مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

فهرست مطالب : فصل اول مقدمه موضوع تحقیق مسئله فرضیه فایدة تحقیق روش انجام تحقیق پیش فرض نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری روش آماری تحقیق روش جمع آوری داده ها تعریف واژه ها افسردگی ورزش فصل دوم تعریف افسردگی علائم افسردگی نشانه های افسردگی تک قطبی ۱-مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار|34008393|arshad100|مقايسه رابطه ميزان افسردگي,دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار,شیوع افسردگی بین ورزشکاران
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق

مسئله

فرضیه

فایدة تحقیق

روش انجام تحقیق

پیش فرض

نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری

روش آماری تحقیق

روش جمع آوری داده ها

تعریف واژه ها

افسردگی

ورزش

فصل دوم

تعریف افسردگی

علائم افسردگی

نشانه های افسردگی تک قطبی

۱- نشانه های بد جانی

۲- نشانه های شناختی

۳- نشانه های انگیزشی

۴- نشانه های بدنی

طبقه بندی افسردگی

دوره افسردگی

فصل سوم

جامعه تحقیق

نمونه برداری

نمودار شماره ۱

نمودار شماره ۲

نمودار شماره ۲

نمودار شماره ۴

ابزار تحقیق

نمودار شمارة ۵

نمودار شمارة ۶

دستور اجرا

نحوه نمره گذاری

جدول تحقیق میزان افسردگی

جدول شماره ۱

طرح آزمایشی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

شیوه اندازه گیری

کنترل ها

نمودار شماره ۷

نمودار شماره ۸

فصل چهارم

تحلیل نتایج

شیوه اندازه گیری

شیوه گروه بندی

جدول شماره ۱

جدول شماره ۲

محاسبه لایه های آماری گروه اول

محاسبه لایه های آماری گروه دوم

جدول شماره ۳

جدول شماره ۴

تدوین فرضیه

مسأله

فرضیه

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل

خطای استاندارد

جدول شماره ۵

فرضیه در این بخش

فرضیه صفر

فرض خلاف

نتیجه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصول

مشکلات و محدودیتها

پیشنهادات

منابع

قسمتی از متن :

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیة متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینة ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند .