پروژه شناسائي و كاهش آب به حساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري

مقدمه بخش اول (شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آبرساني، جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور، دستورالعمل كنترل اماكن، دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن، اهداف،كاربردها و قابليت هاي كنترل اماكن، كليات اجراي طرح، فعاليت هاي كنترل امپروژه شناسائي و كاهش آب به حساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري|34011547|arshad100|شناسائی, كاهش آب,,شبكه آبرساني, شبکه های آبرسانس, شهری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروژه شناسائي و كاهش آب به حساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه

بخش اول (شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آبرساني، جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور، دستورالعمل كنترل اماكن، دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن، اهداف،كاربردها و قابليت هاي كنترل اماكن، كليات اجراي طرح، فعاليت هاي كنترل اماكن، تهيه روش كنترل اماكن، كدگذاري، تهيه فرم هاي جمع آوري اطلاعات)

بخش دوم (روش هاي كاهش تلفات غير فيزيكي، دستورالعمل نصب صحيح انشعابات، ارزيابي روش هاي برخورد با متخلفين) بخش سوم (روش هاي كاهش پرت فيزيكي، بررسي وضعيت بهره برداري از مخازن، تهيه كاربرگ بهره برداري از مخازن، حوضچه هاي شيرآلات، شيرآلات و اتصالات و نحوه نگهداري و تعمير آن ها) بخش چهارم (مدل سازي شبكه توزيع آب، تعيين نقاط نصب فشارسنج و انجام عمليات فشارسنجي، بررسي و مطالعه نقشه هاي سيستم توزيع آب، تهيه نقشه نقاط نصب فشارسنج، تعاريف و اصطلاحات رايج در مدل سازي، شبيه سازي سيستم توزيع، هدف از مدل سازي و كاربردهاي آن، محدوديت هاي مدل سازي، تهيه و تكميل اطلاعات سيستم توزيع آب، تهيه مدل هيدروليكي سيستم توزيع آب، جمع آوري و سازماندهي اطلاعات، تهيه مدل اوليه، كدگذاري عوارض) چكيده مطالب و ارائه راهكار

منابع و مئاخذ