گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامی

بخشی از متن گزارش کارآموزی: امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهاي دولتي و غير دولتي براي رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدينگي آنها، ايجاد انگيزه کاري و حفظ نيروي کارگزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامی|34009311|arshad100|کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام ,گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام,کارورزی نحوه پرداخت انواع وام,دانلود کارآموزی پرداخت انواع وام به پرسنل,دانلود گزارش کارآموزی پرداخت انواع وام به پرسنل ,دانلود گزارش کار پرداخت انواع وام به پرسنل ,خرید گزارش
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بخشی از متن گزارش کارآموزی:

امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهاي دولتي و غير دولتي براي رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدينگي آنها، ايجاد انگيزه کاري و حفظ نيروي کارآمد و جذب نيروهاي متخصص تسهيلاتي مانند وام براي آنها در نظر مي گيرند که هر شخص با توجه به نياز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفي در هر سازمان و شرکت دولتي و غير دولتي دارد اقدام مي نمايد که شامل وام خريد و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و وديعه مسکن، وام رفاه، وام ليزينگ خودرو و وام ازدواج مي باشد که هر يک از اين نوع وام ها شرايط خاص و مدارک و مستندات مربوط و ميزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و ساير شرايط را دارا مي باشد. البته شايان ذکر است که نحوه استرداد هر يک از انواع وامها به کارمندان، به ميزان مبلغ دريافتي آنها از سازمان يا شرکت بستگي دارد يعني بايد 3/1 جمع حقوق و مزايا قبل از کسورات براي کارمند باقي بماند. براي روشن شدن اين مطلب وام مسکن که 000/ 000/ 30 ريال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب ميکنند که 000/ 050/ 3 ريال ميشود (هر قسط آن هم 000/ 550 ريال (1+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسيم بر 400/2 و اگر پرداختي بعد از کسورات 000/500/1 ريال باشد ميزان هر قسط از ميزان مبلغ پرداختي بعد از کسورات 000/500/1 ريال باشد ميزان هر قسط از ميزان مبلغ پرداختي بعد از کسورات کمتر ميشود که مبلغ ان 000/950 ريال است در صورتي که اگر جمع حقوق و مزايا قبل از کسورات را در 3 تقسيم کنيم مبلغ آن ميشود 333/833.

ملاحظه ميشود که فرد توانايي پرداخت وام را دارد ولي اگر اين ميزان بيشتر شود به جاي اينکه به فرد 000/000/30 ريال وام بدهند مبلغ کمتري وام به وي مي دهند به ميزاني که بعد از محاسبات مربوطه 3/1 حقوق فرد باقي بماند و اين مورد در تمامي وامها صدق مي کند به غير از وام رفاه به علت اينکه مبلغ وام رفاه (000/000/4ريال) مبلغ ناچيزي در سازمان محسوب ميشود و داراي اين شرايط نمي باشد. وام رفاه وامي است که به دفعات مکرر بنا به درخواست کارمند و در صورتي که وام قبلي اش را کاملاً تصيفه کرده باشد ارائه ميشود ولي در مورد وامهاي ديگر به اين صورت نيست يعني فقط يک بار به کارمند داده ميشود و به علت سقف ريالي بالا حتماً بايد فرد کارمند ضامن داشته باشد نکات ديگري که وامهاي با سقف ريالي بالا دارند اين است که در مورد وام مسکن و وام مسکن ازدواج فردي که مسکن ندارد حق استفاده از اين وام را دارد حتي اگر در خانه سازماني سکونت داشته باشد بايد تعهد دهد که خانه سازماني را بعد از خانه دار شدن تحويل و در وام مسکن ازدواج فردي که قصد ازدواج دارد وام به آن تعلق مي گيرد و يا در وام ازدواج هم همين طور فردي که قصد ازدواج دارد و ازدواج اولش است يعني به فردي که در شرف ازدواج دوم است وام ازدواج و حتي وام وديعه مسکن ازدواج تعلق نمي‌گيرد نکته اي که حائز اهميت است اين است که وام ازدواج به زن و شوهري که هر دوي آنها در سازمان کارمند هستند به هر دوي آنها وام تعلق مي گيرد اما وام وديعه مسکن ازدواج و وام خودرو و وام مسکن و وام ليزينگ فقط به يک نفر آنها تعلق مي گيرد.


فهرست مطالب:
چکيده1

فصل اول:
معاونت مالي:6
مديريت حسابداري مرکز6
فعاليت اصلي مديريت حسابداري مرکز6
مبناي تهيه صورتهاي مالي8
موجودي جنسي:8
داراي ثابت مشهود8
محصولات توليدي9
چارت سازماني:10

فصل دوم:
دايره وام:13
وظايف دايره وام13
سيکل پرداخت وام در سازمان اتکا13
شرايط عمومي براي کليه وامها14
مراحل ثبت حسابداري وامها (عمومي)15

فصل سوم:
نحوه پرداخت وام خريد و احداث مسکن17
مقررات کلي وام17
شرايط وام گيرندگان19
مدت باز پرداخت وام19
روش اجرا21
سند حسابداري
نحوه پرداخت وام خودرو25
اهداف وام خودرو25
منظور از وام خودرو26
مقررات کلي وام خودرو26
ارزيابي و نظارت29
شرايط وام گيرنده29
سند حسابداري
نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ويژه)30
علت پرداخت وام تلفن همراه30
مقررات کلي وام تلفن همراه31
شرايط وام گيرندگان33
سند حسابداري
نحوه پرداخت وام رفاه34
چگونگي پرداخت34
مقررات کلي وام رفاه35
شرايط وام گيرنده36
سند حسابداري
مقررات کلي وام وديعه مسکن ازدواج36
شرايط وام گيرندگان38
سند حسابداري
نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج39
مقررات کلي وام39
شرايط وام گيرنده40
سند حسابداري
مدارک لازم40
نحوه پرداخت وام ليزيپنگ خودرو41
شرايط اختصاصي وام ليزينگ42
سند حسابداري

منابع و مآخذ45
پيوستها

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 50