آموزش قوانين بازي تنيس

پيشگفتار فدراسيون بين المللي تنيس حاكم بر بازي تنيس بوده و حقوق و مسئوليتهاي آن شامل تعيين قوانين بازي مىباشد . براي حمايت و پشتيباني از فدراسيون بين المللي تنيس ، كميته قوانين تنيس پايه گذاري شده است كه مرتباً بر بازىها و قوانين آن نظارت نموده و پيشآموزش قوانين بازي تنيس|34011296|arshad100|تحقيق,دانلود تحقيق,تحقيق تربيت بدني,آموزش تنيس,بازي تنيس,قوانين تنيس,آموزش قوانين تنيس,رشته تربيت بدني
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان آموزش قوانين بازي تنيس هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پيشگفتار
فدراسيون بين المللي تنيس حاكم بر بازي تنيس بوده و حقوق و مسئوليتهاي آن شامل تعيين قوانين بازي مىباشد . براي حمايت و پشتيباني از فدراسيون بين المللي تنيس ، كميته قوانين تنيس پايه گذاري شده است كه مرتباً بر بازىها و قوانين آن نظارت نموده و پيشنهاداتي را براي تغيير قوانين چه بصورت دائمي چه بصورت مقطعي براي دوره اي محدود ، به هيئت سرپرستان ITF ارائه ميدهند . اين هيئت پيشنهادات را در مجمع عمومي سالانه ITF كه بالاترين مرجع براي ايجاد تغييرات در قوانين تنيس است ، مطرح مىنمايد.
در طي سالهاي اخير تعداد موضوعات قابل تغيير محدود بوده، اما با ارائه قوانين در يك زبان مدرن و با قابليت پيگيري ساده و مرتب منجر به كاهش تعداد قوانين شده است . به منظور مرجعيت و قابليت پيگيري در اين ويرايش جديد ، شماره قانون قديمي در پرانتز آورده شده است .
نكته : غير در موارد مشخص شده ، همه موارد براي قوانين تنيس مردان ، شامل زنان نيز مىشود .


فهرست
1. پيش گفتار
2. قانون 1 - زمين
3. قانون 2 - لوازم ثابت
4. قانون 3 - توپ
5. قانون 4 - راكت
6. قانون 5 - امتياز در گيم
7. قانون 6 - امتياز در ست
8. قانون 7 - امتياز در مسابقه
9. قانون 8 - زننده توپ و گيرنده توپ
10. قانون 9 - انتخاب زمين و سرويس
11. قانون 10 - تغيير زمين
12. قانون 11 - توپ در بازي
13. قانون 12 - برخورد توپ با خط
14. قانون 13 - برخورد توپ با لوازم ثابت زمين
15. قانون 14 - ترتيب سرويس
16. قانون 15 - ترتيب دريافت در بازي دوبل
17. قانون 16 - سرويس
18. قانون 17 - زدن توپ
19. قانون 18 - خطاي پا
20. قانون 19 - خطاي سرويس
21. قانون 20 - سرويس دوم
22. قانون 21 - زمان زدن و دريافت توپ
23. قانون 22 - تكرار حركت در طي سرويس
24. قانون 23 - تكرار حركت
25. قانون 24 - بازيكن امتياز بازي را از دست ميدهد
26. قانون 25 - برگردان خوب
27. قانون 26 - مانع , توقف
28. قانون 27 - تصحيح خطاها
29. قانون 28 - وظايف مقامات رسمي در زمين
30. قانون 29 - بازي ادامه دار
31. قانون 30 - مربيگري
32. قوانين تنيس با صندلي چرخدار
33. ضميمه I - توپ
34. دسته بندي سطوح زمين بازي از نظر گام
35. ضميمه II - راكت
36. ضميمه III - تبليغات
37. ضميمه IV- روشهاي ديگر امتياز دهي
38. وظايف مقامات رسمي در زمين
39. نقشه زمين