توجهی بر درون سازمان تأثیر می گذارد

موفقیت سازمان مسابقات فوتبال، سیستم ارزیابی عملکرد، هماهنگی،

و به ترتیب معیارهای انتخاب بازیکن. این عوامل به طور مثبت و معنادار

عوامل داخلی را در سطح 0.01 تحت تأثیر قرار داد. سه عامل خارجی به صورت نشانگر یافت شدند

76 درصد موفقیت سازمان مسابقات فوتبال را تعیین می کند. خارجی

عوامل مربوط به باشگاه هواداران تیم که به طور قابل توجهی بر موفقیت داخلی تیم تأثیر می گذارد

سازمان مسابقات فوتبال سیاست های سیاسی بود که توسط دولت و دولت راه اندازی شد

فرآیندهای بازاریابی ورزشی، به ترتیب. این عوامل به طور مثبت و معنادار

عوامل داخلی را در سطح 0.01 تحت تأثیر قرار داد. دو عامل خارجی می توانند 65 را تعیین کنند

درصد موفقیت سازمان مسابقات فوتبال