تحقيق اصول دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران

پيشگفتار نوشتار در اين نوشتار تلاش شده است ضمن تحليل اصول اساسي دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران به بررسي اين دو پرداخته شود. طرح سوال هايي چون؛ اصول دموكراسي كدامند و چگونه در جوامع ظهور مي يابند؛ نظام انتخاباتي ايران بر پايه ي كدام اصول بنا شده است:تحقيق اصول دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران|34010425|arshad100|تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,كار تحقيقي علوم سياسي,علوم سياسي,نظام انتخاباتي ايران,اصول دموكراسي,دموكراسي و انتخابات ايران
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقيق اصول دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پيشگفتار
نوشتار
در اين نوشتار تلاش شده است ضمن تحليل اصول اساسي دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران به بررسي اين دو پرداخته شود. طرح سوال هايي چون؛ اصول دموكراسي كدامند و چگونه در جوامع ظهور مي يابند؛ نظام انتخاباتي ايران بر پايه ي كدام اصول بنا شده است: و آيا اين نظام با شاخص هاي دموكراسي همخواني دارد يا نه و تلاش براي يافتن پاسخ آنها محوريت بحث را تشكيل مي دهد با توجه به باز خورد اجتماعي قواعد ناهمگون نظام سياسي ايران- كه تحليل و توصيف و ارزيابي پديده ها به مراتب مشكل تر مي كند. موشكافي و روشن كردن زواياي تاريك و مبهم اين نظام ضروري مي نمايد. و از آنجايي كه نظام انتخابات به عنوان يكي از موثرترين ابزارهاي مردم سالاري شناخته شده است مفيد واقع شود.
اميد است كه اين نوشتار بتواند با نگاهي منطقي و غيرمغرضانه به ارائه ي تحليلي درست و واقع بينانه از واقعيات و پديده هاي مورد بحث نايل آيد.
انتخابات دموكراتيك
نقش بسيار زيادي در اتخاذ تصميم صلح آميز و ايجاد ثبات در جامعه ي سياسي را دارد تصدي قدرت سياسي بدون رضايت يا اراده ي آزاد مردم خارج از رويه هاي مردمي و دموكراتيك، بي ثباتي و تعارض منافع و مشكلات عديده اي براي اداره ي نظام سياسي به وجود مي آورد.


فهرست مطالب
پيشگفتار
انتخابات دموكراتيك
اصول ارزشي و ماهوي
- اصل آزادي سياسي
- اصل عدالت سياسي
- اصل برابري سياسي
- اصل عدم تبعيض
- اصل تضمين حقوق مدني و سياسي
- اصل نظارت همگاني
اصول كارآمدي و رويه اي
اصل منصفانه بودن انتخابات
- اصل شفافيت
- اصل پاسخگويي
- اصل دسترسي به اطلاعات
- اصل راي همگاني، عام و برابر
- اصل رقابتي بودن انتخابات
- اصل محض بودن راي
- اصل رقابتي بودن انتخابات
- اصل محض بودن راي
- اصل دوره اي بودن انتخابات
- اصل اختياري بودن انتخابات
- اصل اصيل بودن انتخابات
- اصل سلامت انتخابات
اصول تشكيلاتي و سازماني
- اصل تفكيك قوا
- اصل استقلال قضايي
- اصل كنترل قضاي
- اصل وجود نهادهاي مدني
- اصل وجود رسانه هاي آزاد و مستقل
- اصل وجود مديريت انتخاباتي مستقل و كارآمد
چهارچوب قانوني انتخابات در ايران
- قانون اساسي
- قانون انتخابات
- آيين نامه ها و بخش نامه ها
- دستورالعمل ها
- رويه ي قضايي
- اسناد و تعهدات بين المللي
- كدهاي رفتاري
انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت
نظام انتخابتي مجلس شوراي اسلامي
بررسي انتقادي نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي ايران
چكيده
منابع