تحقيق مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان

طبقه‌بندي مشاغل يكي از پديده‌هاي انقلاب صنعتي است و براي رفع مشكلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعميم و گسترش پيدا كرده‌است. گسترش صنايع و حرف مختلف تحقيق مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان|34010582|arshad100|تحقيق مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان,تاريخچه مشاغل,مشاغل در جهان,انواع مشاغل,مقدمه اي در باره مشاغل
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقيق مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

طبقه‌بندي مشاغل يكي از پديده‌هاي انقلاب صنعتي است و براي رفع مشكلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعميم و گسترش پيدا كرده‌است. گسترش صنايع و حرف مختلف اختراع و تكامل ماشنينهاي صنعتي، پيدايش تخصصهاي بيشمار باعث شد تا ضوابطي براي پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبي بين حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ايجاد گردد.
در بخشهاي مختلف خصوصي كشورهاي صنعتي طبقه‌بندي مشاغل بتدريج با اتخاذ سيستمهاي ساده‌تر مثل سيستم رتبه‌بندي كه مشاغل يكجا با يكديگر مقاسيه مي‌گردند آغاز شد و به سيستمهاي پيچيده‌تري مثل سيستم مقايسه عوامل و سيستم امتيازي تبديل شد.
در امريكا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاري عده‌اي از كارمندان دولتي كه خواهان پرداخت مزد مساوي براي كار مساوي بودند وزارتخانه‌ها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئوليتي كه كاركنان در كار دارند و همچنين شرايط و خصوصيات لازم براي عملكرد وظائف و تعيين ارزش نسبي و اجتماعي كار، مشاغل كاركنان را طبقه‌بندي كنند. قبل از آن به علت نفوذ سيستم اسپويلز1 در امريكا و حتي در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاكمه سياسي، ميان اعضاي انگليس حزب تقسيم مي‌شد و مبتني بر سيستم شايستگي و لياقت نبود.
قانون طبقه‌بندي مشاغل امريكا در سال 1923 در كنگره امريكا به تصويب رسيد و مي‌توان آنرا ناشي از علل زير دانست.
1- توسعه و گسترش وظائف و مسئوليتهاي دولت
2- لزوم استفاده از تخصصهاي مختلف و عدم كارآئي سيستم« اسپويلز»2
3- پرداخت حقوق مساوي براي كار مساوي براي جلوگيري از عدم رضايت
4- لزوم افزايش كارآئي درسازمانهاي دولتي
در انگلستان نيز بدنبال اصلاحات، در سيستم استخدام مشاغل دولتي به چهار طبقه تقسيم شدند و براي ورود به هر دسته شرائط سني و تحصيلاتي در نظر گرفته شد. براي ورود به يك طبقه
كمك‌منشيان تحصيلات ابتدائي كفايت مي‌كرد و كساني مي‌توانستند به اين طبقه داخل شوند كه از 15 سال كمتر داشته‌باشند.
براي دخول به طبقه منشيان تحصيلاتي در حدود سيكل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرايط سني 16 تا 18 سالگي بود. كساني به طبقه مجريان مي‌توانستند داخل گردند كه حداقل ديپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال كمتر و از 19 سال بيشتر نباشد و سرانجام براي ورود به طبقه مديران شرط فارغ‌التحصيل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائي خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، اين داوطلبان نبايد از 5/20 سال كمتر و از 24 سال بيشتر باشند.1 ليكن به علت عدم پاسخگوئي اين طبقه‌بندي در حرف علمي و صنعتي بالاخص در بخش خصوصي از طبقه‌بندي و ارزشيابي علمي مشاغل استفاده مي‌شود كه مي‌توان آنرا چهارمين طبقه در انگليس بشمار آورد.